Підручник з Географії (профільний рівень). 10 клас. Довгань - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 51. Нерівномірність економічного розвитку субрегіонів Азії. Країни Азії в МПП. Зв'язки України з країнами Азії

1. Пригадайте, які типи країн за економічним розвитком представлені в Азії. 2. Наведіть приклади різних типів і підтипів країн та покажіть їх на карті.

1. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК СУБРЕГІОНІВ АЗІЇ ТА ЇХНЯ УЧАСТЬ У МПП.

Субрегіони Азії суттєво різняться за економічним потенціалом, рівнем життя населення та міжнародною спеціалізацією.

Знайдіть та покажіть на карті країни, про які йдеться в пункті параграфа. Поясніть причини їхніх економічних успіхів або невдач.

Західна Азія характеризується значною внутрішньою неоднорідністю. До найбільш економічно розвинених відносять країни Перської затоки, Ізраїль та Туреччину.

За останні 10—20 років нафтодобувні країни Аравійського півострова завдяки ефективному використанню коштів від експорту нафти змогли досягти високих показників у загальносвітовому рейтингу за ВВП на одну особу (за ПКС): Катар (друге місце), Кувейт (восьме місце), ОАЕ (11-те місце), Саудівська Аравія (18-те місце), Бахрейн (21-ше місце). Ізраїль має розвинені промисловість та сферу послуг, у тому числі сучасні напрямки — військову сферу, авіацію, медицину, виробництво програмного забезпечення.

Особливе місце в субрегіоні посідає Туреччина. Як сполучна ланка між Європою й Азією країна має досить розвинену добувну та обробну промисловість, а також активно розвиває туристичну галузь.

Значно відстають в економічному розвитку Йорданія, Ємен, Ірак. Найгірша ситуація склалася в Сирії, де йде громадянська війна.

Основними експортними товарами в країнах Перської затоки є нафта й нафтопродукти. Розвиваються банківсько-фінансова діяльність, індустрія розваг. Ізраїль постачає на світові ринки машини та обладнання, програмне забезпечення, діаманти. Інші країни вивозять продукцію легкої та харчової промисловості.

У Південній Азії економічними лідерами є Індія й Пакистан. Країни мають досить потужний промисловий сектор та розвивають сучасні напрямки сфери послуг. Помітних успіхів в останнє десятиліття досягла Індія у сфері виробництва комп’ютерної техніки та програмного забезпечення. Структура експорту Індії та Пакистану представлена як різноманітною промисловою продукцією (машини, обладнання, хімікати, метали), так і широким асортиментом ділових послуг. Іран спеціалізується на видобутку та переробці нафти. Афганістан, Бангладеш, Бутан, Непал мають переважно аграрну спеціалізацію. У сільському господарстві цих країн поєднуються дрібні селянські господарства з великими товарними виробництвами продукції експортного значення (фрукти, джут, чай, спеції, натуральний каучук).

Південно-Східна Азія в останні десятиліття демонструє високі темпи економічного зростання. У структурі економіки субрегіону донедавна переважали виробництва первинного сектору. Однак із кінця минулого століття почала розвиватися обробна промисловість. Іноземні інвестиції та модернізація економіки перетворили Південно-Східну Азію на регіон НІК. Сингапур разом із деякими країнами Східної Азії (Південна Корея і Тайвань) опинився серед лідерів цієї групи. Пізніше до неї приєдналися Таїланд, Малайзія, Індонезія та Філіппіни. їх експортна орієнтація — на продукцію наукоємних виробництв, фінансових, ділових, транспортних послуг. Бруней спеціалізується на видобутку, переробці та експорті нафти. В’єтнам, Лаос і Камбоджа поки що зберігають аграрну спеціалізацію. Сьогодні вони здійснюють ринкові перетворення та долають наслідки соціалістичного шляху, обраного в минулому.

Східна Азія розвивається досить швидкими темпами. Колись відсталі аграрні країни регіону перетворилися на потужні індустріальні держави. Вони виробляють величезний асортимент продукції, насамперед машинобудівної. Саме тут формується один із нових світових економічних центрів, що базується на нових технологіях та інноваційному розвитку. Найпотужніші країни за розміром ВВП (за ПКС) — Китай (перше місце), Японія (четверте місце), Південна Корея (14-те місце). Ці три країни забезпечують майже половину світового експорту автомобілів, високотехнологічної продукції, у тому числі медичні інструменти, морські судна, літаки та телекомунікаційне обладнання. За рівнем життя до найуспішніших належать Тайвань, Японія, Південна Корея. Значно відстають за всіма економічними показниками Монголія та Північна Корея.

