Підручник з Географії (профільний рівень). 10 клас. Довгань - Нова програма

§ 79. Нерівномірність економічного розвитку субрегіонів Америки, особливості їхньої участі в МПП. Зв'язки України з країнами Америки

1. Поясніть, чому країни Америки мають різний рівень розвитку економіки. Назвіть найбільш та найменш розвинені країни регіону. 2. Поясніть, що таке МПП. Укажіть чинники, які на нього впливають.

1. НЕРІВНОМІРНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУБРЕГІОНІВ АМЕРИКИ, ЇХНЯ УЧАСТЬ У МПП.

До високорозвинених країн регіону Міжнародний валютний фонд зараховує США й Канаду, які належать до держав «Великої сімки» і є економічними лідерами світу. Це найрозвиненіший субрегіон Америки й світу площею майже 20 млн км2. За рівнем соціально-економічного розвитку вони досить однорідні.

Група країн Південної та Центральної Америки й Карибського басейну належить до середньорозвинених. Вони менш однорідні, зі значними коливаннями показників ВНП на одну особу. Тому серед них виділяють країни із соціально-економічним розвитком дещо вищим і нижчим за середній. До першого підтипу належать Бразилія, Аргентина, Мексика, Уругвай, Чилі, які швидко й стабільно розвиваються та поступово наближаються до групи високорозвинених країн. Політична й економічна залежність від інших держав, воєнні дії гальмують їхній розвиток.

Пригадайте, до складу якого інтеграційного об'єднання входить Мексика. Чим це вигідно для її соціально-економічного розвитку?

Другий підтип формують країни Америки з нижчим за середній рівнем розвитку економіки. На відміну від попередніх, вони характеризуються внутрішньою політичною нестабільністю й наявністю впливових сил, які перешкоджають проведенню реформ у країнах.

Проаналізуйте дані діаграми (мал. 1). Назвіть країни, які належать до другого підтипу.

У цих країнах Південної Америки (Парагвай, Колумбія, Венесуела, Болівія, Еквадор) значна роль належить тіньовому капіталу та мафіозним структурам, а внутрішній ринок поділили між собою іноземні компанії.

Країни Центральної Америки й Карибського басейну (Гаїті, Гондурас, Нікарагуа, Гватемала), які належать до країн, що розвиваються, фактично є постачальниками сировини для розвинених держав. Тут здебільшого панують низький освітній рівень, злидні, корупція, злочинність, політична та економічна залежність від інших країн, які не створюють передумов для розвитку економіки.

На території Американського континенту збереглася соціалістична країна, держава з авторитарною владою й планово-адміністративною економікою — Куба (мал. 2). Колись одна з найбагатших країн Центральної Америки й Карибського басейну, вона за часів комуністичного режиму перетворилася на одну з найбідніших.

Мал. 1. ВВП окремих країн Америки за даними МВФ на 2017 р. на одну особу в дол. США.

Низка країн Центральної Америки обрали інший шлях розвитку суспільства й досягли значних успіхів. Наприклад, Коста-Рика створила в країні «екологічний рай», де не можна будувати споруди вищими за пальми (мал. 3). Туристів з усього світу приваблює незаймана тропічна природа.

2. ЗВ'ЯЗКИ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ АМЕРИКИ.

Основними торговельними партнерами України в Америці є США, Бразилія, Канада, Мексика, Аргентина й Куба, а США є ще й стратегічним партнером. Зв’язки нашої держави зі США не обмежуються лише торгівлею. Розвивається культурно-гуманітарне, науково-технічне, військово-політичне співробітництво. США також є провідним інвестором в економіку нашої країни. Велику роль у відносинах України з країнами Америки відіграє українська діаспора.

Мал. 2. Сучасна Гавана, столиця Куби.

Мал. 3. «Екологічний рай» у Коста-Риці.

До країн Америки Україна експортує переважно мінеральні добрива, чорні метали, машини й обладнання, літаки, шини, зерно. Крім того, до Мексики, Куби та деяких інших країн Південної, Центральної Америки й Карибського басейну наша країна продає зерно. Натомість вона отримує фармацевтичні продукти, каву, тютюн, банани, рибу та морепродукти тощо.

