Хімія. Поглиблений рівень. Повторне видання. 8 клас. Бутенко

§ 64. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів або продуктів реакції за відомими даними про реагенти, один з яких узятий з надлишком

Якщо відомо маси або об’єми декількох речовин, що вступають у реакцію, то кількість речовини продукту реакції потрібно визначати тільки за одним із реагентів, а саме за тим, який витрачається повністю. Усі інші речовини залишаться в надлишку.

Для того щоб дізнатися, яка з речовин прореагує повністю, потрібно порівняти кількості речовин, поділені на відповідні коефіцієнти в рівнянні реакції. Речовина, для якої це відношення найменше, повністю витрачається.

Приклади розв’язування задач

Приклад 1. Обчисліть масу ферум(ІІІ) хлориду, який утворюється внаслідок взаємодії 22,4 г заліза з 17,92 л (н.у.) хлору.

Приклад 2. Визначте кількість речовини натрій гідроксиду та об’єм (н. у.) водню, що утворяться внаслідок взаємодії 16,1 г натрію і 14,4 г води.

Запитання та завдання

1. Обчислення маси, об’єму (н. у.) або кількості речовини всіх учасників реакції здійснюють за речовиною: а) яку взято в надлишку; б) яка витрачається повністю; в) за будь-якою на вибір. Яке з тверджень правильне?

2. Як визначають речовину, що під час реакції витрачається повністю?

*3. Обчисліть об’єм (н. у.) водню, який виділиться внаслідок взаємодії 1,204 · 1023 атомів Цинку, що містяться в порції порошку цинку, із хлоридною кислотою. Яка маса солі при цьому утвориться?

*4. До розчину, що містить 4,25 г аргентум(І) нітрату, додали 0,9 г магнію. Скільки атомів Аргентуму утвориться та чи залишиться ще сіль Аргентуму(І) у розчині після закінчення реакції?

5. У розчин нітратної кислоти помістили 15,3 г барій оксиду. Визначте масу солі, яку отримали. Скільки молекул нітратної кислоти вступило в реакцію?

*6. Є розчин, що містить 0,4 моль натрій гідроксиду, і розчин, який містить 0,25 моль сульфатної кислоти. Яку масу кислоти потрібно витратити на його повну нейтралізацію та скільки молекул води утворяться в результаті цієї реакції?

7. Розчин, який містив 20 г сульфатної кислоти, обробили розчином, що містить 0,2 моль барій хлориду. Яка маса сульфатної кислоти вступить у реакцію та яка кількість речовини солі утвориться?

8. Обчисліть об’єм (н. у.) карбон(ІV) оксиду, який має вступити в реакцію із 45 г кальцій оксиду, щоб утворилося 0,75 моль солі.

9. Яке число молекул сульфур(VІ) оксиду має вступити в реакцію з 11,8 г калій гідроксиду, щоб маса утвореної солі становила 8,7 г?

10. Визначте кількість речовини натрій гідроксиду, що знадобиться для добування купрум(ІІ) гідроксиду масою 24,5 г із купрум(ІІ) нітрату масою 49 г.

11. Яка кількість речовини нерозчинної солі утвориться внаслідок змішування розчину, що містить 20 г магній сульфату, і розчину, який містить 20 г кальцій нітрату?

12. Обчисліть об’єм (н. у.) хлору, який має вступити в реакцію з 28,8 г порошкоподібної міді, щоб у підсумку отримати сіль кількістю речовини 0,4 моль.

*13. Визначте масу середньої солі, яку можна добути дією надлишку сульфатної кислоти на 53,5 г ферум(ІІІ) гідроксиду.

14. У надлишок розчину плюмбум(ІІ) нітрату занурили пластинку з цинку масою 13 г. Яка маса свинцю може відновитися, якщо цинк повністю вступив у реакцію відповідно до його положення у витискувальному ряду металів? До якого типу реакцій її можна віднести?

15. Кальцій карбонат масою 20 г обробили розчином, який містить у надлишку хлоридну кислоту. Яка кількість речовини солі та який об’єм (н. у.) газу утворилися?