Підручник з Географії (профільний рівень). 10 клас. Довгань - Нова програма

Тема 2. Субрегіони та країни Азії

§ 52. Східна Азія: загальна економіко-географічна характеристика субрегіону

1. Назвіть країни, які належать до складу Східної Азії. 2. Який політичний статус має Тайвань (Китайська Республіка)?

1. СКЛАД СУБРЕГІОНУ. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ. ПРИРОДНІ УМОВИ ТА РЕСУРСИ.

Східна Азія — найбільший за площею субрегіон Азії (12 млн км2). До його складу входять Китай, Монголія, Японія, Південна Корея та Північна Корея. На півночі країни Східної Азії межують із Росією, на сході мають вихід до морів Тихого океану, на заході та півдні оточені державами Центральної, Південної та Південно-Східної Азії.

Нанесіть на контурну карту країни Східної Азії та країни, із якими вони межують.

Головні риси економіко-географічного положення субрегіону:

• через Китай та Монголію проходять найкоротші наземні шляхи з Європи до берегів Тихого океану;

• усі країни (крім Монголії) мають вигідне приморське положення, яке дає можливість використання транспортного, ресурсного та рекреаційного потенціалу Тихого океану.

Таким чином, широкий вихід до тихоокеанського узбережжя з одночасним охопленням глибинних районів материка створює для країн Східної Азії сприятливі передумови для активної участі в зовнішньоекономічних відносинах.

За допомогою таблиці та матеріалів електронного додатка до підручника охарактеризуйте природно-ресурсний потенціал Східної Азії. Порівняйте забезпеченість природними ресурсами країн субрегіону.

2. НАСЕЛЕННЯ. УРБАНІЗАЦІЯ.

Східна Азія — здавна освоєний район Землі. Тут проживає понад 1,5 млрд людей, більшу частину яких складає населення Китаю (див. таблицю 1).

За допомогою матеріалів електронного додатка до підручника охарактеризуйте етнічний та релігійний склад населення субрегіону. Чим обумовлена демографічна політика обмеження народжуваності в країнах Східної Азії в другій половині XX ст.?

Середня очікувана тривалість життя людей у Східній Азії досить висока — понад 70 років. Лідером за цим показником є Японія — майже 85 років. Ще одна специфічна риса населення субрегіону — деяка перевага чоловічого населення над жіночим.

Середня густота населення у Східній Азії становить близько 134 осіб/км2, однак розселення людей відрізняється значною нерівномірністю.

Поясніть причини нерівномірного розселення жителів Східної Азії.

Таблиця 1

КРАЇНИ СХІДНОЇ АЗІЇ (2017 р.)

№ з/п

Країна

Столиця

Площа, тис. км2

Населення, млн осіб

Природний приріст, %

Рівень урбанізації, %

і

Китай

Пекін

9596,9

1373,5

4,5

57,9

2

Північна Корея

Пхеньян

120,5

25,2

5,3

61,2

3

Монголія

Улан-Батор

1564,1

3,1

12,6

73,6

4

Південна Корея

Сеул

99,7

51,2

2,3

83

5

Японія

Токіо

377,9

126,4

-2,1

93,5

Загалом

11 759,1

1579,4

Густо заселені південний схід Китаю, Тайвань, Корейський півострів, Японія. В окремих районах Великої Китайської рівнини густота населення сягає понад 1000 осіб/км2. Найменша густота населення в Монголії — 2 особи/км2.

Неоднозначними є й процеси урбанізації. Високо урбанізовані Японія та Південна Корея. Інші країни належать до середньоурбанізованих.

Серед інших субрегіонів Східна Азія вирізняється формуванням величезних міських агломерацій та мегалополісів.

Знайдіть на карті атласу й назвіть найбільші міські агломерації та мегалополіси Східної Азії.

3. ГОСПОДАРСТВО.

В останні десятиліття Східна Азія демонструє високі темпи економічного зростання. Однак роль країн в економічному розвитку субрегіону неоднозначна (див. таблицю 2).

Таблиця 2

СТРУКТУРА ВВП КРАЇН СХІДНОЇ АЗІЇ, % за питомою вагою

№ з/п

Країна

Промисловість

Сільське господарство

Сфера послуг

1

Китай

39,8

8,6

51,6

2

Північна Корея

41,1

25,3

33,6

3

Монголія

35,3

13,3

51,4

4

Південна Корея

38,6

2,2

59,2

5

Японія

27,7

1,2

71,1

Японія — розвинена постіндустріальна країна, яка з 1950-х рр. вражає своїм динамізмом, гнучкістю, технологічними інноваціями. Південна Корея належить до НІК, що здійснила структурну перебудову економіки на зразок японської. Китай обрав свій особливий шлях економічного розвитку, поєднуючи принципи планового та ринкового господарювання. Монголія проводить структурну перебудову економіки в процесі переходу від планової до відкритої ринкової економічної системи. Лише економіка Північної Кореї залишається найбільш централізованою та ізольованою у світі.

Країни Східної Азії відрізняються порівняно високою часткою промисловості у структурі ВВП. У Японії, Південній Кореї та Китаї провідна роль належить машинобудуванню, яке спеціалізується на виробництві автомобілів, морських суден, побутової техніки та електроніки. Високий рівень розвитку мають чорна й кольорова металургія, хімічна промисловість. Основу промисловості Монголії складають виробництва з видобутку й переробки мінеральної та сільськогосподарської сировини.

У сільському господарстві, за винятком Монголії, суттєво переважає рослинництво з різноманітним набором культур. Основними культурами в субрегіоні є рис та пшениця. За обсягами сільськогосподарського виробництва у Східній Азії лідирує Китай. У Монголії провідне значення має кочове тваринництво (скотарство, вівчарство). На сьогодні Монголія входить до провідних країн світу за поголів’ям худоби в розрахунку на одну особу (приблизно 12 голів на одну особу).

Сфера послуг відіграє найбільшу роль в економіці Японії та Південної Кореї. Особлива роль тут відводиться банківсько-фінансовій діяльності, інформаційно-технологічним послугам, освіті, науці. Динамічно зростає частка сфери послуг у Китаї.

Однією з характерних рис економіки регіону є експортна орієнтація, що зумовлює вагоме місце морського транспорту як для міжнародних, так і для внутрішньорегіональних сполучень.

ВИСНОВКИ

• Країни субрегіону розташовані на перетині важливих транспортних шляхів сполучення та всі, крім Монголії, мають протяжну берегову лінію.

• Основними чинниками, що сприяють економічному розвитку країн Східної Азії, є багатий природно-ресурсний потенціал і величезні трудові ресурси.

• Економічними лідерами Східної Азії є Японія, Китай та Південна Корея.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Оцініть ЕГП Східної Азії. Які країни, на ваш погляд, мають найбільш вигідне ЕГП?

2. За даними таблиці 2 та тексту параграфа опишіть головні особливості економіки країн Східної Азії.