Доберіть інформацію про економічні та культурні відносини України з країнами Америки за допомогою офіційних сайтів представництв цих держав в Україні: https://embamex.sre.gob.mx/ucrania/ (посольство Мексики), eucra.mrecic.gov.ar/ (посольство Аргентини), kiev.itamaraty.gov.br/uk/ (посольство Бразилії).

ВИСНОВКИ

• Субрегіони Америки характеризуються різним рівнем економічного розвитку. До високорозвинених країн регіону належать США й Канада.

• У Південній Америці виділяють групу середньорозвинених країн зі значними коливаннями показників ВВП. Серед них виокремлюють країни із соціально-економічним розвитком, дещо вищим за середній (Аргентина, Уругвай, Чилі, Бразилія, Мексика) і нижчим за середній (Парагвай, Колумбія, Венесуела, Болівія, Еквадор).

• Окремі країни Центральної Америки й Карибського басейну фактично є сировинними донорами інших держав. У цьому регіоні існує авторитарна держава з планово-адміністративною економікою — Куба. Окремі країни обрали специфічний шлях розвитку країн-«готелів», країн- «банків», країн-«казино», країн-«офшорів» тощо.

• Зв'язки України з країнами регіону не обмежуються торгівлею. Розвивається культурно-гуманітарне, науково-технічне, військово-політичне співробітництво. США є стратегічним партнером України. Важлива роль у відносинах України з країнами Америки належить українській діаспорі.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Поясніть, як країн и Америки поділяються за рівнем економічного розвитку.

2. Проаналізуйте вплив історичних чинників на розвиток економіки країн Північної та Південної Америки.

3. Як, на вашу думку, різняться економічні показники та рівень життя в країнах нової індустріалізації та невеликих країнах плантаційного господарства в Америці.

4. Опрацюйте додаткові джерела та поясніть, чому Бразилія та Мексика втрачають позиції лідерів серед країн регіону.

5. Поясніть, як природно-ресурсний потенціал впливає на рівень соціально-економічного розвитку країн Американського регіону.

Практична робота 18. Нанесення на контурну карту методом картодіаграми обсягу ВВП країн Північної, Центральної та Південної Америки

1. За допомогою додаткових джерел визначте останні показники ВВП окремих країн Північної, Центральної та Південної Америки (на вибір).

2. За даними Всесвітньої книги фактів ЦРУ встановіть структуру ВВП за секторами економіки.

3. Нанесіть отримані дані на контурну карту методом картодіаграми.

Практична робота 19. Порівняння асортименту продукції експортоорієнтованих виробництв обробної промисловості країн Південної Америки та Південно-Східної Азії

1. За допомогою матеріалів підручника, карт атласу та додаткових джерел доберіть дані щодо асортименту продукції експортоорієнтованих виробництв обробної промисловості країн Південної Америки та Південно-Східної Азії.

2. Складіть перелік продукції первинного та вторинного секторів економіки країн Південної Америки та Південно-Східної Азії.

3. Порівняйте отримані дані та зробіть висновки.

Дослідження

Опрацюйте додаткові джерела за заявленою темою. Складіть повідомлення або мультимедійну презентацію. Теми для досліджень:

1. Площа країни як чинник її економічного розвитку (на прикладі країн Америки).

2. Моноспеціалізація країни — благо чи зло (на прикладі країн Америки).

3. «Бананові республіки»: типові ознаки, сучасний розвиток.

4. Країни Латинської Америки в полі геостратегічних інтересів США.

5. Панамериканське шосе — дорога через три Америки.

6. Туризм як чинник розвитку країн Карибського басейну.

Джерела Інтернету

1. naftanow.org/ (Офіційний сайт організації НАФТА).

2. mercosur.int/ (Офіційний сайт організації МЕРКОСУР).

3. nato.int/ (Офіційний сайт організації НАТО).

4. whc.unesco.org/ru/list/ (Офіційний сайт організації ЮНЕСКО (Світова спадщина).

5. curitiba-parana.net/ (Українська діаспора в Америці).

6. studway.com.ua/sistema-osviti-ssha/ (Спецпроект «Студвей»).

7. nber.org/papers/w17307 (Офіційний сайт Національного бюро економічних ресурсів).

8. indeed.com/cmp/Bank-of-America/salaries (Оплата праці в США).