Підручник з Історії України (рівень стандарту). 11 клас. Даниленко - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 10. Практичне заняття 2. Входження Кримської області до складу УРСР: міфи та реальність

19 лютого 1954 р. на підставі Указу Президії BP СРСР Кримську область передано зі складу РРФСР до складу Української РСР.

1. Які зміни в структурі населення Кримського півострова відбулися в середині XX ст.?

1. Розгляньте репродукцію картини Р. Емінова «Поїзд смерті 2». Що на ній зображено? Як ви гадаєте, ситуація, у якій опинилися люди, була наслідком добровільних чи примусових дій? Яку подію з історії Кримського півострова проілюстрував художник? Коли вона відбулася і хто її основні учасники? Які наслідки мала ця подія для розвитку Кримського півострова в наступні десятиріччя?

Р. Емінов. Поїзд смерті 2 (1997)

2. Розгляньте поданий нижче документ. Які дані в ньому зафіксовано? Які висновки можна зробити, порівнявши показники таблиці? Вони є підтвердженням чи запереченням події, яку ілюструє картина «Поїзд смерті 2»? На підставі документа сформулюйте висновок про зміни в національній структурі населення Криму. Перевірте себе: чи збігаються ваші висновки зі змістом наукового дослідження, поданого на с. 51?

1939

1959

усього

1123,8 (тис. осіб)

100 (%)

1201,5 (тис. осіб)

100 (%)

росіяни

557,4

49,6

858,3

71,4

українці

153,5

13,7

267,7

22,3

євреї

65,3

5,8

25,4

2,1

білоруси

6,7

0,6

21,7

1,8

поляки

5,1

0,5

3,9

0,3

німці

51,0

4,5

0,5

0,04

молдавани

1,5

0,1

2,4

0,3

греки

20,7

1,8

1,1

0,1

болгари

15,3

1,4

0,7

0,06

татари

218,5

19,41

1,8

0,1

інші національності

28,8

2,6

18,2

1,5

Чисельність населення

Кримської області за національним станом за переписами населення 1939 і 1959 рр. (Лист начальника Центрального статистичного управління УРСР М. Маркіна заступнику Голови Ради Міністрів УРСР П. Троньку про чисельність населення Кримської області за національним складом від 21 березня 1966 р.).

3. Опрацюйте текст наукового дослідження, поданого нижче, за методом «Надайте мені заключне слово». Оберіть з тексту найважливіший, на вашу думку, фрагмент і за його допомогою дайте відповіді на запитання: Які думки викликав цей уривок? Чому це важливо? Що в ньому сумнівного? Обговоріть висновки в загальному колі.

Великі зміни в національний склад населення і України, і Криму принесла Друга світова війна. 15 серпня 1941 р. з Криму було виселено 61 тис. німців. У 1944 р. з півострова депортовано кримських татар, вірменів, болгар, греків - усього 228,5 тис. осіб... На 1939 р. тут проживало 1 млн 123 тис. осіб, а до літа 1944 р. чисельність населення зменшилася до 379 тис. Крим не лише значною мірою обезлюднів, але й занепав економічно...

Зруйнований і позбавлений засобів виробництва регіон потребував негайної допомоги, колосальних фінансових вливань... Але И. Сталін вирішив... Крим піднімати власними силами - руками переселенців. Основна маса їх направлялася з Брянської, Курської, Воронезької, Ростовської, Орловської областей та Краснодарського краю РРФСР, а також Вінницької, Житомирської і Київської областей УРСР. Однак організація переселення проводилась безвідповідально, людям не було забезпечено навіть мінімальних умов облаштування на новому місці. У результаті вже до 1948 р. майже 60 % переселенців першої хвилі залишили Крим...

З дотриманням усіх конституційних норм і правил півострів було передано Україні, 26 квітня 1954 р. він офіційно став її складовою частиною. Відбудова Криму і його розвиток відтепер були «головним болем» українського народу... основні зусилля спрямовувались на заселення півострова. Тепер основний потік переселенців до Криму було спрямовано з густонаселених областей УРСР - Вінницької, Волинської, Дрогобицької, Київської, Житомирської, Львівської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Чернігівської, Чернівецької, Хмельницької. Новоселів заселяли в 24 райони Кримської області. З усіх переселенців за десять років (1954-1964 рр.) не зуміли закріпитися приблизно 8 % прибулих. Упродовж 1960-1970-х років населення Криму зросло на понад 40 %. При цьому механічний приріст перевищував природний і становив 72 % від загального.

