Підручник з Географії (профільний рівень). 10 клас. Довгань - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 97. Прояв глобальних викликів

1. Що вам відомо про аварію на Чорнобильській АЕС? 2. Наведіть приклади прояву глобальних проблем людства в межах території України.

1. ПРОЯВИ СУЧАСНИХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ НА ДЕРЖАВНОМУ ТА ЛОКАЛЬНОМУ РІВНЯХ.

Географічний чинник у проявах сучасних глобальних викликів на різних просторово-територіальних рівнях завжди був і залишається одним із вирішальних. Тому ми можемо чітко виокремити на нашій планеті регіони, де прояв сучасних глобальних викликів особливо помітний і сильний. Наприклад, екологічна криза як прояв екологічно-ресурсного виклику сьогодні особливо яскраво проявляється в країнах, економіка яких дуже швидко розвивається. Як правило, там відсутні демократичні традиції розвитку громадянського суспільства (Китай, Індія, Мексика, Бразилія тощо), що могло б контролювати владу й бізнес у їх намаганні зняти будь-які обмеження в розвитку господарства.

Звичайно, географічний чинник діє і всередині цих країн. Найбільші екологічні проблеми спостерігаються на північному сході Китаю, а також на морському узбережжі у вільних економічних зонах. Тут у великих містах та агломераціях за безвітряної погоди утворюється небезпечний для життя й здоров’я людей смог. В Індії до таких регіонів належить східна частина країни та найбільші міста. Швидкі темпи економічного розвитку, будівництво великої кількості брудних виробництв створили небезпечну екологічну ситуацію в найбільших містах Мексики, Бразилії, Нігерії, Індонезії, Туреччини тощо.

Мал. 1. Забрудненість Світового океану відходами нафти.

За допомогою картосхеми (мал. 1) назвіть країни та регіони, які найбільше й найменше забруднені відходами нафти. Поясніть, чому картосхема має саме такий вигляд.

У розвинених країнах Європи також існують екологічні проблеми. Відомо, що щорічно в країнах ЄС викидають 8 млрд поліетиленових пакетів. Частина цієї та іншої упаковки потрапляє до Світового океану. На окремих його ділянках під впливом океанічних течій утворилися цілі сміттєві зони, які за площею дорівнюють середнім державам. Особливо великі океанічні смітники розташовані в Тихому й Атлантичному океанах.

За допомогою електронного ресурсу berkeleyearth.org/ дізнайтеся про якість атмосферного повітря в одному з міст світу. Зробіть відповідні висновки.

Продовольча проблема найгостріше постає в Африці. Саме на її прикладі ми можемо простежити взаємопов’язаність усіх глобальних викликів людству й глобальних та регіональних проблем, які є складовими цих викликів. Глобальне потепління, зростання посушливості клімату, спричинені господарською діяльністю людини, є однією з головних причин голоду в Африці. У свою чергу, це спричиняє зростання міграційної активності населення країн насамперед Центральної Африки, яка найбільше потерпає від «наступу» Сахари. Міграції є однією з причин зростання злочинності й тероризму, адже переселенці, які не мають професії, замість пошуків роботи часто поповнюють ряди банд і збройних формувань.

Глобально-регулятивний виклик також надзвичайно небезпечний. Зараз основні геополітичні процеси світу відбуваються на Близькому Сході та в Україні.

2. ПРОЯВ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ.

Усі вказані глобальні виклики характерні і для України. Особливості географічного положення нашої держави в Європі й світі впливають на характер цих проявів. Наприклад, транзитна Україна має найбільший природно-ресурсний потенціал у Європі. Тут зосереджені значні мінеральні, трудові й рекреаційно-туристичні ресурси тощо. У зв’язку із цим постає питання: розвивати добувну промисловість, «брудні» чорну й кольорову металургію чи віддати перевагу розвитку агропромислового та рекреаційно-туристичного комплексу.

За часів СРСР Україна була одним із головних районів видобутку сировини та розвитку важкої промисловості й енергетики. Катастрофа на Чорнобильській АЕС, відкритий видобуток залізної та марганцевої руд, сірки перетворили значну частину країни на зону екологічного лиха. Лише зі здобуттям незалежності частину цих підприємств закрили. Однак ці території не стали сприятливими для життєдіяльності людини.

Здійсніть віртуальну подорож до музею Чорнобиля (chornobylmuseum.kiev.ua/uk/main/). Обговоріть її на одному з уроків географії.

Важливим викликом для України є також соціально-економічний. Для суспільства характерний високий рівень соціальної нерівності. У державі існує кланово-олігархічна система, яка провокує корупцію, бандитизм, зростання злочинності, що негативно впливає на економічний розвиток.

На прикладі нашої держави ми також можемо простежити взаємозв’язок різних викликів і глобальних проблем. Соціально-економічна криза поглиблюється неефективністю кланово-олігархічної системи й воєнних дій. Це провокує поглиблення демографічної кризи, адже смертність у країні суттєво перевищує народжуваність, відбувається старіння нації. Низький рівень життя призводить до масової трудової міграції до інших країн.

ВИСНОВКИ

• Одним із вирішальних чинників у проявах сучасних глобальних викликів залишається географічний.

• Існує взаємозалежність усіх глобальних викликів людству й глобальних та регіональних проблем, які є складовими цих викликів.

• Зараз основними центрами геополітичних проблем світу є Близький Схід та Україна, де відбуваються події, що визначатимуть розвиток людства в найближчі роки.

• Соціально-економічний виклик для України важливий через значну соціальну нерівність у суспільстві, що спричиняє низку соціальних демографічних та економічних проблем країни.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Проаналізуйте інформацію щодо глобальних викликів сучасності.

2. Оцініть прояви сучасних глобальних викликів на державному та локальному рівнях на прикладі України й Китаю.

3. Поясніть особливості прояву глобальних викликів на території України.

4. Наведіть приклади взаємозалежності глобальних викликів.

Дослідження

Опрацюйте додаткові джерела за заявленою темою. Складіть повідомлення або мультимедійну презентацію. Теми для досліджень:

1. Роль провідних країн світу в глобальних політичних процесах.

2. Військово-політичні організації.

3. Типи міжнародних конфліктів у різних регіонах світу.

4. Миротворчі ініціативи ООН.