Хімія. 7 клас. Савчин

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Лабораторний дослід 4. Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин

Виконайте (на вибір) запропоновані вам досліди з виготовлення водних розчинів калій сульфату, натрій карбонату, глюкози й лимонної кислоти. Отримані розчини віддайте вчителю, вони знадобляться для інших досліджень. Після виконання роботи підготуйте короткий звіт, сформулюйте висновок.

Варіант І. Виготовте розчин калій сульфату K2SO4 масою 50 г з масовою часткою речовини 20 %.

Варіант II. Виготовте розчин натрій карбонату Na2CO3 масою 60 г з масовою часткою речовини 0,15.

Варіант III. Виготовте розчин глюкози C6H12O6 масою 80 г з масовою часткою речовини 4 %. Обчисліть, яку масу води треба долити, щоб отримати розчин з масовою часткою глюкози 0,2.

Варіант IV. У вас наявна лимонна кислота масою 8 г. Виготовте розчин масою 120 г з масовою часткою цієї кислоти 0,06. Чи всю кислоту використано для виготовлення розчину?

Опишіть результати лабораторних дослідів, зробіть висновки.

ПІДСУМОВУЄМО ВИВЧЕНЕ

 • Розчин — це однорідна суміш, яка складається з розчинника та розчиненої речовини. Як розчинник широко використовують воду.
 • Кількісною характеристикою розчину є масова частка розчиненої речовини в розчині W — відношення маси цієї речовини до маси розчину. Масова частка виражається в частках від одиниці або відсотках.
 • Розчини мають велике практичне значення для людини, тому важливо вміти виготовляти їх самостійно. Для цього, крім масової частки речовини в розчині, необхідно вміти обчислювати масу речовини й масу води або іншого розчинника.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 • 1. Назвіть речовини, що розчиняються у воді.
 • 2. Поясніть, як визначити розчинні, малорозчинні та нерозчинні у воді сполуки.
 • 3. Сформулюйте визначення поняття «розчин» і назвіть його компоненти.
 • 4. Обчисліть масову частку калій нітрату в розчині масою 60 г, у якому розчинена ця сіль масою 18 г.
 • 5. Сформулюйте визначення поняття «масова частка» розчиненої речовини в розчині та назвіть чинники, що впливають на процес розчинення.
 • 6. Кальцій гідроксид масою 20 г розчинили у воді об’ємом 140 мл. Обчисліть масову частку речовини в розчині.
 • 7. У розчині калій гідроксиду маса розчиненої речовини становить 19,5 г, що відповідає масовій частці 0,3. Обчисліть масу розчину.
 • 8. До розчину магній сульфату масою 300 г з масовою часткою речовини 0,15 долили води масою 200 г. Обчисліть масову частку магній сульфату в утвореному розчині.
 • 9. Виведіть похідні формули з математичного виразу масової частки розчиненої речовини в розчині.

ДОСЛІДЖУЄМО ВДОМА

Під час захворювань для підтримки організму в кров уводять фізіологічний розчин — 0,85-процентний розчин натрій хлориду. Виготовте такий розчин масою 500 г. Здійсніть відповідні обчислення.