Підручник з Історії України (рівень стандарту). 11 клас. Даниленко - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Підручник з Історії України (рівень стандарту). 11 клас. Даниленко - Нова програма

У цьому навчальному році ви вивчатимете історію України, що охоплює період між 1945 і 2019 роками. Нові горизонти, які відкриються перед вами після закінчення школи, передбачають велику відповідальність за суспільні процеси, що формуватимуть долю нашої країни. Отже, запрошуємо вас до активної співпраці, під час якої ви отримаєте можливість підготуватися до дорослого життя.

Щоб не загубитися в розмаїтті інформаційного простору, пропонуємо вам долучитися до процесу творення власного бачення подій минулого й сьогодення. Найважливішим для формування активної життєвої позиції є розуміння взаємозв’язків історичних процесів у їхній цілісності, а також здатність аналізувати причинно-наслідкові зв’язки та робити правильні висновки.

Повторення

Вступ

§ 1. Друга світова війна в історичній пам’яті

§ 2. Загальні тенденції світової історії

Розділ 1. Україна в перші повоєнні роки

§ 3. Україна в системі міжнародних відносин

§ 4. Відбудова України після Другої світової війни

§ 5. Радянізація західноукраїнських земель

§ 6. Масові депортації, переселення, репресії

§ 7. Культурне життя в Україні в перші повоєнні роки

§ 8. Практичне заняття 1. «Війна пішла, а горе залишилось...»: повсякденне життя повоєнних років

Розділ 2. Україна в умовах десталінізації

§ 9. Внутрішньополітична ситуація в УРСР у першій половині 1950-х рр.

§ 10. Практичне заняття 2. Входження Кримської області до складу УРСР: міфи та реальність

§ 11. Спроби реформування сталінської економіки

§ 12. Соціальна політика і практика повсякдення

§ 13. Опозиційний рух в Україні

§ 14. Зміни в культурному житті

Розділ 3. Україна в період загострення кризи радянської системи

§ 15. Економіка та суспільно-політичне життя в добу застою

§ 16. Динаміка етносоціальних змін

§ 17. Посилення інтелектуальної опозиції радянській системі

§ 18. Діяльність Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод (УГГ)

§ 19. Кримськотатарський національний рух

§ 20. Відродження історичної пам’яті українства

§ 21. Розвиток культури

§ 22. Практичне заняття 3. Повсякденне життя в місті та на селі

Розділ 4. Відновлення незалежності України

§ 23. Початок перебудови в СРСР

§ 24. Гласність і політичний плюралізм

§ 25. Культурно-мистецьке життя як вираз суспільних настроїв

§ 26. Суверенізанія України на зламі 1990-х рр.

§ 27. Наростання дезінтегранійних процесів у СРСР

§ 28. Проголошення незалежності України

§ 29. Практичне заняття 4. Злочини комуністичного режиму. Уроки для України сьогодні

Розділ 5. Становлення України як незалежної держави

§ 30. Державотворчі процеси в умовах незалежності України

§ 31. Практичне заняття 5. Основний закон України: умови створення та аналіз основних положень

§ 32. Економіка України в 1991-1998 рр.

§ 33. Економіка України в 1998-2004 рр.

§ 34. Політичне життя суспільства

§ 35. Помаранчева революція

§ 36. Україна в системі міжнародних відносин

Розділ 6. У пошуках нової України

§ 37. Україна у 2005-2014 рр.

§ 38. Революція Гідності

§ 39. Російсько-українська війна

§ 40. Україна після 2014 р.

§§ 41-42. Особливості культурного життя України в роки незалежності

Додаток. Карти