Трудове навчання (обслуговуючі види праці). 7 клас. Денисенко

§ 29. Проста мережка «одинарний прутик»

Ажурні узори мережок виконують на основі найпростішої мережки «прутик». Існує три варіанти цієї мережки — «одинарний прутик», «подвійний прутик», «роздвоєний прутик».

Мережку «одинарний прутик» використовують як для оздоблення, так і для обробки країв вишитих виробів (серветок, фіранок, скатертин тощо).

Перш ніж виконувати мережку, потрібно намітити місце її розташування на виробі, а також її ширину і довжину. Шириною мережки називають ширину прорідженої смужки тканини (мал. 84, а).

Виконуючи мережку «одинарний прутик», обшивають лише один край прорідженої смужки тканини, утворюючи немовби китички з ниток тканини.

Мережки починають з вишивання качалочок (закріпок), що закріплюють нитки тканини (мал. 84, б). Качалочка — це вертикальний стовпчик паралельних стібків, вишитих через одну нитку тканини. Кожен стібок охоплює 3-5 ниток. Кількість стібків качалочки дорівнює, ширині мережки, до якої додається по 2 нитки знизу і зверху. Одну качалочку виконують з правого боку, на початку мережки, другу — зліва, в кінці.

Після виконання качалочки, відступивши знизу (або зверху) 2 нитки від першого стібка качалочки, обережно підрізують кінці ниток біля качалочок і витягують їх.

Мал. 84. Ширина мережки (а), вишивання качалочки (б) та укріплення нитки в мережках (в)

Мережку «одинарний прутик» вишивають справа наліво. Нитку для обкручування прутиків закріплюють у нижньому правому кутку. Найпростіший спосіб закріплення робочої нитки без вузлика полягає в тому, що нитку складають удвоє і двома складеними разом кінцями протягують у вушко голки. В утворену петлю протягують голку і закріплюють нитку (мал. 84, в).

Часом виникає потреба вишивати мережку в одну нитку і без качалочок (мал. 85). У цьому разі для закріплення нитки голку вводять між нитками майбутньої мережки, відступивши від краю на дві-три нитки (мал. 85, а). Потім набирають на голку необхідну кількість вільних ниток (3-5) прорідженої смужки тканини й укладають робочу нитку петлею. Голку протягують у петлю і затягують нитку, притримуючи лівою рукою вільний кінчик нитки. Для міцності на цьому місці роблять другу петлю і зайвий кінчик обрізують. Наступним стібком вводять голку в тканину з вивороту над стягнутими нитками тканини і виводять на лицьовий бік (мал. 85, б). Утворюється перший прутик мережки.

Далі, набираючи на голку таку ж кількість ниток, як і для закріплення, відділяють наступний прутик і обкручують його (мал. 85, в). Так виконують усі прутики до кінця ряду.

Краса мережок залежить від точності відлічування ниток тканини, що забезпечує однакові стібки. Для цього на голку щоразу набирають однакову кількість ниток тканини. Під час вишивання голку з робочою ниткою тягнуть угору від себе, а не вбік. Красивий нахил стібка буде тоді, якщо голку вколювати на відстані двох ниток від краю смужки і на відстані однієї нитки від лівої китички.

Процес виконання вишивок захоплюючий, приносить справжню естетичну насолоду. Можливо, захоплення вишивкою викличе в тебе інтерес до цього виду трудової діяльності і вона стане справою твого життя.

Щоб оволодіти способами української вишивки й навчитись виконувати узори так, як це вміють робити справжні майстри, необхідно уважно прочитати описи технік, розглянути малюнки-схеми, в яких подається послідовність усіх етапів вишивання.

Мал. 85. Послідовність виконання мережки «одинарний прутик» без качалочки

Мал. 86. Послідовність виконання мережки «одинарний прутик»: а — послідовність вишивання першого прутика; б — загальний вигляд мережки

Практична робота. Вишивання зразків мережки «одинарний прутик»

Інструменти та матеріали:

тканина, нитки, голка, сантиметрова стрічка, олівець, ножиці.

Послідовність виконання роботи:

1. Перед початком роботи повтори правила безпечної праці. Упорядкуй робоче місце.

2. Підготуй тканину до роботи Визнач місце мережки, її ширину і довжину. Для вишивання зразків мережок відстань між качалочками доцільно робити 10 см.

3. Виший качалочки (див. мал. 84. б). Одну качалочку виконуй з правого боку, на початку мережки, другу — зліва, в кінці мережки. Для цього угорі закріпи нитку, набираючи на голку 3-5 ниток основи. Виший 9 горизонтальних стібків (ширина майбутньої мережки 5 стібків + по 2 стібки зверху і знизу). Стібки ледь стягуй.

4. Відступивши знизу і зверху по 2 стібки качалочки, обережно підріж 4 (середні) горизонтальні нитки біля качалочок. Для підрізання використай маленькі гострі ножиці із загнутими кінцями. (Можна голкою підняти необхідні 4 нитки і розрізати їх лезом на голці.) Підрізані нитки обережно витягни голкою.

5. На місці прорідженої смужки виконай обкручування прутиків у такій послідовності (мал. 86, а):

1) закріпи робочу нитку праворуч знизу біля качалочки (точка А). Кінець робочої нитки закріплюй у качалочках з виворітного боку:

2) уведи голку в точці В і виведи в точці С, набираючи на голку 4 нитки;

3) знову введи голку в точці В і виведи в точці Д — на відстані трьох ниток від краю смужки і на відстані однієї нитки від лівої китички;

4) стібок ледь затягни, щоб нитки у прутику стягнулись у красивий пучок;

5) так обкручуй усі прутики до кінця ряду (мал. 86. б).

6. Здійсни самоконтроль виконаного зразка.

Ознаки виконаної роботи:

1) стібки качалочок однакової довжини;

2) нитка закріплена у качалочках міцно і непомітно;

3) у кожному «прутику» обкручено однакову кількість ниток;

4) нитки у «прутиках» стягнуті рівномірно.

  • 1. Де використовують мережку «одинарний прутик»?
  • 2. Назви послідовність виконання мережки.
  • 3. Від чого залежить гарний вигляд мережки?

Правила безпечної праці під час виконання мережок

1. Голки зберігати тільки в гольнику, спеціальній коробочці або подушечці.

2. Ножиці зберігати із зімкненими лезами.

3. Голкою працювати обережно, не залишати її без нитки.

4. Забороняється вколювати голку в одяг.

5. Нитку відрізати ножицями.

6. Передавати ножиці із зімкненими лезами, кільцями вперед.

Санітарно-гігієнічні вимоги під час виконання мережок

1. Під час роботи тримати робоче місце в порядку та чистоті.

2. Перед початком роботи старанно вимити руки з милом, щоб не забруднити нитку і тканину.

3. Вишивати зручно, сидячи на стільці зі спинкою, ледь схилившись над роботою. Ноги не повинні звисати зі стільця, а вільно стояти на підлозі, за потреби підставити під них маленький стільчик.

4. Освітлення має бути достатнім (бажано природним), щоб добре було видно стібки. Світло має падати на вишивку зліва, зверху і ледь позаду.

5. Вишивку тримати на відстані 30...35 см від очей.

6. Через кожні 15 хв відпочивати 2...3 хв, переводячи погляд на тло іншого зображення, приємного для очей.