Підручник з Історії України (рівень стандарту). 11 клас. Даниленко - Нова програма

Шановні учні та учениці!

У цьому навчальному році ви вивчатимете історію України, що охоплює період між 1945 і 2019 роками. Нові горизонти, які відкриються перед вами після закінчення школи, передбачають велику відповідальність за суспільні процеси, що формуватимуть долю нашої країни. Отже, запрошуємо вас до активної співпраці, під час якої ви отримаєте можливість підготуватися до дорослого життя.

Щоб не загубитися в розмаїтті інформаційного простору, пропонуємо вам долучитися до процесу творення власного бачення подій минулого й сьогодення. Найважливішим для формування активної життєвої позиції є розуміння взаємозв’язків історичних процесів у їхній цілісності, а також здатність аналізувати причинно-наслідкові зв’язки та робити правильні висновки.

Дослідження історичних подій 1945-2019 років є надзвичайно цікавою та вдячною справою, оскільки цей період представлено велетенською кількістю матеріальних, писемних, візуальних та усних джерел.

Для кращого засвоєння і розуміння інформації та її практичного опрацювання підручник наповнено різноплановими завданнями, для розв’язання яких запропоновано цікаві писемні та візуальні джерела, карти, дослідження.

Також у підручнику вміщено історіографічний матеріал з політичної, економічної, культурної, соціальної історії. Задля кращого розуміння історичних процесів будемо використовувати різні методи роботи, які згруповано в рубрики.

Після кожного параграфа вміщено рубрику «Формуємо компетентності». Систему запитань і завдань спрямовано на формування компетентностей. Це допоможе вам зрозуміти, яка діяльність для вас може бути привабливішою.

Додатковий матеріал, який зробить процес вивчення історії України цікавішим, ви можете знайти, скориставшись інтерактивними посиланнями та підказками для пошуку в інтернет-мережі.

Сподіваємося, цей підручник допоможе вам навчитися орієнтуватися в сучасному інформаційному просторі та стати активними громадянами, знання, прагнення, життєва позиція яких слугуватимуть розвитку європейської демократичної України.

Бажаємо успіхів!

Автори

Повторення

Формуємо компетентності

Мовленнєву. Пригадайте вивчене з історії України та всесвітньої історії в 10-му класі й розкажіть: 1) які події першої половини XX ст. відклалися у вашій пам’яті найповніше; 2) як під впливом цих подій змінювалася політична, економічна, соціальна ситуація на теренах України.

Хронологічну. 1. Заповніть лінію часу політичними подіями з історії України, що відбувалися в 1914-1945 рр. Поміркуйте, чому знання політичної історії є важливим.

Сформулюйте висновок про значення цих подій для України як держави.

Просторову. Пригадайте, які зміни відбулися з кордонами України, і покажіть ці зміни на карті 1 (с. 216).

Логічну. 1. Об’єднайтеся в групи та поясніть значення понять: отаманщина, соборність, автокефальна церква, коренізація, Голодомор, розстріляне відродження, соціалістичний реалізм, політична еміграція.

2. Яку з причин Голодомору зазначено на плакаті? Яких масштабів набув Голодомор? Які його наслідки?

Інформаційну. 1. Об’єднайтеся в групи та складіть історичні портрети політичних діячів.

Михайло Грушевський

Петро Скоропадський

Євген Петрушевич

2. Скориставшись методом «Мозковий штурм», пригадайте, з якими подіями та напрямами діяльності пов’язано такі імена: В. Винниченко, С. Єфремов, Д. Вітовський, С. Петлюра, Н. Махно, X. Раковський, О. Шумський, М. Скрипник, М. Волобуев, М. Хвильовий, Л. Курбас, М. Бойчук, О. Довженко, В. Липківський, С. Косіор, Л. Каганович, М. Рильський, П. Вірський, Г Верьовка, Є. Коновалець, С. Бандера, А. Мельник, А. Волошин.

Проаналізуйте отримані результати: скільки історичних постатей ви зуміли ідентифікувати? Заповніть прогалини в знаннях за допомогою інформації з «Енциклопедії історії України», яку знайдіть у мережі Інтернет на сайті Інституту історії України НАН України.

Аксіологічну. 1. Ознайомтеся з документом і дайте відповіді на запитання: 1) яку головну ідею передано в документі? 2) Чим цей документ важливий для розуміння сучасних подій в Україні?

«З просуванням наших військ на захід і на Україну створюються обласні тимчасові Радянські уряди, покликані зміцнити Ради на місцях. Ця обставина має ту хорошу сторону, що позбавляє змоги шовіністів України, Литви, Латвії, Естляндії розглядати рух наших частин як окупацію і створює сприятливу атмосферу для дальшого просування наших військ. Без цієї обставини наші війська були б поставлені в окупованих областях у неможливе становище, і населення не зустрічало б їх як визволителів. З огляду на це просимо дати командному складові відповідних військових частин вказівку про те, щоб наші війська всіляко підтримували тимчасові Радянські уряди Латвії, Естляндії, України і Литви, але, зрозуміло, тільки Радянські уряди. Ленін» (Телеграма Головкомові І. Вацетісу, 29 листопада 1918 р.).

2. Візьміть участь у дискусії «Чи є підстави говорити про невдалі спроби відновити українську державність у першій половині XX ст.?».

3. На аркуші паперу запишіть власний висновок: «Основні уроки вітчизняної історії 1914-1945 рр.». Обміняйтесь думками в загальному колі. З’ясуйте наявність (або відмінність) розмаїття щодо зроблених висновків.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст