Підручник з Географії (профільний рівень). 10 клас. Довгань - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 60. Індія (Республіка Індія). Місце країни в регіоні та світі. Основні чинники, що визначають місце країни в МПП

Пригадайте, що вам відомо про колоніальне минуле Індії.

1. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ. ПРИРОДНІ УМОВИ ТА РЕСУРСИ.

Республіка Індія розташована в Південній Азії на півострові Індостан, що за формою нагадує трикутник, неначе відгороджений від іншої Азії високою стіною Гімалаїв. До складу її території входять, крім материкової частини, численні острови — Лаккадівські (Аравійське море), Андаманські та Нікобарські (Бенгальська затока).

Індію омивають води Індійського океану. Берегова лінія слабопорізана. Тут немає глибоких заток та бухт, зручних для будівництва портових споруд.

Індія має багато сусідів на суходолі. На півночі вона межує з Афганістаном, Китаєм, Непалом і Бутаном, на сході — із Бангладеш, М’янмою, а на заході — із Пакистаном. Сухопутні кордони удвічі довші за морські (13,9 тис. км проти 7 тис. км), однак майже повсюди проходять важкодоступними гірськими районами, тому їхня роль в економічному житті країни незначна.

Знайдіть на політичній карті світу країни, що межують з Індією. Пригадайте їхній рівень економічного розвитку.

Мал. 1. Статево-вікова піраміда Індії (2016 р.).

Через Індію проходять міжнародні торговельні шляхи, що з’єднують Азію, Європу, Африку та Австралію. Це сприяє встановленню Індією багатосторонніх зовнішньоекономічних зв’язків.

1) Порівняйте географічне положення Індії та Китаю. Яка країна, на вашу думку, має більш сприятливе ЕГП?

2) За допомогою карт атласу та матеріалів електронного додатка до підручника охарактеризуйте роль природно-ресурсного потенціалу Індії як одного з головних чинників, що визначають міжнародну спеціалізацію країни.

2. НАСЕЛЕННЯ.

За кількістю населення Індія поступається лише Китаю. Однак темпи зростання є вищими, ніж у Китаї, тому, за прогнозами, уже до середини XXI ст. Індія стане найбільшою за кількістю населення країною світу.

Індійський уряд ще із середини минулого століття запровадив програму планування сім’ї, спрямовану на зниження народжуваності. Це дало змогу знизити темпи зростання кількості населення, природний приріст знизився майже вдвічі (у 2017 р. він складав 12 %). Однак за абсолютним приростом населення Індія є світовим лідером: щороку кількість жителів країни збільшується більш ніж на 15 млн осіб. В умовах нестачі робочих місць і продуктів харчування це створює додаткові труднощі для економіки країни, що розвивається.

Чому індійському керівництву не вдалося суттєво (як у Китаї) знизити народжуваність?

За віковою структурою населення Індії молоде, середній вік індійця становить 28 років, тривалість життя — 68,5 року. Понад чверть населення країни (360 млн) — діти віком до 15 років. Лише 6% населення країни старші за 65 років, що у 2—3 рази нижче, ніж у розвинених країнах. Як і в Китаї, чоловіче населення значно переважає жіноче.

1) За допомогою матеріалів електронного додатка до підручника охарактеризуйте етнічний і релігійний склад населення Індії.

2) Які причини обумовили надання мові колонізаторів-англійців статусу державної в Індії?

Густота населення в країні є дуже високою — понад 400 осіб/км2. Проте розподіл населення нерівномірний — найбільш густо заселені східна частина Індо-Гангської низовини, дельта Гангу й узбережжя Індійського океану; найменше — пустельні та гірські райони.

На відміну від Японії та Китаю, в Індії значно переважає сільське населення. Рівень урбанізації порівняно невисокий — 33,5%. Однак за такої кількості населення масштаби її вражають. У країні близько 50 міст і міських агломерацій із населенням понад 1 млн осіб, а за кількістю городян (майже 450 млн осіб) Індія поступається лише Китаю. Прискорення процесів урбанізації за останні півстоліття призвело до формування таких гігантських агломерацій, як Делі (26,5 млн осіб), Мумбаї (22,9 млн осіб), Колката (11,8 млн осіб), Бангалор (10,1 млн осіб), Ченнаї (10 млн осіб).

Як і Китай, Індія має значний трудовий потенціал. ЕАН становить 514 млн осіб та продовжує зростати.

За останні десятиліття у структурі зайнятості населення відбулися суттєві зміни. Стрімко зростає частка працюючих у промисловості (28%) та сфері послуг (50%). Досить багато залишається зайнятих і в сільському господарстві (22%).

За допомогою матеріалів електронного додатка до підручника визначте, які якісні зміни відбуваються у складі робочої сили Індії.

Дуже сильним є соціальне розшарування суспільства. Заможні верстви становлять менш ніж 4 % від загальної кількості населення, понад п’ята частина живе за межею бідності. Майже в усіх великих містах Індії існують квартали нетрів, у яких мешкають десятки й навіть сотні тисяч людей.

Що ви знаєте про поділ населення країни на касти? Які проблеми виникають в індійському суспільстві у зв'язку з існуванням цієї структури?

ВИСНОВКИ

• Важливою особливістю ЕГП Індії є її розміщення на перехресті морських та повітряних шляхів, які зв'язують Східну та Південну Азію з Європою та Африкою.

• Індія — дуже багата на природні ресурси країна. Вирішальне значення мають мінеральні та агрокліматичні ресурси.

• Основні характерні риси населення: високий природний приріст, молодий середній вік, етнічна строкатість, висока густота, переважання сільського населення, величезний трудовий потенціал.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Які риси ЕГП Індії сприяють її економічному розвитку, а які, навпаки, перешкоджають?

2. Охарактеризуйте демографічну ситуацію в Індії. Чим вона відрізняється від ситуації, що склалася в Китаї?

3. Назвіть найбільші міста країни. Поясніть особливості їхньої географи.

Дослідження. Демографічна політика в Китаї та Індії. Успіхи та прорахунки

1. Визначте основні риси демографічної політики, яку проводить уряд у Китаї та Індії.

2. Складіть таблицю, зазначивши успіхи та прорахунки в цій політиці кожної з країн.

3. Порівняйте демографічну політику Китаю та Індії.

4. Зробіть висновки.