Підручник з Географії (профільний рівень). 10 клас. Довгань - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 73. Сучасна політична карта Америки. Інтеграційні процеси та міжнародні організації. Геостратегічні інтереси США

1. Пригадайте історію формування політичної карти Америки. 2. Якими мовами й чому тут розмовляє більшість населення?

1. СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА КАРТА АМЕРИКИ.

Існує кілька підходів щодо поділу політичної карти Америки на окремі регіони. Тут виділяють США й Канаду як розвинені країни цієї частини світу (Англо-Америка), а також Латинську Америку, до якої відносять решту країн, розташованих на південь від США. До Америки належить і острів Гренландія, який є частиною території Данії із внутрішньою автономією.

Знайдіть додаткову інформацію про острів Гренландія та особливості життя його населення. Поділіться нею на одному з уроків географії.

Сучасний глобалізований світ із його регіональними інтеграційними об’єднаннями виокремлює на політичній карті Америки три регіони: Північну (США, Канада), Південну та Центральну Америку й Карибський басейн. У Центральній Америці існує велика кількість малих за площею й населенням материкових та острівних держав. У Південній Америці в основному розташовані великі й середні за площею та кількістю населення держави.

В Америці налічується 48 держав і територій, із них 34 — політично самостійні й 14 — колонії.

За допомогою політичної карти світу знайдіть самостійні держави та залежні території регіону.

В Америці немає монархій. Тут поширений республіканський устрій. Більшість країн цього регіону запозичили форму державного управління й адміністративно-територіального устрою США. Це класичні президентські республіки. Крім того, США, Канада, Бразилія та Мексика є федераціями. Це найбільші за площею держави. Колишні британські, французькі й голландські колонії мають такий самий адміністративно-територіальний устрій, як і їхні колишні метрополії, хоча і є республіками, а не монархіями.

Назвіть країни Америки та їхні колишні метрополії.

2. ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В АМЕРИЦІ. КРАЇНИ АМЕРИКИ В ПОЛІ ГЕОСТРАТЕГІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ США.

Більшість держав регіону об’єднані в три регіональні утворення — Організацію американських держав (ОАД), НАФТА й МЕРКОСУР.

За допомогою додаткових джерел охарактеризуйте діяльність регіональних утворень Америки.

США й Канада входять до найпотужнішого у світі військово-політичного блоку НАТО, який складається із 29 країн-членів. США є його основним гарантом могутності й лідером.

За допомогою офіційного сайта організації (www.nato.int/) підготуйте та презентуйте повідомлення на тему «Україна — НАТО: сьогодення й перспективи».

У 1823 р. президент США Дж. Монро проголосив гасло: «Америка для американців». Насправді це означало «Америка для США» й офіційно включало весь регіон в поле геостратегічних інтересів США.

Пригадайте, що вам відомо з уроків всесвітньої історії про «доктрину Монро».

США належить провідна роль в ОАД і НАФТА, які створені для вирішення економічних проблем.

Канада майже на 70% у власній зовнішній торгівлі орієнтується на США, ще більшу залежність від них мас Мексика.

В економічних і політичних відносинах із країнами Америки США керуються власними інтересами. Однак у співробітництві зі США зацікавлені й країни Південної Америки та Канада. Набагато вищий, ніж у країнах Південної Америки, рівень життя в США сприяє масовій незаконній еміграції до цієї країни, а також до Канади, що, у свою чергу, створює там проблеми. Унаслідок цього зростають безробіття та міграція.

ВИСНОВКИ

• В Америці налічується 48 держав і територій, із яких 34 — політично самостійні й 14 — колонії. В Америці немає монархій. Більшість великих країн регіону взяли за основу республіканську форму державного управління й адміністративно-територіального устрою США. Найбільші за площею держави є федераціями.

• Більшість держав регіону об'єднані в три регіональні утворення — ОАД НАФТА та МЕРКОСУР. США й Канада входять до потужного військово-політичного блоку НАТО, який складається із 29 країн-членів. США — основний гарант могутності й лідер цієї організації.

• США є світовою державою, яка продовжує домінувати на планеті і в регіоні Америка зокрема. США відіграють провідну роль в ОАД і НАФТА, а в економічних та політичних відносинах із країнами Америки керуються власними інтересами.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Наведіть приклади країн Америки, що належать до різних форм державного правління та адміністративно-територіального устрою.

2. Покажіть на карті атласу субрегіони Америки та наведіть приклади країн, що входять до складу кожного з них.

3. Поясніть причини та проаналізуйте наслідки інтеграційних процесів у регіоні.

4. Які геостратегічні інтереси мають США в регіоні Америка? На основі чого та чому вони виникли?