Підручник з Географії (профільний рівень). 10 клас. Довгань - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Шановні десятикласники і десятикласниці!

Ви розгорнули першу сторінку свого підручника з географії. Вас, напевно, цікавить, що знайдете в ньому.

Минулого року ви вивчали закономірності розміщення господарства в нашій країні та інших країнах і регіонах світу, знайомилися зі структурою світового господарства, питаннями міжнародних відносин, стану навколишнього середовища, навчалися розуміти географічні проблеми, які загрожують різним територіям, та шукали шляхи їх вирішення.

Цей навчальний рік мине в захоплюючій мандрівці країнами та регіонами світу. Ви подорослішали й завдяки попереднім курсам географії вже добре підготовлені для того, щоб зрозуміти та осягнути суть питань, які вивчає новий шкільний курс. Географічні закономірності, проявляючись на глобальному, регіональному та місцевому рівнях, впливають на всі сторони людської діяльності впродовж усього життя.

Матеріал підручника об’єднано в сім розділів. У п’яти з них розглядаються великі регіони світу та їх ключові країни. Перший розділ розповідає про глобалізований світ загалом, а останній охоплює теми, присвячені Україні в системі міжнародних економічних відносин.

Як побудовано підручник?

У межах розділів виділені теми та параграфи. Кожен параграф розпочинається вступними запитаннями, які допоможуть залучити до роботи знання, які вам уже відомі.

Основна частина підручника — це текст, який треба уважно прочитати та проаналізувати, адже він — головне, хоча й не єдине джерело знань. Географічні терміни та поняття, на які слід звернути особливу увагу, виділені напівжирним шрифтом. Географічні назви позначені курсивом.

До кожної навчальної теми спеціально підібрані схеми, графіки та діаграми, статистичні таблиці й фотоілюстрації. Вони унаочнюють та доповнюють зміст параграфів. Поставтеся до них з особливою увагою, оскільки вони допоможуть вам швидше зрозуміти закономірності географічних процесів та їхні особливості.

Щоб ваша мандрівка була не тільки приємною, але й корисною, доведеться не лише читати та дивитися, а й чимало працювати: виписувати, порівнювати і робити висновки, аналізувати й узагальнювати. Усі ці вміння знадобляться вам як у подальшому професійному навчанні, так і в повсякденному житті.

Для цього в підручнику представлено багато різноманітних завдань. Виконуючи їх, ви самі виступите в ролі експертної спільноти, зможете зв’язати свої теоретичні знання про навколишній світ з аналізом найгостріших проблем сучасності — економічних, екологічних, політичних, демографічних тощо.

В основному тексті ви знайдете такі позначки:

— скористайтеся атласом

— дайте відповідь на запитання

— виконайте завдання

Практичні роботи та дослідження навчать вас розв’язувати географічні задачі, виконувати завдання за географічними картами, полегшать запам’ятовування географічних назв, розуміння географічних понять і термінів, спонукатимуть до власних відкриттів та наукової роботи.

Кожен параграф завершують висновки й підсумкові запитання та завдання. Вони допоможуть вам визначити головні думки, які закладено в тексті параграфа, виявлять, чи все було для вас зрозуміло.

Вивчаючи географію, варто пам’ятати про те, що життя не зупиняється і світ не залишається сталим. Він змінюється швидше, ніж ми встигаємо це усвідомити. Тож спробуйте стежити за цими перетвореннями за допомогою довідника «Джерела Інтернету».

Він містить посилання на електронні ресурси, що розкривають сутність проблем, про які йдеться, і доповнюють зміст параграфів.

До підручника також розроблений електронний освітній ресурс. Він містить багато корисної інформації для опрацювання, тестові завдання для підготовки до контрольних та самостійних робіт, які виконуються в режимі онлайн, тощо.

Отже, любі друзі! Від щирого серця бажаємо вам цікавої та корисної мандрівки країнами й континентами Землі.

Вступ

§ 1. Що вивчає курс «Географія: регіони та країни»

1. Пригадайте курси географи, які ви вже опанували. Що було предметом та об'єктом їхнього вивчення? 2. Назвіть материки та частини світу, які виділяють географи на планеті Земля. 3. Охарактеризуйте географічне положення України щодо цих материків і частин світу.

1. ЩО ВИВЧАЄ КУРС ГЕОГРАФІЇ РЕГІОНІВ І КРАЇН.

У найзагальнішому розумінні курс «Географія: регіони та країни» вивчає територіальну організацію світу, тобто розміщення об’єктів на політичній карті світу та їх взаємозв’язки. На прикладі сучасної України ми бачимо, як це розміщення впливає на життя країни.

Охарактеризуйте переваги й недоліки географічного положення України.

В основу курсу «Географія: регіони та країни» покладено регіональний та країнознавчий принципи. У ньому подано загальну економіко-географічну характеристику різних регіонів із їхніми специфічними особливостями. Перед вами постануть високорозвинені країни Європи та Північна Америка, вражаюча контрастами Азія, Латинська Америка з її проблемами економічного розвитку, найбідніші у світі країни Африки, а також далекі, неповторні й самобутні Австралія та країни Океанії.

Знайдіть на політичній карті світу найбільші країни кожного з регіонів.

Мал. 1. Емблема ООН.

Особливо важливими є знання про регіони та країни світу в сучасному глобалізованому житті. Фактично зараз для громадян України відкритий увесь світ. 1 вересня 2017 р. наша держава стала повноправним асоційованим членом Європейського Союзу й отримала безвізовий режим не лише з країнами Європи. Збільшується кількість країн, які хотіли б розширювати й поглиблювати взаємовигідні зв’язки з Україною. Тому в сучасному глобалізованому житті важливі знання про регіони й країни.

