Хімія. Поглиблений рівень. Повторне видання. 8 клас. Бутенко

Практична робота 4. Розв’язування експериментальних задач

Реактиви: мідь (мідна пластинка), алюміній і мідь (ошурки), алюміній оксид, натрій хлорид, кальцій оксид, розчини натрій сульфату, лугу, кислоти, магній гідроксид, магній оксид, купрум(ІІ) оксид, ферум(ІІІ) сульфат, цинк оксид, індикатори.

Обладнання: хімічний посуд.

Мета роботи: застосувати набуті знання до розв’язування експериментальних задач з теми.

Хід роботи

Учотирьох розподіліть між собою по 2-3 задачі. Після розв’язування оформіть їх у зошиті, обговоріть та оцініть роботу один одного.

Уважно прочитайте умову задачі, складіть план експерименту, проведіть його за допомогою виданих вам реактивів, складіть рівняння відповідних реакцій.

Задача 1. За допомогою якого з хімічних реактивів можна обчистити поверхню мідної пластинки від нальоту? Зробіть це й поясніть. Візьміть до уваги те, що до складу нальоту входить суміш Сu(ОН)2 і СuСО3, а також СuО.

Складіть рівняння відповідних реакцій.

Задача 2. Вам видано суміш ошурків алюмінію та міді. За допомогою неорганічних речовин якого класу можна відділити від цієї суміші ошурки міді?

Яким рівнянням реакції це можна підтвердити?

Задача 3. Вам видано суміш порошкоподібних речовин білого кольору алюміній оксиду, натрій хлориду та кальцій оксиду.

Як можна визначити, що в цій суміші є кальцій оксид? Яким рівнянням реакції і яким індикатором це можна підтвердити?

Задача 4. Яким чином можна визначити, у яких пробірках, виданих вам, міститься розчин натрій сульфату, розчин лугу, розчин кислоти?

Яким індикатором краще скористатися під час розв’язування цієї задачі?

Задача 5. Як дослідним шляхом підтвердити, що магній гідроксид виявляє основні властивості?

Якими рівняннями це можна підтвердити?

Задача 6. Як дослідним шляхом підтвердити, що магній оксид виявляє основні властивості?

Якими рівняннями це можна підтвердити?

Задача 7. Якщо ви маєте купрум(ІІ) оксид, то як з нього можна одержати купрум(ІІ) нітрат?

Якими рівняннями це можна підтвердити?

Задача 8. Якщо ви маєте ферум(ІІІ) сульфат, то як з нього можна одержати ферум(ІІІ) гідроксид?

Якими рівняннями це можна підтвердити?

Задача 9. Якщо ви маєте цинк оксид, то як з нього можна одержати цинк сульфат?

Якими рівняннями це можна підтвердити?

Задача 10. Якщо ви маєте алюміній оксид, то як з нього можна одержати алюміній хлорид?

Якими рівняннями це можно підтвердити?

Задача 11. З якими з наданих речовин буде взаємодіяти хлоридна кислота: Zn, NaOH, Cu(OH)2, Сu?

Якими рівняннями реакцій це можна підтвердити?