Хімія. Поглиблений рівень. Повторне видання. 8 клас. Бутенко

Найважливіше в розділі 2. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома

• Перші спроби класифікації хімічних елементів привели до відокремлення природних груп (родин) подібних елементів, наприклад лужних елементів, галогенів, інертних газів.

• Розташувавши елементи в порядку зростання їхніх відносних атомних мас, Д. І. Менделєєв сформулював періодичний закон: властивості хімічних елементів, а також утворених ними простих і складних речовин перебувають у періодичній залежності від відповідних атомних мас елементів.

• На періодичному законі базується періодична система — класифікація хімічних елементів, яку наводять у формі таблиці. Горизонтальний ряд елементів, розміщених у порядку зростання їхніх атомних мас, який розпочинається Гідрогеном або лужним елементом і закінчується інертним газом, називають періодом. Ряд елементів, розташованих у стовпцях, називають групами.

• Кожну групу хімічних елементів у короткій формі періодичної системи поділяють на дві підгрупи — головну (А) й побічну (Б). У головну підгрупу входять елементи як малих, так і великих періодів, а в побічну — елементи лише великих періодів. Елементи, які належать до тієї самої групи, мають подібні властивості.

• Відкритий Д. І. Менделєєвим періодичний закон — одне з найважливіших досягнень хімії. Він дає змогу передбачати властивості нових, ще не відкритих, елементів, а періодична таблиця елементів виконує роль зручного стислого довідника щодо їхніх властивостей.

• Атом — це електронейтральна частинка, яка складається з позитивно зарядженого ядра й негативно заряджених електронів. Число електронів в атомі дорівнює числу протонів у ядрі; воно дорівнює порядковому номеру хімічного елемента.

• Майже вся маса атома зосереджена у ядрі, яке займає незначну частину простору всередині атома. Ядро складається з протонів і нейтронів; число протонів визначає заряд ядра.

• Хімічний елемент — це вид атомів із певним зарядом ядра, який дорівнює атомному (порядковому) номеру елемента в періодичній системі. Атоми одного й того самого елемента, які відрізняються масою (і кількістю нейтронів у ядрі), називають ізотопами.

• Електрон одночасно виявляє властивості і частинки, і хвилі. Простір, у якому, найімовірніше, перебуває електрон, називають електронною орбіталлю. На будь-якій орбіталі може бути не більше двох електронів. Орбіталі різняться формою, орієнтацією в просторі та енергією. Орбіталі з однаковою енергією утворюють енергетичні підрівні, а кілька орбіталей із близькою енергією — енергетичний рівень. Електрони займають енергетичні рівні послідовно, у порядку збільшення їхньої енергії.

• Властивості елемента й утворених ним сполук визначаються електронною будовою його атомів.

• Вивчення будови атома дало можливість навести сучасне формулювання періодичного закону Д. І. Менделєєва: властивості хімічних елементів, а також утворених ними сполук перебувають у періодичній залежності від зарядів атомних ядер.

• Періодична зміна властивостей елементів та утворених ними сполук зумовлена періодичною повторюваністю будови зовнішнього енергетичного рівня їхніх атомів.