Хімія. 7 клас. Савчин

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Практична робота 2. Розділення неоднорідної суміші

Пригадайте правила безпеки під час роботи з речовинами.

Завдання. Для проведення практичної роботи можна взяти неоднорідні суміші, до складу яких входять:

 • а) залізні ошурки, натрій хлорид, подрібнене деревне вугілля;
 • б) цукор, порошок магнію, тирса;
 • в) мідні ошурки, пісок, натрій хлорид;
 • г) порошок міді, цукор, подрібнене деревне вугілля.

Сформулюйте мету роботи, опишіть обладнання та складіть план виконання дослідів.

Дії з дослідження та спостереження запишіть у зошит у вигляді таблиці.

Суміш, № досліду

Послідовність дій

Спостереження

Висновок

Зробіть висновок про те, яких практичних умінь ви набули в процесі практичної роботи та яке їх значення.

ПІДСУМОВУЄМО ВИВЧЕНЕ

  • Існують чисті речовини й суміші речовин. У природі в чистому вигляді речовини майже не трапляються.
  • Чисті речовини — це речовини, що складаються з частинок певного виду й мають сталі фізичні властивості.
  • Суміші — це сукупність двох або більше речовин, які зберігають свої властивості й піддаються розділенню.
  • Суміші поділяють на однорідні й неоднорідні.
  • У сумішах речовини зберігають свої властивості. На цьому ґрунтуються способи розділення сумішей. Для розділення неоднорідних сумішей використовують відстоювання, фільтрування, дію магніту. Однорідні суміші розділяють такими способами: випарювання, кристалізація, дистиляція.

  ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

  1. Назвіть суміші, що найчастіше трапляються в повсякденному житті, виходячи з власного досвіду.

  2. Сформулюйте ваше визначення чистих речовин і сумішей.

  3. Наведіть приклади чистих речовин і їх сумішей, обґрунтуйте практичне значення сумішей.

  4. Охарактеризуйте способи розділення сумішей:

  • а) однорідних;
  • б) неоднорідних.

  5. Поясніть, як розділити такі суміші:

  • а) олія та вода;
  • б) порошки заліза й сірки;
  • в) вода та спирт;
  • г) порошки заліза й магнію;
  • ґ) порошки заліза, міді та сірки;
  • д) пісок, цукор і порошок заліза.

  6. Обґрунтуйте й оцініть значення сумішей у житті людини.

  7. Дослідіть, яке значення мають чисті речовини для розвитку сучасних технологій.