Підручник з Географії (профільний рівень). 10 клас. Довгань - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 46. Природні умови та ресурси Азії

1. Пригадайте головні риси рельєфу та клімату Азії. 2. На які природні ресурси багатий регіон?

1. ПРИРОДНІ УМОВИ.

Серед інших регіонів Азія вирізняється найбільш контрастним рельєфом. Близько 3/4 її площі зайнято горами, нагір’ями та плоскогір’ями. На півдні й сході на тисячі кілометрів простягаються гірські системи — молоді сейсмічно активні гори Альпійсько-Гімалайського і Тихоокеанського поясів складчастості. Між ними розташовані значні за площею Велика Китайська рівнина, плоскогір’я Декан та Аравійське плоскогір’я, Туринська та Індо-Гангська низовини.

Клімат Азії також неоднорідний. Північні райони Китаю й Монголії зайняті тайгою, на окремих ділянках навіть поширена багаторічна мерзлота. На крайньому півдні в Індонезії та Малайзії ростуть вологі екваторіальні ліси, а температура повітря рідко опускається нижче +25 °С. При просуванні в глиб материка клімат стає більш континентальним. В Азії є декілька великих пустель — Рубель-Халі в Саудівській Аравії, Гобі в Монголії та Китаї. Водночас у регіоні розташовано найвологіше місце на планеті — у передгір’ях Гімалаїв випадає понад 11 тис. мм (11 м!) опадів за рік.

Клімат визначає спеціалізацію сільського господарства різних частин регіону.

2. ПРИРОДНІ РЕСУРСИ.

Азія не позбавлена природних багатств, але вони розміщені дуже нерівномірно.

Знайдіть на карті атласу найбільші нафтогазоносні та вугільні басейни Азії, родовища руд чорних і кольорових металів.

Із мінеральних ресурсів найбільше значення мають запаси паливних корисних копалин. Найбільшим нафтовим районом світу є басейн Перської затоки, де розміщено 15 унікальних родовищ, кожне з яких має запаси понад 1 млрд т. Значні запаси нафти й природного газу зосереджені в Центральноазіатському та Зондському басейнах. Велике значення мають поклади вугілля, найбільші родовища якого розташовані на території двох азіатських гігантів — Китаю та Індії.

Рудні ресурси Азії дуже різноманітні. Поклади залізних руд приурочені здебільшого до щитів платформ. До першої десятки країн за їхніми запасами входять Китай (Північно-Східний та Східний басейни), Індія (Східний та Південний басейни), Казахстан (Північний басейн). Родовища марганцевих руд виявлені в Китаї, Індії та Казахстані поблизу залізорудних басейнів. В Альпійсько-Гімалайському поясі знайдені поклади хромових, поліметалевих, мідних, молібденових, сурм’яних, ртутних руд. Проте запаси цього регіону поки що вивчені недостатньо. У Тихоокеанському поясі переважають родовища олов’яних (Малайзія, Індонезія, Таїланд) та вольфрамових (Китай) руд. До давнього Урало-Монгольського поясу приурочені запаси поліметалевих та мідних руд (Казахстан), а також унікальні поклади мідно-молібденових руд (Монголія). Із нерудних ресурсів найбільш відомі поклади калійних солей Мертвого моря (Ізраїль), фосфоритів (Ізраїль, Йорданія, Сирія, Казахстан), слюди (Індія), графіту (Шри-Ланка), самородної сірки (Туркменистан, Туреччина), алмазів (Індонезія), коштовного каміння (Індія, М’янма, Камбоджа).

Великими є ресурси прісних вод, однак розміщені вони також нерівномірно. У Південній та особливо Південно-Східній Азії річкова мережа густа, а річки повноводні, у той час як у Західній Азії переважають посушливі райони. Найважливішими джерелами водопостачання є річки Китаю (Янцзи, Хуанхе), Індії (Ганг), Пакистану (Інд), Бангладеш (Іраваді), Іраку (Тигр), Туркменистану та Узбекистану (Амудар’я). Багаті на гідроенергоресурси річки плоскогір’я Декан (Індія), Тибету (Китай).

Для низки країн проблемою є забезпеченість земельними ресурсами, насамперед оброблюваними землями. Так, забезпеченість землею в Китаї становить 0,7 га на одного жителя, а ріллею — у 10 разів менше (0,07 га на одного жителя). У деяких країнах, наприклад у Японії та Південній Кореї, цей показник ще нижчий. Земля тут настільки цінна, що освоюють навіть стрімкі гірські схили.

Лісовими ресурсами краще за інші субрегіони забезпечена Південно-Східна Азія, де збереглися великі площі мусонних і вологих екваторіальних лісів. Тут поширені цінні породи дерев: залізне, чорне, червоне, камфорне, сандалове тощо.

Багато країн мають значні рекреаційні ресурси. За кількістю об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО (близько 300) Азія поступається лише Європі. Привабливими для туристів є Туреччина, Непал, Китай, Ірак, Індія, Саудівська Аравія, Ізраїль, Таїланд, Індонезія, Японія.

За політичною й фізичною картами Ази визначте забезпеченість її субрегіонів певними видами природних ресурсів. Результати занесіть у таблицю. Визначте, які субрегіони мають найкращі передумови для економічного розвитку.

Дослідження. Складання тематичного туристичного маршруту для ознайомлення з об'єктами Світової спадщини ЮНЕСКО в межах однієї з країн Азії

1. Виберіть одну з країн Азії, у якій розташовані об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО.

2. За допомогою карт атласу та додаткових джерел складіть тематичний маршрут для ознайомлення з об’єктами Світової спадщини ЮНЕСКО в обраній країні.

3. Оформте результати роботи у вигляді мультимедійної презентації або повідомлення.

Джерела Інтернету

1. https://travel-tours.com.ua/15-chudovix-pamyatok-azii/ (огляд 15 пам’яток Азії).

ВИСНОВКИ

• Значну площу Азії займають території, які мають складні умови для життя та господарської діяльності людей.

• Основне природне багатство Азії — мінеральні ресурси. Із них найбільше значення мають паливні корисні копалини, зокрема нафта, природний газ, вугілля.

• Лісові, водні, агрокліматичні ресурси розміщені в регіоні дуже нерівномірно.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Охарактеризуйте природні умови Азії. Наведіть приклади країн, які мають найбільш та найменш сприятливі природні умови.

2. На які природні ресурси багатий регіон? Чим пояснюється їхнє різноманіття?

3. Оцініть природні ресурси Азії з точки зору їх використання в різних сферах господарської діяльності.