Підручник з Географії (профільний рівень). 10 клас. Довгань - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 70. Австралія. Виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни

Чи сприяють природні умови розвитку сільського господарства в Австралії?

1. ПЕРВИННИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ.

Особливість країни — велике значення добувної промисловості. Інтерес транснаціональних компаній до надр Австралії пояснюється можливістю видобутку корисних копалин відкритим способом і подальшим вивезенням через морські порти.

Добувна промисловість визначає роль Австралії в МПП й забезпечує основну частку національного доходу. Найбільшими виробництвами є вугільна й залізорудна промисловість. Щорічно з надр країни видобувається понад 450 млн т кам’яного вугілля (Квінсленд і Новий Південний Уельс, четверте місце у світі) і понад 600 млн т залізної руди (Західна Австралія). У Західній Австралії є родовища високосортного червоного залізняку із середнім вмістом заліза 64%. Саме тут розпочато розробку нового родовища Рой-Хілл (мал. 1). 70% вугілля та 90% залізної руди експортується.

Обсяги видобутку нафти й природного газу є не дуже великими. Найважливіші родовища нафти розташовані в Західній і Південній Австралії, на Північній території. Природного газу добувається близько 30 млрд м3. Найбільше значення мас район Гіппсленд і морський шельф біля північно-західного узбережжя країни.

За видобутком бокситів Австралія посідає перше місце у світі, із великим відривом випереджаючи Китай (2016 р. — 85 тис. т). Частина сировини йде на виробництво глинозему (у тому числі на експорт).

Мал. 1. Потяг, навантажений залізною рудою з нового родовища Рой Хілл (Західна Австралія).

Австралія — великий виробник та експортер цинку й свинцю. Найважливіший район видобутку цих металів — Квінсленд.

Золото добувають у багатьох районах країни, але переважно в Західній Австралії. Цей метал є важливою статтею австралійського експорту (у 2016 р. продано на суму понад 10 млрд дол.).

У Північній та Південній Австралії ведеться видобуток уранових руд. На країну припадає близько третини світових запасів цієї сировини.

Після відкриття родовищ алмазів країна стала одним із їх найбільших виробників. Основна частина добутих алмазів використовується в промисловості.

Для потреб сільського господарства використовується лише 1/10 території країни, 2/3 із них — пасовища, в основному випасають овець. Поголів’я овець — понад 100 млн, більше половини з них вовняного напрямку (мериноси). В останні десятиліття набули поширення нові породи овець, які дають м’ясо вищої якості, але дещо гіршу вовну.

Молочне скотарство поширене в південно-східній частині країни (тут випадає достатня кількість опадів і добре налагоджене зрошення) і навколо великих міст. Приблизно половина австралійської молочної продукції експортується у вигляді сухого молока, сиру, масла (переважно в країни Південно-Західної та Східної Азії).

У рослинництві найбільше значення мають зернові культури. їхні посіви зосереджені у східних і південно-східних частинах Австралії, меншою мірою — на південному заході Західної Австралії та на острові Тасманія. Більше половини ріллі займає пшениця. Незважаючи на порівняно низьку врожайність (20 ц/га), у 2016 р. було зібрано майже 25 млн т зерна (більше половини пішло на експорт). У значних обсягах вирощується та експортується ячмінь. Більша частина рису вирощується на зрошуваних землях уздовж річок Муррей та Маррамбіджі (у нижній частині долини) на півдні Нового Південного Уельсу. За виробництвом ячменю лідирує Південна Австралія. Частина врожаю йде на солод, решта — на корм худобі або експортується. Основною олійною культурою є ріпак — 72% від загального обсягу цих культур. У ряді прибережних районів Нового Південного Уельсу вирощують цукрову тростину.

Які сільськогосподарські культури Австралії можна віднести до тропічних?

2. ВТОРИННИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ.

Австралія посідає одне з перших місць у світі за виробництвом електроенергії на одну особу. Основу становлять ТЕС. Більшість працює на вугіллі (61 % виробництва) і природному газі. Зростає значення альтернативних джерел, у першу чергу сонячної та вітрової енергії. Атомних електростанцій у країні немає.

Чорна металургія працює на забезпечення власних потреб. Основні заводи розміщені в Ньюкаслі й Порт-Кемблі. У кольоровій металургії виділяється виробництво алюмінію та міді, більше половини продукції експортується.

В обробній промисловості перше місце посідає машинобудування. Виробництво переважно орієнтоване на внутрішній ринок і не покриває всіх потреб. На відміну від інших розвинених країн, велике значення зберігає загальне машинобудування — виготовлення обладнання для гірничодобувної та харчової промисловості, промислових роботів і верстатів. У транспортному машинобудуванні виділяються підприємства з виробництва автомобілів, розташовані поблизу Мельбурна (завод компанії «Форд»), в Аделаїді, Перті. Залізничне обладнання виготовляють у Ньюкаслі, Сіднеї, Мельбурні, Брисбені. Найбільші суднобудівні верфі розміщені поблизу Сіднея, Мельбурна, у Ньюкаслі й Брисбені.

Хімічна промисловість охоплює виробництво фосфатних та азотних добрив, пластмас, синтетичних смол і каучуку. Основними центрами є міста південного сходу.

Харчова промисловість значну частину своєї продукції постачає на експорт. М’ясна промисловість представлена великими комбінатами в портових містах: Сідней, Мельбурн, Аделаїда, Брисбен, Перт. У них розміщено й багато великих борошномельних підприємств. Звідти продукцію направляють на зовнішні ринки.

