Трудове навчання (обслуговуючі види праці). 7 клас. Денисенко

§ 2. Застосування в проектуванні виробів методу фокальних об'єктів

У проектуванні різних промислових виробів (машин, одягу, взуття, меблів, іграшок тощо) широко застосовують творчий метод, який називають методом фокальних об’єктів. Суть цього методу полягає в тому, що об'єкт проектування розміщують у центрі уяви подібно до того, як зображення об’єкта фотографування розміщують у фокусі об’єктива фотоапарата. Потім аналізують властивості випадкових об'єктів або явищ, визначають ті, які зможуть удосконалити об'єкт проектування, які нові дії можна здійснити за допомогою оновленого об'єкта, і які будуть результати цих дій.

Наприклад, розробникам нових меблів необхідно було вдосконалити стілець (мал. 3, а). Використавши метод фокальних об'єктів, до об'єкта спробували додати одну з властивостей чи інших ознак предмета з навколишнього середовища, наприклад освітлювальної лампи (мал. 3, б). Ознаки лампи такі: грушоподібної форми, прозора, світна, скляна. Додавши до слова «стілець» вказані ознаки лампи, отримали нові оригінальні об'єкти: стілець із лампою, стілець грушоподібної форми, прозорий скляний стілець (мал. 3, в).

Мал. 3. Застосування методу фокальних об'єктів у проектуванні виробів

Нові властивості для об’єктів можна знайти в книжках, у навколишньому середовищі, в музеї техніки тощо.

Метод фокальних об'єктів можна застосувати і для розробки нових моделей швейних виробів.

Практична робота. Створення моделі виробу із застосуванням методу фокальних об'єктів

Інструменти та матеріали:

журнали мод, папір, олівці (фломастери чи фарби).

Послідовність виконання роботи:

1. Знайди в журналах кілька моделей поясного швейного виробу — спідницю, брюки, комбінезон тощо. Назви їх.

2. Вибери одну з моделей, на основі якої ти будеш проектувати новий виріб Опиши модель.

3. Накресли таблицю 1. Запиши назву виробу в графі «Об'єкт проектування».

4. Із оточуючих предметів обери три будь-які об’єкти, які тобі подобаються (посуд, машину, канцелярський прилад тощо). Напиши їх назви в таблиці 1 (графи «Випадковий об'єкт 1», «Випадковий об’єкт 2», «Випадковий об'єкт 3»).

5. Під назвою кожного випадкового об’єкта напиши перелік його властивостей, складових елементів та інших ознак (наприклад, колір, форма, м'якість, характер руху, звукові ефекти, вид оздоблення, корисні функції тощо).

6. Поєднай кожну з перелічених ознак із назвою обраного швейного виробу і напиши у стовпчик перелік отриманих нових об'єктів: ознака 1 + назва виробу, ознака 2 + назва виробу і т. д.

7. Виконай кольорові ескізи трьох-чотирьох отриманих виробів.

8. Проаналізуй, які нові корисні властивості з'явились у спроектованих виробів. У чому їх перевага порівняно з існуючими?

9. Установи недоліки нових виробів. Запропонуй шляхи усунення цих недоліків.

Таблиця 1

Об’єкт проектування

Випадковий об'єкт 1

Випадковий об'єкт 2

Випадковий об'єкт 3

Ознака 1

Ознака 1

Ознака 1

Ознака 2

Ознака 2

Ознака 2

Ознака 3

Ознака 3

Ознака 3