Трудове навчання (обслуговуючі види праці). 7 клас. Денисенко

Професійна діяльність людини та її вибір

§ 34. Поняття про професію. Класифікація професій

У суспільстві існує розподіл праці. Одні люди працюють на полях, вирощуючи хліб, овочі, фрукти, інші — на заводах і фабриках, переробляють сировину і виготовляють матеріальні цінності — продукти харчування, одяг, взуття тощо. Є група людей, які створюють не матеріальний, а духовний продукт. Вони пишуть книги, створюють телепередачі, навчають. Значна частина населення у свій робочий день надає людям певні послуги: перевозить пасажирів, лікує, ремонтує, консультує.

Вид трудової діяльності, що виник у результаті суспільного розподілу праці і вимагає для її виконання здібностей, теоретичних знань і практичних навичок, називають професією. Вона визначається характером продукту, який створюється, знаряддями праці, що використовуються, і специфічними умовами виробництва. Кожна професія включає окремі спеціальності. Наприклад, професія «учитель» має цілий ряд спеціальностей: учитель початкових класів, учитель математики, фізики, хімії, трудового навчання та ін. Професія «лікар» включає спеціальності — педіатр, стоматолог, хірург, терапевт.

Люди здавна намагались розділяти професії на певні групи. Так, професії умовно поділяли на розумові й фізичні; на автоматичні й напівавтоматичні, шаблонні і творчі. Існували й інші види класифікацій. Вони були корисними лише для виконання певних завдань під час підготовки майбутніх працівників.

Широке застосування в галузі професійної орієнтації отримала класифікація професій Є. О. Климова. Згідно з цією класифікацією всі професії можна розділити за чотирма ознаками: предметом праці, метою праці, знаряддями праці, умовами праці.

Розглянемо детальніше поділ професій за предметом праці. Предмет праці — це об'єкт, на який спрямована людська діяльність. Предметом праці може бути жива і нежива природа, технічні об’єкти, людина, символи і знаки, художні образи. Залежно від предмета праці усі професії поділяють на п'ять типів: «людина — людина», «людина - техніка», «людина — природа», «людина — знакова система», «людина — художній образ» (мал. 96).

Мал. 96

До типу «людина — людина» належать професії, предметом праці яких є людина. Наприклад, учитель, вихователь, лікар, продавець, бібліотекар та ін.

Тип «людина — техніка» об'єднує професії, в яких предметом праці є різні технічні об'єкти — машини, верстати, інструменти тощо. До цього типу професій відносять такі: слюсар, електромонтер, механік, водій транспортного засобу, швачка, будівельник та ін.

Професії, в яких предметом праці є жива і нежива природа, відносять до типу «людина — природа». Наприклад, агроном, ветеринар, геолог, лісник, садівник. Люди цих професій працюють із тваринами, рослинами, землею, атмосферою.

Тип «людина — знакова система» включає професії: бухгалтер, кресляр, друкарка, математик, картограф. Люди цих професій мають справу з різними умовними знаками, схемами, цифрами, картами, таблицями.

До типу професій «людина — художній образ» відносять такі професії: художник, дизайнер, скульптор, актор, ювелір, письменник. Предметом праці людей цих професій є художній образ. Вони працюють з предметами образотворчого мистецтва, літературними творами, музикою, скульптурою, театром.

Кожен тип професій використовує переважно ті чи інші знаряддя праці. Знаряддя праці, якими користуються люди різних професій, можна розділити на ручні, машинні з ручним керуванням, напівавтоматичні, автоматичні, роботи.

Залежно від умов праці всі професії можна розділити на 4 групи: праця в умовах звичайного побутового мікроклімату: праця на відкритому повітрі; праця в незвичайних умовах (під землею, під водою тощо); праця з підвищеною відповідальністю за життя і здоров'я людей.

Широке застосування має також галузева класифікація професій: 1) промислові, 2) сільськогосподарські, 3) транспортні, 4) торговельні, 5) адміністративно-управлінські, 6) канцелярські, 7) медичні, 8) педагогічні, 9) юридичні, 10) військові, 11) наукові, 12) мистецькі, 13) спортивні та ін.