Субрегіон Центральної Азії охоплює країни, які мають спільну пострадянську економічну спадщину (Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Киргизстан, Таджикистан). Для них характерна значна роль первинного сектору економіки, паливно-сировинна орієнтація господарства. Країни субрегіону спеціалізуються на добувній промисловості, важкій індустрії (металургія, основна хімія, важке машинобудування), виробництві сільськогосподарської продукції.

Позначте на контурній карті субрегіони Азії та країни, які є їх економічними лідерами.

Охарактеризуйте роль кожного субрегіону Азії в МПП. Результати занесіть до таблиці.

Назва субрегіону

Основні напрямки міжнародної спеціалізації

Провідні країни

2. ЗВ'ЯЗКИ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ АЗІЇ.

Для України різнорідність азіатських субрегіонів, з одного боку, створює труднощі, зокрема через наявність великої кількості учасників, але з іншого, дає безліч можливостей для розвитку співробітництва в різних сферах зовнішньоекономічної діяльності.

Пригадайте, яку продукцію, вироблену в країнах Азії, можна зустріти в магазинах України.

Мал. 1 Географічна структура українського експорту та імпорту (2017 р.).

В останні роки частка країн Азії в зовнішній торгівлі України неухильно зростає. Сьогодні Азіатський регіон посідає перше місце за обсягами українського експорту та друге місце — за імпортом (після країн ЄС) (мал. 1).

У складі українського експорту переважають сільськогосподарська продукція, машини та обладнання, метали й вироби з них. Імпортуються офісна техніка, фармацевтична продукція, пластмаси, одяг, взуття тощо. Найактивніше розвиваються відносини з Китаєм, Індією, Туреччиною, Південною Кореєю, Японією, Казахстаном, Грузією.

Серед пріоритетних напрямків співробітництва України та країн Азії є розвиток виробничо-інвестиційної співпраці, зокрема у формі залучення до економіки України прямих азіатських інвестицій та розміщення в Азії спільного виробництва з використанням українських технологій. Значні перспективи має така співпраця у стратегічних галузях: авіаційній, космічній, військово-технічній, енергетичній. Також перспективним для України напрямком є участь у будівництві й модернізації об’єктів промисловості, транспортної та енергетичної інфраструктури, розвідці й експлуатації корисних копалин.

Мал. 2. Дні в'єтнамської культури в Харкові.

Пригадайте, які види військової техніки виробляють в Україні та в яких містах розташовані ці підприємства.

У сфері гуманітарних відносин для України важливим напрямком співробітництва є навчання студентів з азіатських держав — Індії, Пакистану, Ірану, Туркменистану, Казахстану тощо.

В Україні проживають громади вихідців з азіатських держав (в’єтнамська, корейська, китайська тощо) (мал. 2).

ВИСНОВКИ

• Економічний потенціал субрегіонів Азії неоднорідний. Це визначає відмінності їхньої міжнародної спеціалізації та рівнів економічного розвитку.

• У Західній Азії економічними лідерами є країни Перської затоки, які спеціалізуються на видобутку й експорті нафти. Нові індустріальні країни Східної та Південно-Східної Азії мають широкий спектр експортної наукоємної продукції та сучасних видів послуг. У Південній Азії найвищі показники зростання демонструє Індія.

• Відносини України з державами Азії динамічно розвиваються.

• Пріоритетними напрямками подальшого розвитку зв'язків України з країнами Азії є розширення партнерства та обсягів експортної продукції, залучення інвестицій до української економіки, участь України в спільних проектах.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Назвіть чинники, що зумовлюють нерівномірність економічного розвитку субрегіонів Азії.

2. Укажіть основні напрямки міжнародної спеціалізації субрегіонів Азії.

3. Чим пояснюється зростання частки країн Азії в зовнішній торгівлі України?

4. Назвіть країни, які є основними торговельними партнерами України.

5. Охарактеризуйте перспективні напрямки розвитку зв'язків України з країнами Азії.