Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Довгань - Нова програма

§ 25. Індія (Республіка Індія): економіко-географічне положення, природні умови та ресурси, населення

Пригадайте

• що вам відомо про колоніальне минуле країни

• що таке аутсорсинг

1. Економіко-географічне положення. Природні умови та ресурси.

Індія розташована в Південній Азії на півострові Індостан, що за формою нагадує трикутник, неначе відгороджений від іншої Азії високою стіною Гімалаїв. До складу її території, крім материкової частини, входять численні острови — Лаккадівські (Аравійське море), Андаманські й Нікобарські (Бенгальська затока).

Країну омивають води Індійського океану. Берегова лінія слабо порізана. Тут немає глибоких заток та бухт, зручних для будівництва портових споруд.

Індія має багато сусідів на суходолі. На півночі вона межує з Афганістаном, Китаєм, Непалом і Бутаном, на сході — із Бангладеш, М’янмою (колишньою Бірмою), а на заході — із Пакистаном. Сухопутні кордони у 2 рази довші за морські (13,9 тис. км проти 7 тис. км), однак майже повсюди проходять важкодоступними гірськими районами, тому їхня роль в економічному житті країни незначна.

Через Індію проходять міжнародні торговельні шляхи, що поєднують Азію, Європу, Африку й Австралію. Це, безсумнівно, сприяє встановленню Індією багатосторонніх зовнішньоекономічних зв’язків.

Індія в природному відношенні — одна з найбагатших країн світу. Не випадково в колоніальний період її називали «перлиною Британської корони».

За допомогою карт атласу та матеріалів електронного додатка до підручника охарактеризуйте роль природно-ресурсного потенціалу Індії як одного з головних чинників, що визначають міжнародну спеціалізацію країни.

2. Населення.

За кількістю населення Індія поступається лише Китаю. Однак темпи зростання є вищими, ніж у Китаї, тому, за прогнозами, уже до середини XXI ст. Індія стане найнаселенішою країною світу.

Індійський уряд ще із середини XX ст. почав запроваджувати програму планування сім’ї, спрямовану на зниження народжуваності. Це дозволило зменшити темпи зростання кількості населення, природний приріст знизився майже вдвічі (у 2017 р. він складав 12 %). Однак за абсолютним приростом населення Індія є світовим лідером: щороку кількість індійців збільшується більш ніж на 15 млн осіб. В умовах браку робочих місць і нестачі продуктів харчування це створює додаткові труднощі для економіки країни, що розвивається.

Мал. 1. Статево-вікова піраміда Індії (2017 р.). Джерело: CIA World Factbook.

За віковою структурою населення Індії молоде, середній вік індійця складає 28 років, середня тривалість життя — 68,5 року. Понад чверть населення країни — 360 млн осіб — діти до 15 років (мал. 1). Лише 6% населення країни старше за 65 років, що у 2—3 рази нижче, ніж у розвинених країнах. Чоловіче населення Індії значно переважає жіноче.

Індія — найбільш багатонаціональна країна світу. Тут налічують понад 300 народів і народностей. Найбільші з них — хіндустанці, біхарці, бенгальці, маратхі, телугу, таміли. В Індії розмовляють понад 20 різними мовами і є близько 700 діалектів. Завдяки такому розмаїттю статус офіційної надано 15 мовам. Проте державною мовою вважається хінді. Для міжнаціонального спілкування широко використовується англійська, яка має статус тимчасової державної мови.

Багато століть у країні існувала кастова структура суспільства. Хоча Конституція Індії 1950 р. проголосила рівноправність каст, однак пережитки кастових суспільних відносин зберігаються в країні й досі, особливо в сільській місцевості. Стійкість кастових відносин пов’язана з головною релігією індійців — індуїзмом. Її сповідують майже 80% населення, 14% (це близько 180 млн) — мусульмани. З інших релігій найбільше прихильників у християнства, сикхізму, джайнізму й буддизму.

Строкатий етнічний та релігійний склад населення нерідко призводить до міжнаціональних та релігійних суперечностей, загострення сепаратистських настроїв.

Густота населення в країні є дуже високою — понад 400 осіб/км2, але розподіл населення нерівномірний. Найбільш густо населені східна частина Індо-Гангської низовини, дельта Гангу й узбережжя Індійського океану; найменше — пустельні та гірські райони.

На відміну від Японії та Китаю, в Індії значно переважає сільське населення. Рівень урбанізації порівняно невисокий — 33,5%. Однак за такої кількості населення масштаби її вражають. У країні близько 50 міст і міських агломерацій із населенням понад 1 млн осіб, а за кількістю міських жителів (майже 450 млн) Індія поступається лише Китаю. Прискорення процесів урбанізації за останні півстоліття призвело до формування таких гігантських агломерацій, як Делі (26,5 млн), Мумбаї (22,9 млн), Колката (11,8 млн), Бангалор (10,1 млн), Ченнаї (10 млн).

