Підручник з Географії (профільний рівень). 10 клас. Довгань - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тема 2. Країни Африки

§ 93. Південно-Африканська Республіка (ПАР)

Спробуйте пояснити, чому ПАР — єдина високорозвинена країна регіону, адже її загальний ВВП менше, ніж у Нігерії та Єгипті.

1. МІСЦЕ КРАЇНИ У СВІТІ ТА РЕГІОНІ. ЧИННИКИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ЇЇ МІСЦЕ В МПП.

ПАР розташована на крайньому півдні Африки. Країна має три столиці: адміністративну — Преторія, законодавчу — Кейптаун та судову — Блумфонтейн. Кількість населення — майже 55 млн осіб. Державні мови — англійська, африкаанс (зі староголландською в основі) та дев’ять місцевих мов. ПАР є економічно найрозвиненішою державою субрегіону Південна Африка і всього материка. Це перша країна світу, що мала ядерну зброю й добровільно від неї відмовилася.

ПАР має 11 офіційних назв. Як ви вважаєте, чому?

На розвиток країни вплинули вигідне географічне положення, різноманітні, переважно сприятливі для господарського освоєння території, природні умови та значні запаси мінеральної сировини.

2. СИСТЕМА РОЗСЕЛЕННЯ.

Густота населення в ПАР порівняно невелика — 42 особи/км2. Воно зосереджене в основному на узбережжі та в підвищених внутрішніх переважно північно-східних районах, де клімат більш сприятливий для життя. Населення країни повільно старіє. Природний приріст порівняно з іншими африканськими державами невеликий. Так, якщо в 1960-х рр. на одну жінку припадало в середньому шестеро дітей, то сьогодні — близько двох. Країна є світовим лідером за кількістю хворих на СНІД, тому середня тривалість життя невелика.

Мал. 1. Провінції ПАР.

За допомогою картосхеми (мал. 1) та карт атласу визначте найбільш та найменш заселені провінції країни.

Порівняйте дані статево-вікової піраміди ПАР (мал. 2) із показниками інших країн та зробіть відповідні висновки.

Частка міського населення країни становить понад 50%. Населення бідних районів міст не працює й живе розбоєм та дрібними крадіжками. Найбільші міста країни: Йоганнесбург, Кейптаун, Дурбан, Преторія, Порт-Елізабет, Блумфонтейн.

Охарактеризуйте географічне положення найбільших міст країни.

Мал. 2. Статево-вікова піраміда ПАР (2017 р.).

Склад населення ПАР надзвичайно строкатий. Частка нащадків переселенців із Європи зменшилася з 18 до 8% через їхню еміграцію до Великої Британії, Австралії, Канади, Нової Зеландії. У країні понад 5 млн мігрантів і понад 200 тис. біженців із Сомалі, ДРК, Мозамбіку, Зімбабве. Більшість мігрантів — нелегальні заробітчани переважно із сусідніх країн. На думку місцевих жителів, мігранти забирають у них роботу, оскільки погоджуються працювати за мізерну платню. Рівень безробіття в країні, яка є одним із лідерів за нерівністю розподілу доходів, становить майже 25%.

3. СТРУКТУРА ЕКОНОМІКИ. ВИРОБНИЦТВА, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ МІЖНАРОДНУ СПЕЦІАЛІЗАЦІЮ КРАЇНИ.

Структура економіки ПАР відрізняється від решти країн материка: 2,4% ВВП дає сільське господарство (4,6 % зайнятих), 29,2% — промисловість (23,4%) та 68,4% — сфера послуг (72,0% зайнятих). Країна виробляє 2/3 промислової продукції материка й виплавляє майже 4/5 сталі.

Найбільш розвинена в ПАР гірничодобувна промисловість. Вона виробляє майже половину експортної продукції країни: хром, алмази, уран, майже 20% золота світу, кам’яне вугілля, руди, марганець, платину тощо. Значну частку їх видобутку контролюють англійські та американські ТНК.

Лише 15% території країни придатно для ведення сільськогосподарського виробництва й використовується раціонально із застосуванням найкращого світового досвіду. Основою сільського господарства є високотоварне тваринництво. За поголів’ям овець ПАР входить до десятки провідних країн світу. Розводять також велику рогату худобу, свиней, кіз. За настригом вовни країна перебуває серед світових лідерів. Основна продукція тваринництва — яловичина, свійська птиця, баранина, вовна, каракуль, молочні продукти. Основні культури рослинництва — кукурудза, пшениця, ячмінь, бавовник, цукрова тростина, виноград, цитрусові, арахіс, тютюн. Рибальство дає до 600 тис. т морепродуктів на рік.

