Підручник з Географії (профільний рівень). 10 клас. Довгань - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Підручник з Географії (профільний рівень). 10 клас. Довгань - Нова програма

Підручник висвітлює особливості соціально-економічного, політичного та соціокультурного розвитку країн і регіонів світу. Він має добре опрацьований методичний апарат, містить велику кількість карт і картосхем, фотоілюстрацій, графіків і діаграм, схем і таблиць, що унаочнюють основний текст. Значну увагу приділено завданням, спрямованим на відпрацювання вмінь працювати з різними джерелами інформації. Активна методика навчання, запропонована в підручнику, стимулює самостійну діяльність учнів.

Вступ

§ 1. Що вивчає курс «Географія: регіони та країни»

§ 2. Джерела знань про регіони та країни світу

§ 3. Способи картографічного зображення об'єктів і явищ на тематичних картах. Картографічні методи дослідження

§ 4. Електронні карти та глобуси. Картографічні інтернет-джерела

Розділ I. Глобалізований світ

Тема 1. Політико-географічні закономірності

§ 5. Країни, держави, території та акваторії як геопросторові реалії життєдіяльності людства. Нація. Національні інтереси держави

§ 6. Суверенна держава як цілісна територіально-політична й господарська система

§ 7. Територія і кордони держави

§ 8. Типологічні підходи до вивчення країн і регіонів

Тема 2. Географія цивілізацій

§ 9. Цивілізаційний підхід у вивченні країн і регіонів

§ 10. Статево-вікова, етнічна, релігійна структура населення світу

Тема 3. Глобальні закономірності світосистеми

§ 11. Глобалізація як суспільно-географічний процес. Світова економіка на постіндустріальному етапі розвитку

§ 12. Сучасна світова економіка як система. Тенденції розвитку світового господарства від індустріального до постіндустріального суспільства

§ 13. Множина структур світового господарства й господарства окремих країн. Секторальна модель економіки

Розділ II. Європа

Тема 1. Загальна характеристика Європи

§ 14. Загальний огляд Європи

§ 15. Типи країн Європи за рівнем економічного розвитку. Інтеграційні процеси

§ 16. Міжнародні організації

§ 17. Природні умови Європи

§ 18. Природні ресурси регіону

§ 19. Демографічні процеси та механічний рух населення Європи. Працересурсний потенціал

§ 20. Структура населення. Урбанізація

§ 21. Українська діаспора в країнах Європи

§ 22. Особливості економіки країн Європи. Прояви глобалізації в регіоні

§ 23. Первинний сектор економіки

§ 24. Вторинний сектор економіки. Реіндустріалізація

§ 25. Третинний сектор економіки. Зв'язки України з країнами Європи

Тема 2. Країни Європи

Країни «Великої сімки» в Європі: Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія

§ 26. Німеччина (Федеративна Республіка Німеччина). Природно-ресурсний потенціал. Населення. Аграрний сектор

§ 27. Німеччина. Вторинний та третинний сектори економіки

§ 28. Франція (Французька Республіка). Природно-ресурсний потенціал. Населення. Аграрний сектор

§ 29. Франція. Вторинний та третинний сектори економіки

§ 30. Велика Британія (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії). Природно-ресурсний потенціал. Населення. Аграрний сектор

§ 31. Велика Британія. Вторинний та третинний сектори економіки

§ 32. Італія (Італійська Республіка). Природно-ресурсний потенціал. Населення. Аграрний сектор

§ 33. Італія. Вторинний та третинний сектори економіки

Економічно розвинені невеликі країни Європи: Швеція, Норвегія, Швейцарія, Іспанія

§ 34. Швеція (Королівство Швеція)

§ 35. Норвегія (Королівство Норвегія)

§ 36. Швейцарія (Швейцарська Конфедерація)

§ 37. Іспанія (Королівство Іспанія)

Країни-сусіди України: Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Білорусь, Молдова, Росія

§ 38. Польща (Республіка Польща)

§ 39. Словаччина, Угорщина, Румунія

§ 40. Білорусь (Республіка Білорусь)

§ 41. Молдова (Республіка Молдова)

§ 42. Росія (Російська Федерація). Природно-ресурсний потенціал. Населення. Аграрний сектор

§ 43. Росія. Вторинний та третинний сектори економіки

Розділ III. Азія

Тема 1. Загальна характеристика Азії

§ 44. Особливості економіко-географічного положення Азії. Склад регіону. Сучасна політична карта Азії

§ 45. Типи країн Азії за рівнем економічного розвитку. Міжнародні організації в Азії. Райони збройних конфліктів і проявів тероризму