В. Даниленко, історик

Використовуючи інформацію з рубрики, покажіть на карті 1 (с. 216) шляхи переміщень населення з Кримської області та до неї. Зробіть висновок про природний (або штучний) шлях формування національної структури населення Кримської області в 1940-ві - 1950-ті рр.

2. Що довідуємося з історичних джерел про причини, які спонукали партійно-державне керівництво передати Кримську область зі складу РРФСР до складу УРСР?

1. Оберіть один з поданих нижче документів та опрацюйте його за системою запитань: Хто? Що? Коли? Де? Чому? Як? Порівняйте свої знання про історичну подію з інформацією, яку містить джерело. Висловте власну думку щодо змісту цього історичного джерела.

Мовою джерел

Кримська область, як відомо, займає весь Кримський півострів і територіально примикає до Української Республіки, будучи немовби природним продовженням південних степів України.

Економіка Кримської області тісно пов'язана з економікою Української Республіки. З географічних і економічних міркувань передача Кримської області є доцільною і відповідає загальним інтересам Радянської держави.

З виступу Голови Президії Верховної Ради РРФСР М. Тарасова на засіданні Президії Верховної Ради СРСР, присвяченому розгляду питання про передачу Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР (19 лютого 1954 р.)

Мовою джерел

Враховуючи спільність економіки, територіальну близькість і тісні господарські і культурні зв'язки між Кримською областю і Українською РСР, Президія Верховної Ради Союзу Радянських Соціалістичних Республік постановляє:

Затвердити спільне подання Президії Верховної Ради РРФСР і Президії Верховної Ради УРСР про передачу Кримської області зі складу Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки.

Указ Президії Верховної Ради СРСР про передачу Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР (19 лютого 1954 р.)

Узагальніть: які причини входження Кримської області до складу Української РСР демонструють наведені вище документи? Кому були вигідні такі дії? Які, на вашу думку, могли бути додаткові підстави, що спонукали керівництво держави до здійснення цього кроку?

2. Перевірте себе: чи збігаються ваші припущення щодо інших причин, не прописаних в офіційних документах, з висновком історика, поданим нижче?

Наступники И. Сталіна розуміли, що з припиненням масових репресій у них залишається єдина можливість утримати український народ у кордонах радянської імперії: переконати його в тому, як йому добре «під зорею Радянської влади». Із втратою терористичного чинника, який «залізом і кров’ю» цементував єдність багатонаціональної держави, стократ зростала вагомість пропагандистського чинника. Східні мудреці казали: скільки б разів не повторювати слово «халва», у роті не стане солодко. Пам’ятаючи це, М. Хрущов висунув ідею передачі Криму Україні й постарався обернути доцільну під економічним кутом зору акцію у підсолоджуючу пропагандистську упаковку: старша сестра передає молодшій частинку себе.

С. Кульчицький, історик

3. Яке економічне становище та повсякдення жителів Кримської області ілюструють фотографії та документи?

1. Розгляньте фотографії (с. 53). Що на них зображено? Сформулюйте висновок: чому фотограф зафіксував саме той чи інший конкретний сюжет і яку інформацію він хотів передати? Використовуючи знання з історії цього періоду, спробуйте сформулювати власну думку про повсякденні ситуації, що залишилися поза кадром.

2. Ознайомтеся з документами (с. 52-53). Узагальнивши їх, сформулюйте п’ять-шість речень про повсякдення жителів Кримської області в середині 1950-х рр. Яка інформація з наведених документів підтверджує сюжети на фотографіях, а яка є новою?

Мовою джерел

У зв'язку з тим, що Кримська область є одним із засушливих районів Радянського Союзу, вирощування зазначених сільськогосподарських культур потребує обов'язкового зволоження земель за рахунок штучного зрошення... В багатьох колгоспах і радгоспах області питання водопостачання не вирішені ще до теперішнього часу через відсутність джерел води, що гальмує більш швидкий розвиток цих господарств, і особливо тваринництва.

З листа заступника голови Кримського облвиконкому П. Ляліна Голові Ради Міністрів УРСР Н. Кальченку (27 лютого 1954 р.)

