Підручник з Історії України (рівень стандарту). 11 клас. Даниленко - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 31. Практичне заняття 5. Основний закон України: умови створення та аналіз основних положень

Знайдіть у мережі Інтернет і перегляньте відеоскрайбінг «Як створюються Конституції». Чи була ця інформація для вас корисною, що нового дізналися? Сформулюйте основні етапи конституційного процесу.

1. Як відбувався процес створення Конституції незалежної держави?

1. Прочитайте уривок з дослідження. Чи вдалося вам визначити, про які події розповідає автор?

Перший етап веде свій початок від Декларації про державний суверенітет України, прийнятої Верховною Радою Української РСР 16 липня 1990 р. У цьому історичного значення документі знайшли відображення зміст та основні принципи державного суверенітету України. З прийняттям Декларації термін «Україна» здобув офіційного застосування, а сама Декларація стала основою для розробки і прийняття Акта проголошення незалежності України, а потім - і нової Конституції України.

Другий етап охоплює період діяльності першої Конституційної комісії з розробки проекту Конституції України 1996 р. Він розпочався ще за радянської влади. У жовтні 1990 р. Верховна Рада УРСР прийняла постанову «Про Комісію по розробці нової Конституції Української РСР».

Її очолив тодішній Голова Верховної Ради УРСР Л. М. Кравчук. У січні 1991 р. з’явився підготовлений робочою групою цієї Комісії перший варіант концепції нової Конституції України. Діяльність Комісії була скорегована після розвалу СРСР, грудневого 1991 р. Всеукраїнського референдуму і обрання Президента України. Комісію очолили два співголови - Голова Верховної Ради І. С. Плющ і перший Президент України Л. М. Кравчук. Робоча група цієї Комісії напрацювала інший проект Концепції нової Конституції України, який був оприлюднений у 1992 р. За цим проектом Україна визнавалася президентсько-парламентською республікою. Президент мав статус не тільки глави держави, а й глави виконавчої влади. Замість однопалатної Верховної Ради пропонувалися двопалатні Національні Збори. Передбачалося закріпити дві форми власності - публічну і приватну. Функції місцевих рад були обмежені тільки питаннями місцевого і регіонального самоврядування. Другий проект Концепції не був сприйнятий ні теорією, ні практикою... У 1993 р. перша Конституційна комісія припинила свою діяльність.

Третій етап пов’язаний з діяльністю другої Конституційної комісії, утвореної відповідно до постанови Верховної Ради України від 20 вересня 1994 р. Якщо перша Комісія була органом Верховної Ради України, то друга мала статус тимчасового загальнодержавного органу. Цю Комісію очолювали другий Президент України Л. Д. Кучма і Голова Верховної Ради України О. О. Мороз. Діяльність цієї Комісії виявилася не менш конфронтаційною, ніж попередньої. Щоб вийти з тупикової ситуації, Л. Д. Кучма і О. О. Мороз у червні 1995 р. підписали так званий Конституційний договір з річним строком дії. Але й після підписання Договору очікуваної консолідації між гілками влади не настало. За цих обставин з ініціативи Л. Д. Кучми було утворено єдину робочу групу Конституційної комісії, яка підготувала новий проект Конституції України на базі Конституційного договору. До цього процесу долучилася узгоджувальна комісія. Доопрацьований за участю цієї комісії проект був розглянутий на останньому засіданні Конституційної комісії 11 березня 1996 р. і надісланий з висловленими зауваженнями та пропозиціями на розгляд Верховної Ради України.

Закон України «Про прийняття Конституції України і введення її в дію». 28 червня 1996 р.

Четвертий етап - це етап безпосереднього прийняття чинної Конституції Верховною Радою України. На цьому етапі Конституційна комісія до відповідної діяльності не долучалася. У квітні 1996 р. Парламент утворив власну Тимчасову спеціальну комісію як головний орган з доопрацювання проекту Конституції України. Саме з подання цієї комісії 4 червня Верховною Радою було прийнято проект Конституції України у першому читанні. А потім їй довелося витримати напругу безсонної ночі з 27 на 28 червня. Знаходячись під загрозою розпуску, депутати проштампували спірні положення проекту.

