Трудове навчання (обслуговуючі види праці). 7 клас. Денисенко

Розділ 5. Технологія догляду за тваринами

Технологія отримання основних видів продукції тваринництва

§ 53. Загальна характеристика основних порід великої рогатої худоби

Породою сільськогосподарських тварин називають групу тварин одного виду, спільного походження, з певними біологічними особливостями. Порода тварин створюється в певних економічних і природних умовах, до яких вона найкраще пристосувалась.

Тварини тієї чи іншої породи повинні мати цінні господарські й племінні якості, а також певні морфологічні та господарські якості, які відрізняють їх від інших груп — порід того самого виду тварин.

Породи, створені людиною, весь час поліпшуються з метою підвищення продуктивності. Їх поділяють на примітивні і заводські. або культурні.

Примітивні породи розвивались і створювались під впливом місцевих природних умов, за низької техніки тваринництва. Вони, звичайно, пізньоспілі, дрібні, малопродуктивні, але дуже витривалі й добре пристосовані до місцевих природних умов.

Культурні породи створені в результаті творчої людської праці в умовах високорозвинутого господарства. Вони спеціалізовані, скороспілі, гарної форми й високої продуктивності.

Серед порід великої рогатої худоби (ВРХ) розрізняють молочну, м'ясо-молочну та м'ясну (мал. 151).

Мал. 151. Породи великої рогатої худоби

До молочної породи належать такі: червона степова, чорно-ряба, білоголова українська та ін.

Червона степова порода утворилась завдяки схрещуванню місцевої української худоби з остфризьсландською, завезеною в кінці XVІІІ століття. Отриману помісь було поєднано з ангельнською, холмогорською, вільстермарською і шортгорнською породами. Основними ознаками та якостями корови червоної породи є: тонкий кістяк, ніжна шкіра, добре розвинене вим'я, масть червона з різними відтінками — від світлого до темно-червоного кольору Жива маса бугаїв — 700...1200 кг, корів — 420...500 кг. Середня молочна продуктивність корів — 3000...4500 кг молока жирністю 3,7 %.

До м'ясо-молочної породи належать: симентальська, лебединська, сіра українська, бура карпатська, пінцгаузька та ін.

Найбільш поширеною породою м'ясо-молочного напряму є симентальська порода. Це добре розвинені тварини, міцної конституції, з добрим кістяком, з розвиненою мускулатурою. Масть полово-, рижо- і червоно-ряба. Худоба цієї породи скороспіла, швидко відгодовується. Симентальську породу було виведено в Швейцарії. У Росію почали завозити її ще в позаминулому столітті.

В Україні, особливо в районах Полісся та Лісостепу, розводять худобу, яка утворилась внаслідок схрещування симентальської породи з місцевою і наступним розведенням помісей «у собі». Найбільше вона поширена в Чернігівській, Вінницькій, Полтавській, Харківській, Київській, Чернівецькій та інших областях.

Симентальські корови м'ясо-молочного напряму мають живу масу 500...550 кг, бугаї — 1000...1100 кг і більше. Річні надої молока становлять 3...4,5 тис. кг жирністю 3,8...4,0 %.

До м'ясної породи належать: астраханська, казахська, герефордська, шортгорська та ін.

Астраханська порода поширена в зоні посушливих степів Казахстану, Прикаспію та Середньої Азії. Ця порода червоної масті з різним відтінком та червоно-ряба. Жива маса корів — 550...650 кг, бугаїв — 900...1000 кг. Середня продуктивність — 800 кг молока жирністю 4...5 %. Кращі корови дають 2500 кг молока за лактацію. Молодняк цієї породи добре відгодовується, при забої досягає 60...68 % забійного виходу м'яса.

  • 1. Назви основні молочні породи ВРХ.
  • 2. Яку породу м'ясо-молочного напряму вважають найбільш поширеною?
  • 3. Охарактеризуй породи ВРХ м'ясного напряму.
  • 4. Під час екскурсії на тваринницьку ферму за зовнішніми ознаками визнач породи корів.