Підручник з Географії (профільний рівень). 10 клас. Довгань - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Економічно розвинені невеликі країни Європи: Швеція, Норвегія, Швейцарія, Іспанія

§ 34. Швеція (Королівство Швеція)

Пригадайте, які країни розташовані на Скандинавському півострові.

1. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ. ПРИРОДНІ УМОВИ ТА РЕСУРСИ.

Королівство Швеція — одна з найбільших держав Європи. Країна межує на заході з Норвегією, на північному сході — із Фінляндією та має з ними активні міжнародні відносини. На сході омивається Балтійським морем і його Ботнічною затокою, на південному заході — протокою Каттегат.

За допомогою карт атласу та матеріалів електронного додатка до підручника визначте особливості природних умов і ресурсів Швеції.

2. НАСЕЛЕННЯ.

У Швеції проживають 10 млн осіб. За густотою населення (22 особи/км2) країна посідає передостаннє місце в ЄС, менший показник лише у Фінляндії. Населення переважно зосереджене в південній частині країни, а також у приморських районах із більш м’яким кліматом.

Близько 83% населення країни проживають у містах. Найбільшим містом і столицею країни є Стокгольм, де налічується понад 2 млн осіб (із передмістями). Інші великі міста Швеції і водночас великі порти й промислові центри: Гетеборг на західному узбережжі й Мальме на крайньому півдні.

Шведи становлять 90% населення, найбільші з етнічних меншин країни — фіни й саами. Більшість віруючих належить до євангелічної лютеранської церкви.

3. ДОМІНУЮЧІ СКЛАДОВІ ЕКОНОМІКИ. ХАРАКТЕРНІ РИСИ ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСТВА.

Швеція — одна з найрозвиненіших країн світу. Частка населення Швеції в загальній кількості населення світу становить лише 0,13%, при цьому частка Швеції у світовому ВВП — 0,42%. Економічна й соціальна модель дозволяє країні досить ефективно долати економічні й фінансові кризи. Про це, зокрема, свідчать дані про динаміку річного приросту ВВП (мал. 1).

Мал. 1. Динаміка річного приросту ВВП Швеції, %.

Пріоритетні виробництва Швеції, що забезпечують значний внесок у формування ВНП країни та її експортний потенціал:

• машинобудування, що включає транспортне машинобудування (у першу чергу автомобілебудування), виробництво електроніки, електричного обладнання, енергетичне машинобудування (зокрема турбіни для ГЕС), виробництво телекомунікаційного обладнання, комп’ютерів, оптичних приладів;

• гірничодобувна промисловість (залізна руда, мідь, свинець);

• металургія (чорна й кольорова);

• хімічна промисловість, у першу чергу виробництво лікарських препаратів, пластмас, різних хімічних сполук і добрив;

• лісове господарство, деревопереробна (виробництво пиломатеріалів, меблів і товарів із деревини) та целюлозно-паперова промисловість;

• харчова промисловість (забезпечила у 2016 р. надходження за рахунок експорту на суму понад 9 млрд дол. США).

1) Поясніть, які чинники обумовлюють спеціалізацію окремих виробництв промисловості Швеції.

2) Які світові процеси впливають на економіку Швеції?

Шведська автомобілебудівна промисловість представлена виробництвом потужних вантажівок і автобусів «Вольво». Крім цього, на території країни працюють підприємства з виробництва легкових автомобілів «Вольво» і «НЕВС» (колишня назва — «СААБ»). Зараз вони належать китайським компаніям.

Виробництво залізної руди у 2016 р. склало 26,9 млн т. Основним районом видобутку є околиці міста Кіруна (північ країни — шведська Лапландія).

Незважаючи на відсутність власних запасів нафти, країна має потужну нафтопереробну промисловість. Вона забезпечує як внутрішні потреби в нафтопродуктах, так і частину експорту.

Важливим і добре розвиненим сектором економіки Швеції є електроенергетика. Переважають АЕС та ГЕС. Джерелами відновлюваної енергетики Швеції є різні види біопалива, перш за все деревна біомаса; швидко розвивається вітрова енергетика.

Більшість промислових підприємств зосереджена на рівнинах і плато Центральної та Південної Швеції. Найбільш розвинений промисловий район — рівнини навколо озера Меларен разом зі Стокгольмом.

Поясніть особливості географії найбільших промислових підприємств країни.

Центри чорної металургії зосереджені в Центральній Швеції, зокрема в старому гірничопромисловому районі Берслаген. Тут виробляють високотехнологічні і високоякісні види сталі, зокрема інструментальна, швидкорізальна, підшипникова. Головні центри кольорової металургії — Шеллефтео (мідь і свинець) та Вестерос (прокат кольорових металів).

