Підручник з Географії (профільний рівень). 10 клас. Довгань - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 15. Типи країн Європи за рівнем економічного розвитку. Інтеграційні процеси

Пригадайте типи країн за рівнем економічного розвитку.

1. ТИПИ КРАЇН ЄВРОПИ ЗА РІВНЕМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ.

ООН виділяє три основні типи країн: високорозвинені; країни з перехідною економікою; країни, що розвиваються. Більшість із них вступили в постіндустріальну стадію розвитку.

Серед високорозвинених країн у Європі виділяють кілька підтипів:

• Провідні країни, або країни «Великої сімки». У Європі до них належать Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія. Показник ВВП на одну особу в кожній із цих країн перевищує 35 тис. дол.

• Розвинені країни Європи: Австрія, Бельгія, Данія, Ірландія, Ісландія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Фінляндія, Швейцарія, Швеція тощо. Вони мають високий показник ВВП на одну особу, у деяких він навіть вищий, ніж у країнах «Великої сімки». Однак економічна роль у світовому господарстві окремої такої країни є порівняно невеликою.

Чим би ви пояснили значну кількість високорозвинених країн у Європі?

Країни з перехідною економікою були об’єднані в окрему групу в 1990-ті рр. після розпаду світової соціалістичної системи. Деякі з них, наприклад Польща, Чехія, Словенія, Словаччина, за цей час за основними показниками наблизилися до групи розвинених країн. Інші країни ще здійснюють економічні перетворення. Серед них Україна, Білорусь, Молдова, Росія, Казахстан, Грузія тощо.

ПОКАЗНИКИ ВВП НА ОДНУ ОСОБУ ЗА ПКС ТА ІНДЕКСУ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ (ІЛР) ОКРЕМИХ КРАЇН ЄВРОПИ (2016 р.)

Країна

ВВП, дол. США

ІЛР

Австрія

48 004

0,893

Албанія

11 840

0,764

Бельгія

45 046

0,896

Білорусь

17 999

0,796

Болгарія

20 326

0,794

Велика Британія

42 480

0,909

Греція

26 669

0,866

Данія

47 985

0,925

Естонія

29 312

0,865

Ірландія

69 230

0,923

Ісландія

49 135

0,921

Іспанія

36 415

0,884

Італія

36 833

0,887

Латвія

25 709

0,830

Литва

29 972

0,848

Люксембург

104 003

0,898

Молдова

53 27

0,699

Нідерланди

51 049

0,924

Німеччина

48 110

0,926

Норвегія

69 249

0,949

Країна

ВВП, дол. США

ІЛР

Польща

27 764

0,855

Португалія

28 933

0,843

Росія

26 489

0,804

Румунія

22 347

0,802

Сербія

14 493

0,776

Словаччина

31 338

0,845

Словенія

32 084

0,890

Угорщина

27 481

0,836

Україна

8305

0,743

Фінляндія

42 164

0,895

Франція

42 313

0,897

Чехія

33 231

0,878

Швейцарія

59 560

0,939

Швеція

49 836

0,913

За допомогою таблиці та додаткових джерел складіть рейтинг країн за показником ВВП на одну особу (за ПКС) та ІЛР (укажіть десять країн із найвищими показниками та десять — із найнижчими).

2. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ.

Розвиток і поглиблення співробітництва між країнами світу вимагає узгодженої міждержавної економічної політики. Це проявляється в розвитку та вдосконаленні різних форм міжнародної економічної інтеграції, під якою розуміють процес зближення, взаємопристосування й поступового об’єднання національних господарств. Вона дає змогу державам більш ощадливо використовувати ресурси та переваги МПП.

Пригадайте, що таке МПП.

Унаслідок регіональної економічної інтеграції країни створюють міжнародні економічні об’єднання.

За допомогою додаткових джерел наведіть приклади міжнародних економічних об'єднань. Поясніть, із якою метою їх створюють.

ВИСНОВКИ

• За рівнем економічного розвитку в Європі є високорозвинені країни й країни перехідної економіки.

• Високорозвинені країни відрізняються високим рівнем економічного розвитку, високим показником ВВП на одну особу. Більшість із них вступили в постіндустріальну стадію розвитку.

• Серед високорозвинених країн у Європі представлені два підтипи: провідні країни, або «Велика сімка», та розвинені країни.

• Особливістю країни з перехідною економікою є незрілість ринкової системи, науково-технічна залежність від розвинених країн.

• Міжнародна економічна інтеграція — це процес зближення, взаємопристосування й поступового об'єднання національних господарств.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Наведіть приклади різних типів та підтипів країн Європи за рівнем економічного розвитку.

2. Які особливості характерні для високорозвинених країн? Чим відрізняються їх два підтипи?

3. Наведіть приклади країн перехідної економіки. Які з них досягли значних успіхів в економічних перетвореннях?

4. Розкажіть, на скільки відрізняються показники ВВП на одну особу за ПКС окремих країн Європи. Чому?

5. Розкажіть про передумови міжнародної економічної інтеграції.

Практична робота 2. Розробка картодіаграми «ВВП країн Європи» (можливе використання IT-технологій) та аналіз її особливостей

1. Пригадайте, що таке картодіаграма і як вона створюється.

2. Ознайомтеся з даними про загальний ВВП країн Європи. Укажіть відмінності між окремими субрегіонами та країнами.

3. Докладно ознайомтеся з даними таблиці на с. 39.

4. Виберіть необхідний масштаб та розробіть картодіаграму «ВВП країн Європи», використовуючи контурну карту регіону.

5. Проаналізуйте особливості картодіаграми як засобу наочності, а також засобу відображення показників ВВП на одну особу за окремими субрегіонами та країнами.

6. Зробіть висновки. Які чинники визначають відмінність у показниках ВВП на одну особу в регіоні?