1 - Віяння та сушіння ячменю на току колгоспу в Кіровському районі Кримської обл. (9 липня 1955 р.). 2 - Колона автомашин із зерном нового врожаю в колгоспі в Шуйському районі Кримської обл. прямує на заготівельний пункт (6 липня 1955 р.). 3 - Збирання винограду на плантації вин радгоспу «Коктейль» Судакського району Кримської обл. (8 жовтня 1955 р.). 4 - Діти колгоспників сільськогосподарської артілі в Зуйському районі Кримської обл. йдуть до школи (1 вересня 1954 р.). 5 - Зовнішній вигляд дитячого санаторію Південної залізниці в м. Феодосія Кримської обл. (1955 р.). 6 - Перший кілометр Північнокримського каналу спорудженого трестом «Укрводбуд». Кримська обл. (17 вересня 1960 р.)

Мовою джерел

Станом на 20 травня 1954 року в Кримську область за 1951-1954 рр. було заселено 9970 сімей переселенців, у тому числі в сільськогосподарські колгоспи - 9110 сімей, в рибколгоспи - 197 сімей і радгоспи - 663 сім'ї. За цей же час з причин незадовільного господарського облаштування з області у попередні місця проживання вибули 1005 сімей.

З довідки заступника начальника відділу господарського облаштування переселенців при Раді Міністрів УРСР М. Погиби Раді Міністрів УРСР про недоліки в облаштуванні переселенців у Криму станом на 20 травня 1954 р. (26 травня 1954 р.)

Мовою джерел

В колгоспах області, за станом на I.VI-1954 р., з плану будівництва 2500 будинків підготовлено - 510, або 20,4 % до плану. В стадії будівництва знаходиться - 1340 і не розпочато будівництво - 650 будинків. Затверджене завдання на травень місяць по будівництву 700 будинків виконано лише на 47,1 %.

З довідки Міністерства сільського господарства УРСР Раді Міністрів УРСР про хід будівництва будинків для переселенців та їх господарського облаштування по Кримській області (7 червня 1954 р.)

Поширені міфи щодо входження Кримської області до складу УРСР

Міф

Історична реальність

Кримський півострів завжди був російським.

Упродовж 1449-1783 рр. півострів належав Кримському ханству. У 1783 р. Крим було приєднано до Російської імперії. 1954 р. Кримську область передано зі складу РРФСР до складу УРСР. З 1991 р. Кримський півострів - територія незалежної України.

Відбулася неправомірна передача Криму до складу УРСР у 1954 р.

Усі дії було зафіксовано правочинними договорами.

М. Хрущов волюнтаристично, тобто ігноруючи наявні умови та закономірності, без будь-яких підстав «подарував» Україні Крим.

У 1954 р. М. Хрущов ще не мав одноосібної влади. Рішення в СРСР ухвалювалися колективним керівництвом (9 членами Президії ЦК КПРС).

Входження Кримської області до складу УРСР не означало передачу Україні міста Севастополя.

У Конституції РФ окремий статус міста не було закріплено, тому після 1954 р. статус Севастополя міг визначатися лише за законодавством УРСР. Це місто є невіддільною частиною України.

Перевірте себе: чи маете ви достатньо аргументів для руйнування міфів? Сформулюйте висновок (п’ять-шість речень). Скористайтеся інформацією з правої колонки таблиці. Перейшовши за кодом чи посиланням http://history.org.ua/LiberUA/978-966-00-1451-0/978-966-00-1451-0.pdf, оберіть статті, які охоплюють історичний період, що вивчається, та доповніть свої знання висновками професіоналів. Поділіться отриманою інформацією зі старшими родичами.

Наслідки входження Кримської області до складу УРСР:

  • виникнення низки економічних проблем, розв’язання яких відбулося за рахунок потенціалу Української РСР;
  • суттєві зрушення в розвитку економіки півострова: збудовано нові промислові підприємства, зріс потенціал аграрного сектору; споруджено багато житла, шкіл, лікарень;
  • повне забезпечення півострова водою, газом, електроенергією;
  • перетворення області на передовий регіон курортного господарства та масового туризму в СРСР;
  • збільшення чисельності росіян в Україні за рахунок жителів Криму.

Проаналізуйте значення цих наслідків як для України, так і для Кримської області.

Підсумки уроку. Оцініть свою роботу під час практичного заняття. Продовжте речення: 1. Заняття відбувалося в атмосфері... 2. Найважливішим для мене на занятті було... 3. Способи роботи на занятті були... 4. Якби я був / була вчителем / учителькою, то я обов’язково...