Найчисленнішою є група промислових професій. Це — професії важкої, легкої, харчової та інших галузей промисловості. Професії кожної з видів промисловості включають десятки професій, в яких різні предмети праці, умови, знаряддя. Так, професія легкої промисловості художник-модельєр одягу належить до типу «людина — художній образ». Він працює з художніми образами — творами народного мистецтва, зразками сучасного дизайну одягу, аксесуарів, взуття тощо. Його праця відбувається найчастіше у звичайних побутових умовах. Знаряддя праці — журнали, книги, олівці, фарби, комп’ютерна техніка, тканина, голки, нитки, ножиці тощо. Метою праці є розробка нових сучасних естетичних моделей одягу.

Іншим прикладом професії легкої промисловості є швачка. Ця професія належить до типу «людина — техніка». Об'єктом її праці є різні матеріали — тканина, шкіра, нитки. Швачка працює ручними інструментами (голка, нитка, ножиці, наперсток), машинними з ручним керуванням (швейна машина), напівавтоматичними (ґудзикові, петельні напівавтомати) й автоматичними (автомати з обробки окремих вузлів — комірів, манжетів, кишень тощо). Її праця здійснюється в умовах підприємства — виробничому цеху.

Серед професій легкої промисловості є і професії типу «людина — знакова система». Це, наприклад, лекальник. Його метою є складання раціональних схем розкладок, упорядкування, аналіз існуючих варіантів схем. Об'єктом праці є лекала, схеми розкладок, формули, розрахунки тощо.

На будь-якому підприємстві легкої промисловості є люди, які займають адміністративні посади — директор, начальник цеху, відділу тощо. Ці професії відносять до типу «людина — людина». Метою їх праці є управління колективом працівників. Предметом праці є як окремі працівники, так і колективи людей (відділ, цех, фабрика тощо).

Названі типи професій «людина — людина», «людина — природа», «людина — техніка», «людина — знакова система», «людина — художній образ» не можуть бути чітко розмежовані. Наприклад, водій мікроавтобуса працює з людьми (пасажири, пішоходи) і з технічними засобами (автобус, інші машини). Йому доводиться спостерігати різні умовні знаки — дорожні знаки, показники роботи автотранспорту. Конструктор на підприємстві працює з людьми (інші конструктори, художники, технологи), з технічними об'єктами (машини, інструменти) і з умовними знаками (креслення, схеми, формули).

Знання типів професій допомагає молодій людині обрати професію, яка найбільшою мірою відповідатиме її природним даним, допомагатиме найповніше розкрити здібності.

Кількість професій постійно збільшується. Так, у Франції в 1868 р. налічувалась 101 професія, а через 100 років їх стало майже в 275 разів більше. У Великобританії на початку 80-х років XX ст. уже налічувалось понад 30 тис. професій. Тепер існує більше 40 тис. професій. Одні професії зникають — з'являються інші. Так, фахівці стверджують, що впродовж 10 років зникає приблизно 5000 професій і майже стільки ж з'являється нових.

1. Що об'єднує написані нижче слова?

Хірург, стоматолог, педіатр, терапевт.

2. Доповни речення: Предмет праці — це... .

3. Які помилки допущено у парах слів?

Лікар — хворі люди, водій — автобус, кухар — офіціант, автомеханік — автомобіль, конструктор — лекала, художник — формули, касир — гроші.

4. З якими предметами праці працюють люди професій типу «людина — техніка»? Наведи приклади.

5. До якого типу професій належить професія «продавець»? Чому ти так вважаєш?

Практична робота. Аналіз предметів праці

Матеріали:

картки із фотографіями людей різних професій, фотографії предметів праці, картки із назвами типів професій за предметом праці, картки із назвами різних професій.

Послідовність виконання роботи:

1. Розглянь 10 карток із фотографіями людей різних професій. Вкажи, до якого типу професій за предметом праці належить кожна з професій.

2. До картки із назвою професії напиши перелік знарядь і предметів праці людей цієї професії. Підкресли основний предмет праці.

3. Розглянь 10 карток із зображенням предметів праці. Вибери один із предметів, з яким працюють люди двох і більше типів професій. Для якого типу професій цей предмет праці є основним?

4. До картки із назвою типу професії напиши самостійно 5-7 професій, які є типовими для твоєї місцевості. З наведеного переліку вибери професію, що тебе найбільше приваблює. Опиши предмет праці людей цієї професії.

5. Охарактеризуй предмет праці, з яким тобі хотілося б найбільше працювати. Назви приклади професій даного предмета праці. До якого типу професій вони належать?