У країні поширене плантаційне лісоводство (природні ліси займають менше ніж 1 % території). Вирощують тропічні дерева із цінною деревиною, сосну, евкаліпт, акацію (мімозу). У країні понад 250 деревообробних підприємств.

У ПАР розвинені галузі вторинного сектору господарства: чорна та кольорова металургія, машинобудування, хімічна, легка, харчова, будівельна. Країна має потужний військово-промисловий комплекс, що випускає широкий спектр продукції. ПАР посідає 20-те місце у світі за виробництвом електроенергії (переважно на ТЕС).

4. ДОМІНУЮЧІ СКЛАДОВІ ТРЕТИННОГО СЕКТОРУ. ХАРАКТЕРНІ РИСИ ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСТВА.

Рівень розвитку третинного сектору економіки в ПАР найвищий в Африці. Тут розміщені найпотужніші фінансові установи, які інвестують не лише у власну економіку. Розуміючи, що надра вичерпні, уряд держави вкладає кошти в розвиток науки, зокрема мікробіології, інформаційних та космічних технологій та астрономії.

Медичні установи ПАР надають послуги з лікування пацієнтів з усього світу. Саме тут зробили першу рентгенівську комп’ютерну томографію, уперше пересадили серце (у 1967 р.), створили вакцину від жовтої лихоманки. Серед вчених країни в галузі медицини є лауреати Нобелівської премії. У найбільших містах існують університети, де навчаються студенти з багатьох країн Африки.

У ПАР найкраще транспортне забезпечення на материку, найбільш розгалужена мережа автомобільних шляхів та залізниць. У зовнішніх перевезеннях переважають морський та авіаційний транспорт. Морські порти міжнародного значення: Дурбан, Річардс-Бей, Кейптаун, Іст-Лондон, Порт-Елізабет. Міжнародні аеропорти працюють у Йоганнесбурзі, Кейптауні, Дурбані. Основними господарськими регіонами ПАР с прибережна частина країни та внутрішні підвищені райони зі сприятливим кліматом, де розміщуються найбільші міста та зосереджується найвища економічна активність.

Знайдіть на карті атласу найбільші промислові центри країни та морські порти.

За кількістю туристів ПАР поступається Марокко та Єгипту, але випереджає Туніс та всі інші країни материка. У 2016 р. країну відвідало понад 10 млн туристів. Це на 12,8% більше, ніж у попередньому році.

5. ЗОВНІШНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ'ЯЗКИ.

Країна має розгалужену мережу міжнародних економічних зв’язків і постачає до країн світу золото, алмази, платину, уранову та залізну руди, вугілля, сталеливарну та різноманітну машинобудівну продукцію, фруктові соки, тропічні фрукти (понад 140 видів). ПАР відома на міжнародному ринку озброєння. Найбільші торговельні партнери країни: Китай, Німеччина, США, Ботсвана, Намібія, Японія, Індія, Велика Британія, Нідерланди, Мозамбік тощо.

ПАР імпортує машини й обладнання, хімікати, нафтопродукти й наукове обладнання, харчові продукти з Китаю, Німеччини, США, Індії, Великої Британії, Франції, Саудівської Аравії та інших країн.

ПАР — один із найбільших торговельних партнерів України в Африці. Труднощі двосторонніх зв’язків пов’язані з близьким асортиментом продукції (наприклад, конкуренція на світовому ринку сталі та озброєння).

За додатковими джерелами вкажіть основні напрямки експорту товарів із ПАР, основні туристичні потоки до країн Північної Африки та ПАР.

ВИСНОВКИ

• ПАР — економічно найбільш розвинена держава Африки.

• Природні умови, наявність природних ресурсів та рівень розвитку господарства визначають нерівномірність заселення та господарського освоєння території.

• У країні найбільш розвинена багатопрофільна гірничодобувна промисловість. Основа сільського господарства — високотоварне тваринництво. Поширене плантаційне лісоводство.

• Третинний сектор економіки становлять потужні фінансові установи, розвинений транспорт, освіта, охорона здоров’я й туристична сфера. Уряд держави сприяє розвитку науки.

• Країна має розгалужену мережу міжнародних економічних зв'язків.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Охарактеризуйте домінуючі складові первинного, вторинного та третинного секторів економіки ПАР.

2. Поясніть причини й наслідки нерівномірного заселення та освоєння території країни.

3. Порівняйте міжнародну спеціалізацію ПАР, назвіть чинники її розвитку.

4. Запропонуйте перспективи подальшого розвитку країни.