Ю. Шемшученко, учений

1. Складіть план тексту. 2. Синхронізуйте опис згаданих у тексті подій з реаліями політичного, економічного, суспільного розвитку України. 3. Сформулюйте висновок про наявність (або відсутність) впливів політичного повсякдення на процес творення Конституції України.

Конституційний договір - це політико-правова угода між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації й функціонування державної влади та місцевого самоврядування в Україні на період до ухвалення нової Конституції України. Мета укладення - уникнення неузгодженостей між чинними нормами Конституції (Основного закону) України і нормами Закону «Про державну владу і місцеве самоврядування в Україні» та введення цього Закону в систему правових актів, що визначають конституційний лад України.

Поміркуйте, які причини укладення Конституційного договору. Синхронізуйте цей документ з етапами творення Конституції України.

2. Об’єднайтеся у дві групи й ознайомтеся з поглядами дослідників щодо процесу творення Конституції напередодні її ухвалення.

Верховна Рада України 5 травня 1996 року сформувала з представників депутатських груп та фракцій Тимчасову спеціальну комісію для доопрацювання проекту Конституції України... До прийнятого 4 червня у першому читанні проекту надійшло 1932 зауваження та пропозиції... Навколо питань розподілу повноважень між гілками влади, проблеми власності, державної символіки, статусу російської мови і статусу Республіки Крим виникли найбільші дискусії. Верховна Рада утворила окремі робочі групи з узгодження кожного з цих питань.

Голосування по окремих питаннях проходило дуже складно. У цій ситуації Рада національної безпеки і оборони і Рада регіонів рекомендували Президенту України оголосити референдум про затвердження Основного закону в редакції проекту, підготовленого конституційною комісією та винесеного на розгляд Верховної Ради. Ця редакція передбачала двопалатну структуру парламенту й перейменування в Народні збори. Президент України видав 26 червня 1996 року Указ про винесення 25 вересня 1996 року на всеукраїнський референдум проекту Конституції України.

З огляду на це Верховна Рада України приймає рішення працювати в режимі одного засідання доти, доки робота над проектом Конституції не буде завершена. 28 червня 1996 року о 9 годині 18 хвилин Верховна Рада України 321 голосом «за» (при 45 - «проти», 12 - «утримались» та 17 - «не голосували») прийняла Конституцію України.

М. Орзіх, А. Єзеров, українські правознавці

Конституція мала багато компромісних формулювань і навіть деякі логічні неузгодженості. У ній існували лакуни, допущені випадково або свідомо. Вони утруднювали користування Основним законом або припускали різне тлумачення його. Проте недосконалість тексту, опрацьованого в гострій політичній боротьбі, не підважує доленосного значення Конституції. Вона упорядкувала політичне життя українського народу в перехідну добу кардинальних зрушень...

У політичній боротьбі, яка тривала, норми Конституції не задовольнили повністю нікого. Керівництво КПУ не включило двадцять членів своєї парламентської фракції, які підтримали прийняття Основного закону, до партійного виборчого списку на наступних парламентських виборах. Л. Кучма включив вимогу ревізії деяких статей Конституції 1996 р. до своєї передвиборної програми на чергових президентських виборах... Конституція 1996 р. визначила певні правила гри для боротьби політичних сил, які відбивали інтереси різних кіл українського суспільства.

В. Головко, С. Кульчицький, Л. Якубова, історики

Політичні діячі України в цій ситуації спромоглися переступити через власні переконання та амбіції... Робота над проектом Конституції, який дістав перепустку в життя, тривала майже два роки. Для цього знадобилися справді титанічні зусилля, здатність до компромісу, усвідомлена відповідальність за долю країни та народу, за суспільний спокій.

В. Литвин, історик

1. Опрацюйте тексти за методом «Надайте мені заключне слово». Оберіть для себе найважливіші фрагменти і запишіть на аркуші паперу. На зворотному боці напишіть коментарі: Які думки викликав текст? Чому це важливо? Що в ньому сумнівного? 2. Прочитайте записані коментарі. Порівняйте свою позицію з коментарями однокласників з вашої групи, а також з висновками, яких дійшли ваші колеги з іншої групи. 3. Чи є, на вашу думку, переконливим твердження щодо оцінки процесу ухвалення Конституції України?

