Підручник з Географії (профільний рівень). 10 клас. Довгань - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 82. Країни Центральної Америки та Карибського басейну

1. Назвіть країни, що входять до складу регіону Центральна Америка. 2. Охарактеризуйте фізико-географічне положення Мексики. Поясніть його вплив на формування природи країни.

1. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ. СКЛАД СУБРЕГІОНУ. ПРИРОДНІ УМОВИ ТА РЕСУРСИ.

Субрегіон Центральна Америка розташований між Північною та Південною Америкою. Геологічно і географічно він належить до Північної Америки й складається з материкової та острівної частин.

Головним природним ресурсом країн є теплий тропічний і субекваторіальний клімат, затишні пляжі в умовах цілорічного курортного сезону, вирощування екзотичних тропічних фруктів та овочів тощо. До чинників, що обмежують розвиток, належать тропічні урагани, які нерідко мають руйнівний характер, завдають збитків господарству, супроводжуються епідеміями та людськими жертвами. Наприклад, бідна острівна країна Гаїті не встигла відновитися від наслідків урагану «Томас» (2010 р.), як країною пронеслися урагани «Сенді» (2012 р.) та «Метью» (2016 р.).

На материковій частині Центральної Америки є багато центрів давньої цивілізації майя, сучасних важливих світових туристичних об’єктів. Кліматичні особливості субрегіону дають змогу туристам відвідувати їх протягом року.

Регіон має запаси руд кольорових металів, мідні, цинкові, нікелеві, а також залізні та марганцеві руди. Серед хімічної сировини переважають фосфорити та кам’яна сіль. Значними є поклади будівельних матеріалів, зокрема найвідоміші в Америці родовища мармуру на Кубі.

2. НАСЕЛЕННЯ.

Населення регіону сформувалося за часів його колонізації європейцями. Більшість населення іспаномовна. У регіоні існує друга (після Канади) держава, де французька мова є державною, — Гаїті, та англомовний Беліз. Збереглися й мови народів майя.

Порівняйте піраміди статево-вікової структури населення окремих країн регіону (мал. 1) та зробіть відповідні висновки.

Мал. 1. Статево-вікові піраміди окремих країн Центральної Америки й Карибського басейну: Домініканської Республіки (а); Куби (б); Гватемали (в) (2017 р.).

У регіоні немає жодної країни з кількістю населення понад 10 млн осіб. Природний приріст населення країн Центральної Америки високий — 1,4 % (найбільший у Белізі — 2,05 %). Питому вагу становлять діти віком до 15 років (до 30%). Понад 60% населення складають люди працездатного віку, які в багатьох країнах регіону не можуть знайти роботу. Тому Центральна Америка є субрегіоном, звідки надлишок ЕАН мігрує до США, часто нелегально. У 2016 р. поліція США затримала понад 47 тис. дітей самостійних мігрантів.

Спрогнозуйте шляхи нелегальної міграції працездатного населення регіону до США. За додатковими джерелами з'ясуйте, як США долають цю проблему.

У Гватемалі, Нікарагуа, Гондурасі понад половина працездатного населення — безробітні. У цих країнах багато біженців, які залишили райони війн, що тривають тут десятиліттями. Значна кількість населення цих держав поповнює ряди незаконних збройних формувань, займається поширенням наркотиків. Ці країни є осередками виникнення різних епідемій.

3. ГОСПОДАРСТВО.

Мабуть, ніде у світі немає такої неоднорідної соціально-економічної ситуації, як у Центральній Америці. Поряд із найбіднішими країнами світу тут існує чимало держав, яким вдалося знайти своє місце у світовому співтоваристві.

Найбільш відсталими країнами регіону є Гаїті, яка переживає наслідки руйнівних землетрусів, та Куба, що долає наслідки комуністичного режиму. Решта країн Центральної Америки й Карибського басейну, переважно за рахунок третинного сектору економіки (розвитку рекреації та туризму, грального бізнесу, надання медичних і фінансових послуг), перетворюються на процвітаючі. Наприклад, Ямайка вдало поєднує розвиток третинного сектору економіки з первинним, розвиваючи високорентабельне плантаційне господарство. Найрозвиненішим третинний сектор економіки є на Багамських Островах, у Домініканській Республіці, Арубі, Барбадосі, Тринідаді й Тобаго. Серед успішних материкових країн Центральної Америки — Панама, Коста-Рика, Беліз.

Пригадайте, за рахунок чого Панама потрапила до групи успішних країн.

Світової слави Коста-Рика досягла завдяки цілеспрямованій екологічній чистоті природного й антропогенного середовища. У країні діють суворі закони щодо забруднення довкілля, а 25 % території взагалі стали заповідними зонами. Через це країна перетворилася на суцільний зелений заповідник, який приваблює туристів з усього світу. Коста-Рика характеризується найнижчим у регіоні рівнем корупції, не має армії та є єдиною країною повної демократії в субрегіоні.

4. ЗОВНІШНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ'ЯЗКИ. ВПЛИВ США.

На міжнародній арені регіон усе більше виступає як територія, що надає світу різноманітні послуги. Відомий він і власними продуктами сільського господарства, гірничодобувної та харчової промисловості. Звідси на світовий ринок надходять руди кольорових металів, тропічні овочі й фрукти та продукція їхньої переробки.

Мал. 2. Частка окремих країн світу в наданні послуг «зручних прапорів».

Знайдіть на карті атласу країни Америки, що мають найбільшу частку у структурі надання «зручних прапорів» (мал. 2).

Плантаційне господарство країн регіону орієнтується переважно на експорт. Звідси постачають цукор, банани, каву, ананаси, кокосові горіхи, тютюн, цитрусові, рис, рибу та морепродукти.

У Центральній Америці існують інтеграційні об’єднання: Парламент Центральної Америки (PARLACEN), Центральноамериканський банк економічної інтеграції (ВСІЕ), Центральноамериканський суд (створений у 1907 р.), Загальний ринок Центральної Америки (САСМ). Країни Центральної Америки у власних зовнішньоекономічних зв’язках усе більше орієнтуються на інтеграційні об’єднання НАФТА та МЕРКОСУР. Основна частка інвестицій до країн регіону надходить зі США.

Спрогнозуйте перспективи взаємовигідного співробітництва України з окремими країнами Центральної Америки та Карибського басейну.

ВИСНОВКИ

• Основними чинниками, що визначають місце країн Центральної Америки й Карибського басейну в МПП, є фізико-географічне положення, природно-ресурсний потенціал, державна політика та історичні чинники. Географічно субрегіон складається із двох частин — материкової та острівної.

• Регіон переважно іспаномовний та католицький зі значною часткою безробітного населення, яке намагається мігрувати до США.

• Окремі країни Центральної Америки й Карибського басейну перетворилися на процвітаючі переважно за рахунок розвитку третинного сектору економіки. Найбільш успішною країною регіону є Коста-Рика. Гаїті та Куба залишаються бідними.

• На міжнародному ринку країни представлені як постачальники тропічних овочів та фруктів, морепродуктів, продукції гірничодобувної промисловості, туристичних, транспортних, фінансових та інших послуг. Основний інвестор регіону — США.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Охарактеризуйте за допомогою карт атласу природно-ресурсний потенціал субрегіону.

2. Визначте особливості економіки країн материкової та острівної частин регіону. Чим вони відрізняються?

3. Поясніть причини відсталості країн Центральної Америки та Карибського басейну.

4. Укажіть роль історичного чинника, що впливає на економічний розвиток країн регіону.

5. Поясніть, чому в регіоні панує економічний і політичний вплив США.