Мал. 2. Дхараві — найбільші в Індії нетрі, розташовані в центрі Мумбаї. Тут відбувалися зйомки відомої кінострічки «Мільйонер із нетрів». У кварталах Дхараві розвиваються події роману австралійського письменника Г. Д. Робертса «Шантарам». Кількість населення дхаравійських нетрів наближається до 1 млн осіб.

Як і Китай, Індія має колосальний трудовий потенціал. Економічно активне населення складає 514 млн осіб та продовжує зростати.

За останні десятиліття у структурі зайнятості населення відбулися суттєві зміни. Стрімко зростає частка працюючих у промисловості (28%) та сфері послуг (50%). Досить багато залишається зайнятих і в сільському господарстві (22%).

Змінюється і якість трудових ресурсів. За кількістю випускників вищих навчальних закладів Індія поступається лише Китаю та США. 380 університетів, які щорічно випускають понад 2,5 млн англомовних технічних фахівців, п’ять технологічних інститутів і чотири інститути управління мають світову репутацію. Крім того, підготовка індійських фахівців ведеться й за кордоном.

Поряд зі знанням англійської в індійських працівників є ще одна перевага — низька порівняно з розвиненими країнами оплата праці. Це створює умови для потужної інтелектуальної міграції. Близько 120 млн індійських трудових мігрантів працюють у США, Австралії, країнах ЄС.

Мігранти, повертаючись в Індію, привозять із собою не лише зароблені гроші, а й нові знання, досвід, ділові зв’язки, які вони використовують для створення власного бізнесу.

Велике значення у формуванні нового покоління трудових ресурсів має індійська діаспора в різних країнах світу, що забезпечує батьківщину передовими ідеями та технологіями, вкладає інвестиції в різні підприємства Індії.

Високий рівень освіти та знання англійської мови роблять Індію ідеальним місцем для інтелектуального аутсорсингу. Це насамперед стосується IT-послуг, фінансового й бухгалтерського обліку.

Поряд із позитивними змінами у структурі та якості трудових ресурсів у країні залишається ще багато нерозв’язаних соціальних проблем. За рівнем грамотності дорослого населення Індія відстає не лише від розвинених країн, а й від багатьох країн, що розвиваються. Зараз понад 29% дорослого населення країни є неписьменними, а серед жінок цей показник досягає 40 %.

Дуже сильним є соціальне розшарування суспільства. Майже в усіх великих містах Індії існують величезні квартали нетрів, у яких проживають десятки й навіть сотні тисяч людей (мал. 2).

Індія однією з перших серед країн, що розвиваються, розпочала розробляти програми викорінення бідності. Однак проблема ще залишається гострою.

Головне

• Важливою особливістю ЕГП Індії є її розміщення на перехресті морських та повітряних шляхів, які зв’язують Східну та Південно-Східну Азію з Європою та Африкою.

• Індія дуже багата на природні ресурси. Вирішальне значення мають мінеральні та агрокліматичні.

• Характерні риси населення: високий природний приріст, молодий середній вік, етнічна строкатість, висока густота, переважання сільського населення, величезний трудовий потенціал.

Запитання та завдання для самоперевірки

1. Які риси ЕГП Індії сприяють її економічному розвитку, а які, навпаки, перешкоджають? 2. Дайте коротку характеристику природним ресурсам Індії. Виділіть ключові та спрогнозуйте можливі напрямки міжнародної спеціалізації країни. 3. Охарактеризуйте демографічну ситуацію в Індії. Чим вона відрізняється від ситуації, яка склалася в Китаї? 4. Назвіть найбільші міста країни. Поясніть особливості їхньої географії. 5. Порівняйте структуру зайнятості трудових ресурсів Індії та Китаю. Які якісні зміни відбуваються у складі робочої сили Індії?

Поміркуйте

1. Які причини обумовили надання мові колонізаторів-англійців статусу державної в Індії?

2. Чому індійському керівництву не вдалося суттєво (як у Китаї) знизити народжуваність?

Практичне завдання

Порівняйте географічне положення Індії та Китаю. Яка країна, на вашу думку, має більш сприятливе ЕГП?

Працюємо самостійно

Уявіть, що ви здійснили подорож до Індії. Опишіть свої враження у вигляді есе.

Практична робота 4

Аналіз статево-вікових пірамід Японії, Китаю та Індії з метою оцінювання працересурсного потенціалу країн