3. ХАРАКТЕРНІ РИСИ ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСТВА. ЗОВНІШНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ'ЯЗКИ.

Серед окремих територій найбільшою концентрацією виробництва відрізняються Південний Схід, Північний Схід і Південний Захід. Найбільше значення мас Південний Схід. На нього припадає 20% території, 70% населення, 65% ВВП країни і 75% торговельного обігу. Головними складовими господарства є сфера послуг, машинобудування, хімічна, харчова і легка промисловість. Значна роль району в сільськогосподарському виробництві (60% збору пшениці та 65% поголів’я овець). Основні сільськогосподарські угіддя розташовані у внутрішній височинній частині, де зосереджена основна частка зрошуваних земель. Тут розташовані й найпотужніші економічні центри — Сідней, Мельбурн, Ньюкасл, Аделаїда.

Північний Схід спеціалізується на добувній промисловості, металургії та м’ясному скотарстві.

Економіка Південного Заходу також має переважно сировинну спрямованість. Ця територія виділяється видобутком корисних копалин і збором зернових (пшениця). Найбільше місто й промисловий центр — Перт.

Чим можна пояснити переважно сировинну спрямованість економіки Південного Заходу?

В експорті Австралії основну роль відіграють залізна руда, вугілля, золото, м’ясо, вовна, глинозем, пшениця. В імпорті переважають машини й обладнання, засоби зв’язку, автомобілі, комп’ютери, продукція хімічної промисловості, нафта. Найбільші торговельні партнери Австралії: Китай, Японія, США, Південна Корея, Сингапур, Велика Британія, Німеччина.

Австралія традиційно розглядається як одна з найбільш привабливих країн для іноземних капіталовкладень. Їх загальний обсяг перевищує 2 трлн дол., майже половина надходить зі США та Великої Британії.

За допомогою матеріалів електронного додатка до підручника охарактеризуйте міжнародні зв'язки України й Австралії.

ВИСНОВКИ

• Особливість Австралії — велике значення добувної промисловості. Найбільшими є обсяги видобутку залізної руди, вугілля, руд кольорових металів.

• Австралія є одним із найбільших виробників та експортерів сільськогосподарської продукції.

• У тваринництві найбільше значення має вівчарство, у рослинництві — зернові культури.

• Основна роль у внутрішніх перевезеннях вантажів і пасажирів належить автомобільному й залізничному транспорту.

• Найбільші торговельні партнери: Китай, Японія, США, Південна Корея, Сингапур, Велика Британія, Німеччина.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Чим відрізняється структура промисловості Австралії від більшості інших високорозвинених країн?

2. Чим пояснюється спеціалізація сільського господарства країни?

3. Охарактеризуйте роль Австралії в МПП.

4. Чому на значній частині сільськогосподарських угідь переважає екстенсивний напрямок розвитку виробництва?

5. Складіть комплексну економіко-географічну характеристику Австралії.

Практична робота 16. Порівняння чинників міжнародної спеціалізації Австралії та Великої Британії

1. Пригадайте чинники міжнародної спеціалізації Великої Британії.

2. Визначте спільні риси міжнародної спеціалізації Австралії та Великої Британії.

3. Визначте відмінні риси міжнародної спеціалізації Австралії та Великої Британії.

4. Зробіть висновки про вплив чинників міжнародної спеціалізації на місце країн у світовому господарстві.

Практична робота 17. Складання картосхеми територіальної структури аграрного виробництва в Австралії

1. Пригадайте, які аграрні виробництва розвинені в Австралії.

2. Визначте, як ці аграрні виробництва позначаються на карті (за необхідності запропонуйте свої умовні позначення).

3. Укажіть умовні позначення в легенді картосхеми.

4. Позначте на картосхемі відповідними умовними позначеннями райони, де набули поширення аграрні виробництва.

5. Зробіть висновки про територіальну структуру аграрного виробництва в Австралії.

Дослідження. Національні парки Австралії як об'єкти міжнародного туризму

1. Визначте, які національні парки Австралії найбільш популярні серед туристів.

2. Визначте, які природні об’єкти в цих національних парках приваблюють туристів.

3. Зробіть висновки про значення національних парків Австралії як об’єктів міжнародного туризму.

Дослідження. Розвиток Західної Австралії в контексті зростання глобального попиту на природні ресурси

1. Визначте, на які природні ресурси багаті надра Західної Австралії.

2. Визначте, як змінюється попит на ці природні ресурси, та ресурсозабезпеченість ними у світі.

3. Зробіть висновки про можливості розвитку Західної Австралії в контексті зростання глобального попиту на наявні природні ресурси.

Дослідження. Канберра — політико-адміністративний центр країни

1. Визначте, за яких обставин Канберра стала столицею Австралії.

2. Укажіть, які функції виконує місто, які органи влади розміщені в ньому.

3. Зробіть висновки про значення Канберри як політико-адміністративного центру країни.

Дослідження. Економічні інтереси китайських інвесторів в Австралії

1. Укажіть, чим характеризується сучасна економіка Китаю і чого їй бракує для подальшого розвитку.

2. Поясніть значення економічного партнерства між країнами як із точки зору взаємного географічного положення, так і з точки зору доповнення їхніх економік.

3. Визначте, у які виробництва (підприємства) вкладають кошти китайські інвестори.

4. Зробіть висновки про важливість вкладення коштів в економіку Австралії для китайських інвесторів.