Підручник з Географії (профільний рівень). 10 клас. Довгань - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 43. Росія. Вторинний та третинний сектори економіки

Пригадайте, як і чому економіка Росії залежить від природних ресурсів.

1. ВИРОБНИЦТВА, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ МІЖНАРОДНУ СПЕЦІАЛІЗАЦІЮ КРАЇНИ.

У структурі господарства Росії переважають добувна промисловість, електроенергетика, металургія, машинобудування, хімічна й лісова промисловість. Країна посідає друге місце у світі за видобутком природного газу (основний виробник — державна компанія «Газпром») та нафти (виділяються чотири компанії — «Лукойл», «Роснафта», «ТНК-Брітіш петролеум», «Сургутнафтогаз»). Головним районом видобутку природного газу й нафти є Західний Сибір, великі родовища є також у Поволжі, Республіці Комі (на півночі європейської частини країни), на Сахаліні.

Росія посідає шосте місце у світі за видобутком вугілля. Найбільші басейни: Кузнецький, Кансько-Ачинський та Печорський. Близько 40% вугілля добувають відкритим способом.

Понад 2/3 електроенергії виробляють ТЕС, які орієнтуються як на споживача (європейська частина Росії, Урал), так і на паливо (Сибір). Близько 16% потреб в електроенергії забезпечують десять атомних електростанцій. Вони тяжіють до споживача, тому більшість АЕС розташовані в європейській частині Росії. Основу гідроенергетики країни становить Ангаро-Єнісейський каскад ГЕС в азіатській частині Росії та Волго-Камський — у європейській (мал. 1).

Поясніть відмінності в географії АЕС і ГЕС.

Росія посідає п’яте місце у світі за виробництвом сталі. У країні існують три різновиди розміщення підприємств чорної металургії повного циклу: ті, що орієнтуються на джерела сировини (Урал, центр європейської частини Росії), паливо (Кузбас) і перебувають між ними (Череповець). Основу становить велика трійка металургійних комбінатів (Магнітогорський, «Северсталь» (Череповець), Новолипецький та шість середніх підприємств (мал. 2).

Якими є переваги й недоліки потужних металургійних комбінатів?

У кольоровій металургії найбільше значення мають алюміній, мідь і нікель. Підприємства переважно орієнтуються на сировину й представлені виробництвом міді й нікелю (Урал, Красноярський край), цинку (Челябінськ, Бєлове), свинцю й цинку (Владикавказ), олова (Новосибірськ). Комбінат «Норильський нікель» (Красноярський край) є найбільшим виробником нікелю і паладію, одним із найбільших — платини й міді.

Алюмінієві заводи розташовані переважно біля джерел дешевої енергії: Абакан (біля Саяно-Шушенської ГЕС), Шеліхов (біля Іркутської ГЕС), Красноярськ, Волгоград.

Серед виробництв машинобудування великими обсягами виробництва відрізняється автомобілебудування. Найбільші заводи розташовані в Поволжі, причому 2/3 російських легкових автомобілів випускає ВАТ «Автоваз» (Тольятті). Вантажні автомобілі виробляє Камський автомобільний завод (Набережні Челни, Татарстан). Популярністю користуються легкі комерційні автомобілі «Газель» (мал. 3) і «Соболь» (Нижній Новгород). Низка підприємств виробляє автобуси (Павлово, Курган, Таганрог, Лікіно-Дульово).

Енергетичне машинобудування представлене виробництвом потужних турбін та генераторів. Підприємства розташовуються переважно в містах із розвиненим машинобудуванням за наявності висококваліфікованих кадрів. Найбільшими центрами є Санкт-Петербург і Таганрог.

Мал. 1. Саяно-Шушенська ГЕС з Ангаро-Єнісейського каскаду — найпотужніша електростанція Росії.

Мал. 2. Магнітогорський металургійний комбінат (Челябінська область, Урал).

Велике значення має виробництво авіакосмічної техніки та озброєння. Найбільших успіхів тут досягло авіабудування. Значна частина продукції йде на експорт.

Країна посідає провідне місце за виробництвом добрив. Підприємства з виготовлення азотних добрив розміщуються в районах видобутку природного газу (Північний Кавказ), уздовж трас магістральних газопроводів (центр європейської частини Росії, Поволжя, північний захід країни), поблизу центрів чорної металургії (Череповець, Липецьк, Магнітогорськ, Нижній Тагіл, Новокузнецьк). Фосфорні добрива здебільшого виробляють у сільськогосподарських районах на базі привізного апатитового концентрату з Кольського півострова. Виробництво калійних добрив зосереджено в компанії «Уралкалій».

Які недоліки має монопольне становище однієї компанії на ринку?

У той самий час у країні недостатньо розвинені новітні виробництва, у тому числі хімія органічного синтезу. Країна залежить від поставок полімерів, пластмас.

Традиційними виробництвами є лісова, деревопереробна й целюлозно-паперова промисловість. Вони розвинені на європейській півночі, Уралі, великі лісопромислові комплекси та целюлозно-паперові комбінати створені на півдні Сибіру.

2. ДОМІНУЮЧІ СКЛАДОВІ ТРЕТИННОГО СЕКТОРУ.

