Підручник з Географії (профільний рівень). 10 клас. Довгань - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 48. Особливості економіки країн Азії. Первинний сектор економіки

1. Пригадайте, які типи та підтипи країн за рівнем економічного розвитку вам відомі.

2. Які країни Азії відносять до нових індустріальних та чому їх так називають?

1. СУЧАСНА ЕКОНОМІКА КРАЇН АЗІЇ.

Ще в недалекому минулому Азіатський регіон вважався «аграрною периферією» світу. Зараз він поступово виходить на передові позиції у світовій економіці. За виробництвом ВВП Азія є світовим лідером, а за темпами економічного зростання зрівнятися з нею не може жоден регіон світу. Водночас відмінності в рівнях економічного розвитку та спеціалізації окремих країн виражені тут набагато сильніше, ніж у Європі.

За допомогою таблиці та матеріалів електронного додатка до підручника проаналізуйте особливості сучасної економіки країн Азії.

Таблиця

ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ НАЙПОТУЖНІШИХ КРАЇН АЗІЇ (2017 р.)

Країна

ВВП (за ПКС), млрд дол. (місце у світовому рейтингу)

ВВП (за ПКС) на одну особу, тис. дол.

Китай

23 120 (1)

16600

Індія

9447 (3)

7200

Японія

5405 (4)

42 700

Індонезія

3243 (7)

12 400

Південна Корея

2027 (14)

39 400

Саудівська Аравія

1799 (15)

55 300

Таїланд

1229 (20)

17 800

Пакистан

1056 (25)

5400

Малайзія

926 (26)

29 900

Філіппіни

875 (29)

8200

За даними діаграм (мал. 1) проаналізуйте структуру ВВП наведених у таблиці країн Азії та зробіть висновки щодо відмінностей їх економічного розвитку.

2. ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ.

Добувна промисловість посідає вагоме місце в економіці багатьох країн регіону. Країнам Азії належать провідні позиції у світі за видобутком руд чорних і кольорових металів: залізних (Китай, Індія, Казахстан), марганцевих (Індія, Китай, Казахстан), мідних (Казахстан, Монголія, Іран), олов’яних (Китай, Малайзія), вольфрамових (Китай).

Основні райони видобутку вугілля розташовані в Китаї (Північно-Східний), Казахстані (Карагандинський), Індії (Східний). Однак головне, що визначає роль цього регіону в МПП, — видобуток і експорт нафти та природного газу, їх видобувають майже в половині країн регіону. Перше місце за значенням та обсягами видобутку посідають країни Перської затоки (Саудівська Аравія, ОАЕ, Кувейт, Катар, Іран, Ірак та ін.). Щоденний видобуток нафти в цьому районі складає майже третину світового. Якість нафти є дуже високою, у ній мало сірки та переважають легкі компоненти, що йдуть на виробництво бензину. Родовища нафти залягають на невеликій глибині в безпосередній близькості до великих портів. Усе це робить собівартість нафти Перської затоки найнижчою у світі.

Видобуток нафти та природного газу також ведеться в Центральноазіатському (Туркменистан, Азербайджан, Казахстан) та Зондському (Туркменистан, Азербайджан, Казахстан) нафтогазоносних басейнах.

3. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО.

Азія є найбільшим у світі виробником сільськогосподарської продукції. Із давніх часів і до наших днів землеробство в регіоні відіграє велику роль у господарстві багатьох країн. Саме з Азії до нас прийшли тверда пшениця, рис, сорго, буряк, цибуля, цукрова тростина, чай; на просторах Азії були одомашнені вівця, бик, корова, свиня.

Тут розташована майже третина орних земель світу, однак ступінь сільськогосподарського освоєння територій у різних країнах неоднаковий. Найбільшою є частка орних земель у Бангладеш (70 %) та Індії (52 %), найнижчі показники мають Китай, Афганістан, Іран, Йорданія (10—15 %).

У більшості країн Азії переважає рослинництво. Його характерною рисою є поєднання високотоварного та дрібнотоварного секторів. Перший спеціалізується на вирощуванні експортних культур (чай, бавовник, джут, цукрова тростина, гевея, спеції, кокосова пальма, тропічні фрукти), другий постачає продукцію на внутрішній ринок (рис, пшениця, просо, соя, батат). Основний тип господарств у високотоварному секторі — плантації.

На конкретних прикладах поясніть, як проявляється залежність спеціалізації сільського господарства різних субрегіонів Азії від природних умов.

4. РИБАЛЬСТВО. АКВАКУЛЬТУРА. ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО.

У багатьох країнах Азії поширене як морське, так і річкове рибальство. На цей регіон припадає майже 70 % світового вилову риби у внутрішніх і половина вилову в океанічних водах. Тут розташована трійка світових лідерів — Китай, Індонезія та Індія.

Азія також посідає перше місце з усіх основних видів аквакультури — розведення риби, молюсків, ракоподібних й особливо водоростей. Країни-лідери за обсягами продукції аквакультури — Китай, Японія, Південна Корея, Філіппіни, Таїланд, В’єтнам. У прісних та морських прибережних водах розводять азіатського лосося, морського окуня, молочну рибу, тілапію, пангасіуса, устриць, морських гребінців, різні види водоростей, черепах.

Мал. 1. Структура ВВП країн Азії за секторами економіки (2016 р.).

Лісове господарство є важливим сектором економіки країн Південно-Східної Азії та Китаю. Основні види лісокористування спрямовані на забезпечення деревиною меблевої й будівельної промисловості, збирання соку гевеї та кори хінного дерева, лікарських рослин, боротьбу з браконьєрством, створення штучних лісових плантацій. За останні десять років площа лісових масивів в Азії збільшилася на 30 млн га. Це має величезне значення для збереження лісових ресурсів регіону.

ВИСНОВКИ

• Економічний розвиток країн Азії неоднорідний. Провідну роль у регіоні відіграють Японія, Китай, Індія, НІК, країни — експортери нафти.

• На відміну від Європейського регіону, у більшості країн Азії первинний сектор економіки відіграє важливу роль.

• Азія посідає провідні позиції у світі за видобутком нафти, природного газу, вугілля, залізних, марганцевих, мідних, олов'яних, вольфрамових руд.

• Основна продукція сільського господарства країн Азії — рис, пшениця, чай, джут, натуральний каучук, бавовна, цукрова тростина, арахіс, фрукти, спеції.

• Азія є провідним регіоном рибальства та аквакультури у світі.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Розкрийте особливості економічного розвитку країн Азії.

2. Назвіть основні райони видобування паливних і рудних корисних копалин. Поясніть, чим обумовлена велика роль добувної промисловості в окремих країнах регіону.

3. Охарактеризуйте спеціалізацію сільського господарства Азії. Чому в країнах регіону сільське господарство має переважно рослинницький напрямок?

Дослідження. Вплив ОПЕК на світовий ринок нафти

1. Скористайтеся інтернет-ресурсом та дізнайтеся, які країни входять до складу ОПЕК.

2. З’ясуйте, що означає поняття «кошик ОПЕК».

3. Зробіть висновки, як політика ціноутворення країн — членів ОПЕК впливає на пропозицію нафти у світі.