§ 46. Природні умови та ресурси Азії

§ 47. Населення Азії. Урбанізаційні процеси. Працересурсний потенціал

§ 48. Особливості економіки країн Азії. Первинний сектор економіки

§ 49. Вторинний сектор економіки. Основні промислові центри

§ 50. Третинний сектор економіки. Найважливіші міжнародні транспортні коридори та вузли

§ 51. Нерівномірність економічного розвитку субрегіонів Азії. Країни Азії в МПП. Зв'язки України з країнами Азії

Тема 2. Субрегіони та країни Азії

§ 52. Східна Азія: загальна економіко-географічна характеристика субрегіону

§ 53. Японія (Японська Держава). Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни в МПП

§ 54. Японія. Господарство

§ 55. Китай (Китайська Народна Республіка). Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни в МПП

§ 56. Китай. Господарство

§ 57. Південна Корея (Республіка Корея)

§ 58. Північна Корея (Корейська Народно-Демократична Республіка, КНДР)

§ 59. Південна Азія: загальна економіко-географічна характеристика субрегіону

§ 60. Індія (Республіка Індія). Місце країни в регіоні та світі. Основні чинники, що визначають місце країни в МПП

§ 61. Індія. Господарство

§ 62. Південно-Східна Азія: загальна економіко-географічна характеристика субрегіону. Сингапур

§ 63. Індонезія (Республіка Індонезія)

§ 64. Західна Азія: загальна економіко-географічна характеристика субрегіону

§ 65. Туреччина (Турецька Республіка)

§ 66. Саудівська Аравія (Королівство Саудівська Аравія)

§ 67. Центральна Азія: загальна економіко-географічна характеристика субрегіону

§ 68. Казахстан (Республіка Казахстан)

Розділ IV. Океанія

Тема 1. Австралійський Союз

§ 69. Австралія (Австралійський Союз). Природно-ресурсний потенціал. Населення. Третинний сектор

§ 70. Австралія. Виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни

Тема 2. Мікронезія. Меланезія. Полінезія

§ 71. Мікронезія. Меланезія. Полінезія

Розділ V. Америка

Тема 1. Загальна характеристика Америки

§ 72. Особливості географічного положення Америки. Склад регіону

§ 73. Сучасна політична карта Америки. Інтеграційні процеси та міжнародні організації. Геостратегічні інтереси США

§ 74. Природні умови та ресурси Американського регіону

§ 75. Населення Америки. Урбанізаційні процеси. Система розселення. Працересурсний потенціал

§ 76. Особливості економіки країн Америки. Первинний сектор економіки

§ 77. Вторинний сектор економіки. Основні промислові райони регіону

§ 78. Третинний сектор економіки

§ 79. Нерівномірність економічного розвитку субрегіонів Америки, особливості їхньої участі в МПП. Зв'язки України з країнами Америки

Тема 2. Субрегіони та країни Америки

§ 80. Північна Америка — найпотужніший регіон економічної активності у світі. Сполучені Штати Америки

§ 81. Канада

§ 82. Країни Центральної Америки та Карибського басейну

§ 83. Мексика (Мексиканські Сполучені Штати)

§ 84. Країни Південної Америки. Загальна характеристика

§ 85. Бразилія (Федеративна Республіка Бразилія)

Розділ VI. Африка

Тема 1. Загальна характеристика Африки

§ 86. Особливості географічного положення Африки. Склад регіону

§ 87. Інтеграційні процеси в Африці. Райони збройних конфліктів та проявів тероризму

§ 88. Природні умови й ресурси Африканського регіону

§ 89. Населення Африки

§ 90. Особливості економіки країн Африки. Первинний сектор економіки

§ 91. Вторинний сектор економіки. Особливості розміщення центрів промислового виробництва в регіоні

§ 92. Третинний сектор економіки. Зв'язки України з країнами Африки

Тема 2. Країни Африки

§ 93. Південно-Африканська Республіка (ПАР)

§ 94. Єгипет (Арабська Республіка Єгипет)

§ 95. Нігерія (Федеративна Республіка Нігерія)

Розділ VII. Сучасні проблеми й стратегії розвитку світу та України на XXI ст.

Тема 1. Глобалізаційні виклики XXI ст.

§ 96. Сучасні виклики екологічно-ресурсного, соціального та глобально-регулятивного походження. Глобальні ризики

§ 97. Прояв глобальних викликів

Тема 2. Стратегії розвитку людства на XXI ст.

§ 98. Стратегії розвитку людства

§ 99. Глобальні прогнози розвитку людства

Тема 3. Україна в міжнародному просторі

§ 100. Роль України в сучасному політичному та економічному просторі

§ 101. Україна й процеси транснаціоналізації світової економіки. Україна та ринки ресурсів

§ 102. Участь України в міжнародних організаціяхПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.