Підручник з Географії (профільний рівень). 10 клас. Довгань - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 30. Велика Британія (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії). Природно-ресурсний потенціал. Населення. Аграрний сектор

Пригадайте, на які корисні копалини багатий шельф Північного моря.

1. ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ. ПРИРОДНІ УМОВИ ТА РЕСУРСИ.

Велика Британія — острівна держава на Британських островах, відділена від материка протоками Ла-Манш і Па-де-Кале.

Велика Британія складається з чотирьох територій. Англія, Шотландія й Уельс розташовані на острові Великобританія, а Північна Ірландія — на північному сході острова Ірландія. Саме на цьому острові країна межує з Ірландією.

Хоча Велика Британія займає периферійне положення в регіоні, вона має широкий вихід до Атлантичного океану та його незамерзаючих морів і розташована між континентальною Європою та Північною Америкою.

Використовуючи карту атласу, визначте особливості берегової лінії Великої Британії.

За допомогою карт атласу та матеріалів електронного додатка до підручника визначте особливості природних умов і ресурсів Великої Британії. Зверніть увагу на рівень забезпечення паливними корисними копалинами.

2. НАСЕЛЕННЯ. СИСТЕМА РОЗСЕЛЕННЯ. СПІВДРУЖНІСТЬ НАЦІЙ.

Для демографічних процесів Великої Британії характерні риси більшості високорозвинених країн: низький природний приріст, старіння населення. У національному складі переважають англійці — 82%, шотландці становлять десяту частину населення, ірландці та валлійці (корінні жителі Уельсу) — по 2%, іммігранти з країн Співдружності — 4 %.

Середня густота населення становить близько 270 осіб/км2, але розміщене воно територією країни нерівномірно. Найбільший показник в Англії (370 осіб/км2), найменший — у Шотландії та Центральному Уельсі (понад 100 осіб/км2). Понад 90% населення країни проживає у містах, половина з них — у великих (понад 100 тис. жителів). Виникнення та розвиток значної частини міст пов’язані з розробками вугілля або географічним положенням на морському узбережжі. На території країни сформувалися кілька міських агломерацій із населенням понад 1 млн осіб, зокрема Великий Лондон, Західно-Мідлендська (центр — місто Бірмінгем), Великий Манчестер, Клайдсайд (Глазго). Британці називають їх «великими містами». Частина з них утворює один із мегалополісів світу — Англійський, або Лонлів (Лондон—Ліверпуль).

Наслідком минулого, коли до складу Британської імперії входили колонії, розташовані в усьому світі, стала Співдружність націй. Вона є добровільним об’єднанням суверенних держав, кожна з яких здійснює власну політику. Зараз до складу Співдружності входять 32 республіки й шість монархій, ще 16 її членів офіційно називають країнами у складі Співдружності.

Що ви знаєте про Британську імперію та її відносини з колоніями?

3. СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА.

Основою сільського господарства є тваринництво (молочне й м’ясо-молочне скотарство, свинарство, вівчарство, птахівництво). Налічується понад 12 млн голів великої рогатої худоби, 36 млн овець, 8 млн свиней (на луки й пасовища припадає близько 80 % сільськогосподарських угідь). Найбільші тваринницькі господарства розташовані в західній, більш вологій частині острова Великобританія. Птахівництво тяжіє до основних центрів споживання. Більшість ферм являють собою високопродуктивні товарні господарства.

Найбільше поголів’я в гірських районах Уельсу, Північної Англії і Шотландії.

Із чим пов'язані давні традиції розвитку вівчарства в країні?

У рослинництві половина оброблюваних земель зайнята багаторічними травами; найбільші їхні площі — на заході країни. На інших землях вирощують зернові культури, цукровий буряк, овочі, ягоди й фрукти, кормові культури.

На корм худобі також вирощують кормовий буряк і капусту. Однак потреби тваринництва в кормах набагато перевищують власні ресурси, тому значну частину їх ввозять із-за кордону.

Традиційною культурою є картопля. Вона поширена по всій території, особливо в Північній Ірландії, на східному узбережжі Англії і в Шотландії.

ВИСНОВКИ

• Велика Британія — острівна держава, розташована на Британських островах.

• Країна має власні запаси основних видів палива.

• Найбільшою є густота населення в Англії, найменшою — у Шотландії та Центральному Уельсі.

• Для демографічних процесів у Великій Британії характерні риси більшості високорозвинених країн.

• Велика Британія очолює об'єднання незалежних держав — Співдружність націй.

• Сільське господарство країни має високий рівень механізації, хімізації та продуктивності праці, його основою є тваринництво.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Якими є особливості природних умов Великої Британії?

2. Якими природними ресурсами забезпечена країна?

3. Охарактеризуйте географію корисних копалин країни.

4. Поясніть особливості системи розселення.

5. Розкажіть про Співдружність націй.

6. Назвіть характерні риси і спеціалізацію сільського господарства країни.

Дослідження. Лондон, Берлін, Париж, Київ: схожість і відмінність джентрифікації

1. Пригадайте, що таке джентрифікація.

2. Зберіть дані про джентрифікацію в Лондоні, Берліні, Парижі, Києві.

3. Проілюструйте зібрані дані за допомогою фотографій, які є у вільному доступі в мережі Інтернет.

4. Визначте подібні та відмінні риси джентрифікації в Лондоні, Берліні, Парижі, Києві.

5. Зробіть висновки про особливості джентрифікації в різних містах і причинах, які їх обумовили.