2. Характеристика Конституції України 1996 року

1. Ознайомтеся з Преамбулою Конституції України 1996 р. за кодом чи посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/stru#Stru та опрацюйте текст за системою запитань: Хто? Що? Коли? Де? Чому? Як? Які основні ідеї розкриває Преамбула Конституції України 1996 р.? Які зміни в республіці можна простежити за змістом преамбул до Основного закону 1978 і 1996 рр.?

2. Ознайомтеся зі структурою Конституції України 1996 р. за кодом чи посиланням із завдання 1. Проаналізуйте, у яких розділах Конституції України визначено базові принципи організації вищих органів держави та місцевого самоврядування, їхні відносини та компетенцію, а також права, свободи й обов’язки громадян.

Прочитайте характеристики деяких розділів Основного закону:

  • містить норми, що визначають основні особисті, політичні, економічні, соціальні права і свободи громадян, гарантії їх здійснення та конституційні обов’язки людини і громадянина;
  • присвячений регулюванню порядку проведення виборів і референдумів як основних форм волевиявлення;
  • закріплює порядок введення в дію тих норм Конституції, які не можуть бути реалізовані негайно, та вирішення інших питань, що виникли у зв’язку з прийняттям нової Конституції;
  • містить статті, що визначають основи суспільного ладу, громадянства, положення, що стосуються суверенітету України, соціального захисту громадян, екологічної безпеки, статті, що визначають державну символіку;
  • присвячений порядку утворення, діяльності та компетенції українського уряду, місцевих державних адміністрацій, порядку припинення діяльності цих органів.

Визначте, якому розділу відповідає кожна з характеристик. Сформулюйте самостійно характеристику інших (не наведених у тексті) розділів.

3. Об’єднайтеся в кілька груп. Перейдіть за кодом чи посиланням із завдання 1 та ознайомтеся з кількома статтями Конституції України 1996 р. (на вибір: статті 1-8, 10, 11, 15, 17). Проаналізуйте положення статей Основного закону щодо змін, що відбулися в житті України в 1991 р. Висновки зафіксуйте. Обговоріть і проаналізуйте висновки в загальному колі.

3. Як державотворці ставилися до ухвалення Конституції України?

1. Розгляньте фотографії.

Ранок 28 червня 1996 р. Депутати вітають одного з авторів Конституції М. Сироту після «конституційної ночі»

Де відбувається подія? Які емоції відчувають люди, зображені на фотографії, і чому?

Проект Конституції України 1996 р. з підписами. Серед них: «І до, і після Конституція - пісня», «Слава Україні».

Про що свідчить вигляд документа? Чому його обкладинка рясніє підписами? Висловте своє ставлення до коментарів на ній.

2. Ознайомтеся з думкою одного з авторів Конституції України. Як ви розумієте подію «конституційна ніч»?

Говорити, що ми написали і схвалили текст за одну ніч, - це дикість, невігластво або просто намагання скомпрометувати конституційний процес.

В. Мусіяка, один з авторів Конституції України 1996 р., професор Києво-Могилянської академії

3. Знайдіть у мережі Інтернет відеосюжет «1996.06.28: Київ. Верховна Рада. Прийняття Конституції України» і перегляньте, які емоції панували в парламенті під час ухвалення Конституції України.

Зворотний зв’язок. 1. Чи вважали політики важливою свою роботу у творенні Конституції України? Чому? 2. Чи важливо оцінювати результати своєї діяльності? Чому? 3. Оцініть свою роботу під час практичного заняття. Використовуючи метод «Незавершені фрази», продовжте речення (можна анонімно): 1. Це заняття відбувалося в атмосфері... 2. Найважливішим для мене на занятті було... 3. Способи роботи на занятті були для мене... 4. Якби я був / була вчителем / учителькою, то я обов’язково...Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.