Підручник з Географії (профільний рівень). 10 клас. Довгань - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

РОЗДІЛ V. АМЕРИКА

Тема 1. Загальна характеристика Америки

Тема 2. Субрегіони та країни Америки

Тема 1. Загальна характеристика Америки

§ 72. Особливості географічного положення Америки. Склад регіону

1. Пригадайте, що ви знаєте про Америку з курсів історії, географії, іноземної мови та літератури. 2. Назвіть регіони, із яких складається частина світу Америка.

1. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ.

Частина світу Америка має площу 42 млн км2 і складається із двох материків: Північної і Південної Америки.

За допомогою карти атласу пригадайте особливості географічного положення Америки.

Материки відрізняються розчленованістю берегової лінії. Північна Америка має дуже порізане узбережжя північно-східних берегів Тихого океану, західне узбережжя Канади складається з численних заток, проток, островів. На півночі й півдні материка в нього глибоко вдаються Гудзонова й Мексиканська затоки, на північному заході — затока Аляска.

У Північній Америці мало великих півостровів: Лабрадор, Аляска, Флорида та Каліфорнія, проте багато островів: Гренландія, яка майже в 4 рази більша за територію України (2,2 млн км2), Баффінова Земля (512 км2), Ньюфаундленд. На південь від Флориди розташована група Великих Антильських островів, а на північному заході — дуга Алеутських островів.

Береги Південної Америки порізані слабо, лише на крайньому півдні материка розташований найбільший острів Вогняна Земля з Магеллановою протокою.

Пригадайте особливості відкриття, дослідження та освоєння Америки європейцями.

Географічне положення Америки через її значну протяжність із півночі на південь та із заходу на схід не можна оцінити однозначно. Загалом Америка, незважаючи на світові глобалізаційні процеси, усе ще залишається осторонь геополітичних процесів, що відбуваються в Європі та на Близькому Сході. На розвиток окремих країн Америки впливають особливості географічного положення: розвиток Канади обмежується її розміщенням у холодних північних районах, у Південній Америці такими стримуючими чинниками є Анди та Амазонія.

Знайдіть на карті атласу країни регіону, розміщені на територіях з екстремальними природними умовами.

За особливостями географічного положення Америка залишається Новим Світом, а люди з усієї планети переселяються сюди й сьогодні.

Слід зазначити, що географічне положення Америки із часом покращується завдяки розвитку і вдосконаленню транспортного сполучення та глобальному потеплінню, яке впливає на найхолоднішу північну частину. Танення криги Північного Льодовитого океану відкриває раніше заблоковані морські транспортні коридори в цій частині материка.

За додатковими джерелами знайдіть інформацію про освоєння найбільш північних і південних частин Америки та перспектив, які із цим пов'язані.

Іншим чинником покращення географічного положення західного узбережжя Америки є стрімке перетворення Тихого океану на провідну транспортну артерію світу. Якщо раніше ця частина світу була повернута «обличчям» до Атлантичного океану, то тепер вона все більше «розвертається» в протилежний бік. Цьому сприяють перетворення Китаю та Індії на провідні економіки світу, швидкий розвиток господарств Австралії та Індонезії.

За допомогою політичної карти Америки назвіть найбільші міста, що виникли на узбережжях морів та океанів.

2. СКЛАД РЕГІОНУ.

Молодість Нового Світу та неоднозначність цивілізаційних процесів, які відбуваються в різних субрегіонах Америки, є причиною різних підходів до її поділу на окремі складові. Відповідно до сучасних економіко-географічних тенденцій розвитку в цій частині світу виділяють три субрегіони: Північна, Центральна й Південна Америка. Окремі дослідники виділяють також Карибський басейн (держави й колонії на островах Карибського моря), який колись називали Вест-Індією.

В історико-політичному, лінгвістичному та культурному плані виділяють Латинську Америку, яка складається з материкових іспано-, португало- і франкомовних країн. Водночас англомовні країни регіону — США й Канаду, а також території британської Вест-Індії називають Англо-Америкою.

Знайдіть на політичній карті Америки країни, що належать окремим регіонам.

Крім того, назва «Америка» нерідко асоціюється з назвою однієї з держав цієї частини світу — Сполучених Штатів Америки.

ВИСНОВКИ

• Америка має найбільшу протяжність із півночі на південь, тому її географічне положення однозначно оцінити не можна. Із часом воно покращується.

• Незважаючи на поглиблення процесів глобалізації, Америка все ще стоїть осторонь багатьох геополітичних процесів. Тихий океан поступово перетворюється на провідну транспортну артерію світу завдяки швидкому розвитку Китаю, Індії, Австралії та Індонезії.

• Існують різні підходи щодо поділу Америки на окремі складові. Зазвичай тут виділяють три субрегіони: Північну, Центральну і Південну Америку, Карибський басейн, а також латиномовну частину.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Охарактеризуйте позитивні та негативні риси ЕГП Америки.

2. Як і чому змінюється географічне положення Америки?

3. Назвіть склад регіону Америка. Укажіть чинники його поділу.

4. Оцініть роль Панамського каналу для регіону. За додатковими джерелами проаналізуйте інформацію про альтернативи Панамського каналу.