Лісова промисловість характеризується глибокою переробкою деревини, їй належить вагоме місце у виробництві та експорті фанери, картону, целюлози, паперу. Близько 70% пиляної деревини й понад 85% целюлозно-паперової продукції постачаються на експорт. Основна частина лісової промисловості країни зосереджена в районі озера Венерн. На північному березі озера побудовані целюлозно-паперові комбінати.

У Південній Швеції головний промисловий центр — Мальме. Тут розвинені машинобудування, у тому числі суднобудування, харчова й легка промисловість.

Як і в інших скандинавських країнах, провідними виробництвами сільського господарства Швеції є тваринництво та виробництво кормів. У поголів’ї худоби переважає скотарство молочного й м’ясного напрямків, а також свинарство. Виробництво молока становить до 240 тис. т. Значна частина оброблюваних земель використовується для вирощування високопродуктивної травосуміші з райграсу, тимофіївки й конюшини. Головні райони вирощування пшениці — рівнини Середньої Швеції та Сконе, на значних площах висівають овес і ячмінь.

Як ви вважаєте, у яких видах продукції шведське сільське господарство не повністю забезпечує потреби населення?

Країна має потужний третинний сектор. Тільки на фінансування науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у Швеції щорічно витрачається понад 3,3% ВВП.

Швеція є одним зі світових лідерів у галузі інформаційно-комунікаційних технологій. Відбувається їх ефективне впровадження в усі сфери економіки, у розробку та створення електронного уряду. Соціальна мережа «Фейсбук» у 2014 р. побудувала в невеликому місті Лулео інформаційний центр, який став найбільшим у Європі.

Високий рівень розвитку має фінансовий сектор. Загальна кількість зайнятих у ньому становить близько 85 тис. осіб, або 2% від усіх зайнятих у країні. їхній внесок у ВНП коливається в останні роки на рівні 4,7—5%.

Швеція має досить густу транспортну мережу, особливістю країни є велика роль внутрішнього водного транспорту. Найбільші транспортні вузли — Стокгольм і Гетеборг, через які проходить більшість залізничних і шосейних доріг, морських шляхів і каналів (мал. 2).

Поясніть, чому для Швеції велике значення має внутрішній водний транспорт.

4. ЗОВНІШНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ'ЯЗКИ.

Товарообіг зовнішньої торгівлі Швеції у 2016 р. склав 280,1 млрд дол. В експорті переважає продукція машинобудування, значною є частка хімічної, харчової та целюлозно-паперової і деревообробної промисловості. У структурі імпорту лідирує машинобудування (зокрема транспортні засоби, промислове обладнання, електроніка, побутова техніка), далі йдуть мінеральна сировина, енергоносії та продовольство.

Мал. 2. Місто Гетеборг, розташоване на березі протоки Каттегат.

Основні торговельні партнери Швеції — країни ЄС (лідери — Німеччина, Данія, Нідерланди), а також Норвегія, США, Китай.

В експорті й імпорті послуг найбільша частка припадає на ділові, транспортні й туристичні. У 2016 р. додатне сальдо торгівлі послугами становило 10,8 млрд дол.

За допомогою матеріалів електронного додатка до підручника охарактеризуйте міжнародні зв'язки між Швецією та Україною. У яких промислових виробництвах наша держава може використати досвід Швеції?

ВИСНОВКИ

• Королівство Швеція — одна з найбільших держав Європи.

• Країна добре забезпечена лісовими, водними та гідроресурсами, окремими видами корисних копалин (залізна руда, мідь, свинець).

• Населення переважно зосереджене в південній частині країни, а також у приморських районах із більш м'яким кліматом.

• Швеція відома своєю соціально орієнтованою моделлю розвитку та високим рівнем розвитку.

• Країна має потужний вторинний (машинобудування, електроенергетика, хімічна промисловість, деревообробна та целюлозно-паперова, харчова) і третинний сектори. Більшість промислових підприємств зосереджена на рівнинах і плато Центральної та Південної Швеції.

• Країна має значні обсяги зовнішньої торгівлі.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Чим можна пояснити різноманітність кліматичних умов Швеції?

2. На які природні ресурси багата країна? Як вони використовуються?

3. З'ясуйте особливості системи розселення.

4. Охарактеризуйте обробну промисловість країни.

5. Назвіть досягнення третинного сектору.

6. Охарактеризуйте зовнішні економічні зв'язки Швеції.