У Росії швидко розвивається банківський сектор. Для нього характерне переважання місцевого капіталу, у тому числі державного. Так, найбільшими банками країни є Сбербанк (52% акцій належить Центральному банку РФ), ВТБ (60% акцій належать державі), Газпромбанк (35 % акцій належить Газпрому), Россельхозбанк (усі акції належать державі в особі Росмайна). Деякі потужні банки переходять у власність держави. Таким чином, держава не тільки регулює, а й контролює фінансовий сектор країни, впливаючи на стан її економіки та фінансові потоки.

Мал. 3. Автомобілі серії «Газель».

Чим би ви пояснили переважання в банківському секторі Росії місцевого капіталу, у тому числі державного?

До 2014 р. у Росії динамічно розвивався міжнародний туризм. Проте після введення санкцій країн Заходу відбулося значне зниження кількості туристів, особливо виїзних.

Основним видом транспорту є залізничний. За довжиною залізниць Росія посідає друге місце у світі. Залізницею перевозиться майже половина всіх вантажів і пасажирів. Найважливіші залізниці беруть початок у Москві й розходяться в різні регіони країни. Серед них найдовша у світі Транссибірська залізнична магістраль. Із метою її розвантаження у XX ст. була побудована Байкало-Амурська магістраль (БАМ).

Друге місце за перевезеннями вантажів посідає трубопровідний транспорт. У країні споруджений ряд магістральних трубопроводів із Західного Сибіру в Центральну Росію і далі в Центральну й Західну Європу.

Важливу роль відіграє автомобільний транспорт. Він використовується переважно на коротких відстанях. Великою проблемою для Росії залишається якість доріг, тільки третина яких відповідає нормативним вимогам.

Поясніть значення Транссибірської магістралі і БАМу.

Протяжність внутрішніх водних шляхів (річки Волга з Камою, Об з Іртишем, Єнісей, Лена, Амур) — понад 100 тис. км. На них розташовано 125 портів, частину з них планується продати через незадовільний стан.

Значну частину зовнішньоторговельних перевезень забезпечує морський транспорт. Росія має 43 основні торговельні порти. Найважливіші з них: Санкт-Петербург, Новоросійськ, Калінінград, Владивосток, Мурманськ, Архангельськ. Частина портів розташована в замерзаючих морях, що вимагає льодової проводки суден упродовж двох—шести місяців.

3. ХАРАКТЕРНІ РИСИ ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСТВА. ЗОВНІШНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ'ЯЗКИ.

Промислові потужності, сільське господарство й сфера послуг по території Росії розміщені дуже нерівномірно. Найбільші промислові райони, де зосереджені виробництва обробної промисловості, майже повністю розміщені в центрі та на півдні її європейської частини. У промисловості азіатської частини головне значення мають виробництва, які спираються на багаті природні ресурси (нафтове, газове, лісозаготівельне, металургія) або дешеву електроенергію (виплавка алюмінію, целюлозно-паперове виробництво).

Європейська частина Росії (її центр і південь) є найважливішим сільськогосподарським регіоном. Проте на більшій частині території країни (основна частина Сибіру й Далекого Сходу) воно має екстенсивний характер і розвинене слабко.

Для азіатської частини характерні недосконалість транспортної мережі, її мала густота. Тут підвищене значення мають річковий і морський транспорт, тоді як у європейській частині Росії автомобільний і залізничний транспорт домінують.

Мал. 4. Співвідношення між експортом та імпортом Росії за окремими видами продукції хімічної промисловості у 2016 р., млн дол.

Найбільш високим рівнем розвитку та кількістю установ і закладів сфери послуг відрізняються Москва та Санкт-Петербург.

Зовнішньоторговельний обіг РФ у 2016 р. склав 471,2 млрд дол. На світовому ринку Росія виступає насамперед як постачальник сировини (природний газ, нафта, кам’яне вугілля, кольорові метали, лісоматеріали, зерно) та озброєння.

У структурі імпорту переважають продукція машинобудування (промислове обладнання, верстати, рухомий склад для залізниць, автомобілі, електроніка), хімічної промисловості, а також продукти харчування та сировина для легкої промисловості.

Найбільшими торговельними партнерами Росії є Китай, Німеччина, Нідерланди, США, Італія, Японія.

1) Про що свідчить товарна структура зовнішньої торгівлі Росії?

2) Проаналізуйте діаграму на мал. 4.

3) За допомогою матеріалів електронного додатка до підручника охарактеризуйте міжнародні зв'язки Росії та України.

ВИСНОВКИ

• У структурі господарства Росії переважають добувна промисловість, електроенергетика, металургія, машинобудування, хімічна й лісова промисловість.

• Частка третинного сектору в економіці Росії поступово зростає, як і кількість зайнятих у ньому. Величезні розміри Росії та значні запаси природних ресурсів визначили важливість транспортної системи.

• На світовому ринку країна виступає як постачальник сировини, напівфабрикатів й озброєння.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Якими є особливості географії промисловості Росії?

2. Назвіть різновиди розміщення підприємств чорної металургії в Росії.

3. Поясніть спеціалізацію і географію хімічної промисловості.

4. Якими є особливості банківського сектору Росії?