Для того щоб подорожувати країнами світу, співпрацювати з ними, потрібно багато знати про них. Вирішити цю проблему і є завданням цього курсу географії.

2. РЕГІОНИ СВІТУ (ЗА КЛАСИФІКАЦІЄЮ ООН).

Ви вже знаєте, що майже будь-яка територія складається з менших місцевостей, а сама вона входить до складу більших за площею регіонів. Наприклад, територія України складається з областей, а області — з адміністративних районів; США складаються зі штатів, а Канада — із провінцій тощо. А які частини світу, тобто регіони планети, є найбільшими? За класифікацією ООН (пізніше ми з вами обговоримо, наскільки вона є досконалою), найбільшими регіональними одиницями є макрорегіони, а вони, у свою чергу, складаються із субрегіонів.

Більше інформації про ООН шукайте на офіційному сайті організації за адресою: un.org/en/index.html.

Наприклад, макрорегіон Африка складається зі Східного і Західного, Центрального, Північного, Південного субрегіонів. Територіальний поділ Америки більш складний. Крім Північної, Центральної та Південної Америки, тут виділяють країни Карибського басейну.

Карибський басейн — це група островів у Карибському морі, які мають своєрідну історію освоєння й сучасний соціально-економічний розвиток.

Найскладніший територіальний поділ має макрорегіон Азія: Центральна, Східна, Південна, Південно-Східна та Західна. Складність виділення окремих субрегіонів в Азії пов’язана з тим, що Росія, Казахстан і Туреччина розташовані одночасно в різних частинах світу. Тому деякі дослідники пропонують виділяти ще й субрегіон країн Євразії.

Поясніть, чому Росію, Казахстан і Туреччину можна віднести до країн Євразії.

Проте американські географи й політики мають інший підхід до вирішення цієї проблеми. Вони чітко розрізняють фізико- і політико-географічне поняття Європи та Азії. Фізико-географічна межа між ними проходить через Уральські гори, а політико-географічна межа — через східні кордони Норвегії, Фінляндії, країн Балтії, Білорусі та України. Отже, уся територія Росії та Казахстану належить до Азіатського субрегіону.

За класифікацією ООН макрорегіон Європа поділяється на такі субрегіони, як Східна, Західна, Південна та Північна Європа. ООН до субрегіону Східна Європа включає всю Росію, тобто вважає російські Чукотку, Камчатку та острів Сахалін Європою. А чому тоді не є Європою Японія, Північна й Південна Корея або Монголія, які ООН відносить до Азії?

Подискутуйте, чи не помиляються спеціалісти ООН, пропонуючи такий регіональний поділ світу. Запропонуйте власне бачення цієї проблеми.

Океанія, найбільш віддалений макрорегіон світу, поділяється на чотири субрегіони: Австралія, Меланезія, Мікронезія, Полінезія.

Саме географічний чинник його віддаленості від інших регіонів світу є позитивним для цього макрорегіону, оскільки віддаляє його від головних осередків політичної напруженості та військових конфліктів. Проте він й обмежує його економічні зв’язки з іншими макро- і субрегіонами.

3. ПІЗНАВАЛЬНА ТА КОНСТРУКТИВНА РОЛЬ КРАЇНОЗНАВСТВА В СУЧАСНОМУ СВІТІ.

Початок XXI ст. ознаменувався динамічними перетвореннями у світі, пов’язаними із загостренням боротьби між протилежними тенденціями територіального розвитку суспільства. З одного боку, поширюються процеси глобалізації, які охоплюють усі сфери людської діяльності; інтенсивно розвиваються процеси міжнародної інтеграції. З іншого — наростають локальні дезінтеграційні процеси, що відбуваються разом із глобалізацією та інтеграцією. Саме в площині єдності й боротьби цих протилежностей і відбувається розвиток країн і регіонів у наш час.

Наведіть приклади сучасних процесів інтеграції та дезінтеграції.

Сучасна людина перебуває в полоні багатьох стереотипів. В інформаційну еру існують великі можливості управляти людською свідомістю. Щоб уміти відрізняти правду від цілеспрямованої дезінформації, недостатньо просто мати знання про регіони й країни світу. Потрібно знати закономірності їхнього розвитку в просторі й часі. Таким чином, пропонований підручник спонукатиме вас мислити, привчатиме аналізувати просторово-часові закономірності розвитку людства. Саме в цьому й полягає головне значення курсу, який ви вивчатимете.

Мал. 2. Основні чинники різноманіття сучасного світу.

ВИСНОВКИ

• Курс «Географія: регіони та країни» вивчає територіальну організацію світу.

• У його основу покладено регіональний та країнознавчий принципи.

• За класифікацією ООН найбільшими регіональними одиницями є макрорегіони, які складаються із субрегіонів.

• Початок XXI ст. характеризується динамічними перетвореннями у світі, поширенням як глобалізаційних процесів міжнародної інтеграції, так і локальних процесів дезінтеграції.

• Головне конструктивне значення курсу «Географія: регіони та країни» полягає у формуванні знань про розвиток сучасного світу через аналіз просторово-часових закономірностей розвитку людства.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Знайдіть на політичній карті світу основні його регіони.

2. Якими джерелами географічних знань про регіони світу ви вже користувалися?

3. Поясніть пізнавальну та конструктивну роль країнознавства в сучасному світі.

4. Оцініть практичне значення географічних знань для життєдіяльності людини.

5. За допомогою схеми (мал. 2) охарактеризуйте основні чинники різноманіття сучасного світу та покажіть їхнє значення для вивчення курсу «Географія: регіони та країни».

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст