Хімія. 7 клас. Савчин

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Хімія. 7 клас. Савчин

Підручник створено відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти щодо навчального предмета «Хімія» та чинної програми. Зміст навчальних тем скеровано на формування предметних компетентностей учнів. Методичний апарат підручника включає зорієнтовані на вікові особливості семикласників різноманітні види діяльності, що використовуються на різних етапах здобуття знань.

Для учнів, учителів, методистів, батьків.

Вступ

§ 1. Хімія — природнича наука. Речовини та їх перетворення в навколишньому світі

§ 2. Короткі відомості з історії хімії

§ 3. Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з обладнанням кабінету хімії та лабораторним посудом

Практична робота 1. Правила безпеки під час роботи в хімічному кабінеті. Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами. Будова полум’я

Тема 1. Початкові хімічні поняття

§ 4. Фізичні тіла. Матеріали. Речовини та їх фізичні властивості

Лабораторний дослід 1. Ознайомлення з фізичними властивостями речовин. Опис спостережень. Формулювання висновків

§ 5. Чисті речовини й суміші. Способи розділення сумішей

Практична робота 2. Розділення неоднорідної суміші

§ 6. Атом, його склад. Хімічні елементи, їх назви й символи

§ 7. Відносні атомні маси хімічних елементів

§ 8. Періодична система хімічних елементів Д. Менделєєва. Структура періодичної системи

§ 9. Прості та складні речовини

Лабораторний дослід 2. Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин

§ 10. Хімічні формули речовин

§ 11. Валентність хімічних елементів

§ 12. Відносна молекулярна маса речовини. Масова частка елемента в складній речовині

§ 13. Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують

Лабораторний дослід 3. Проведення хімічних реакцій

§ 14. Хімічні властивості речовин

Практична робота 3. Дослідження фізичних і хімічних явищ

Повторення та узагальнення теми «Початкові хімічні поняття»

Тема 2. Кисень

§ 15. Повітря, його склад. Оксиген. Кисень

§ 16. Закон збереження маси речовин. Хімічні рівняння

§ 17. Добування кисню. Реакція розкладу

§ 18. Хімічні властивості кисню. Реакція сполучення. Оксиди

§ 19. Взаємодія кисню зі складними речовинами

Практична робота 4. Добування кисню з гідроген пероксиду, збирання, доведення його наявності

§ 20. Колообіг Оксигену в природі. Застосування кисню та його біологічна роль

§ 21. Поняття про систему маркування небезпечних речовин

Повторення та узагальнення теми «Кисень»

Тема 3. Вода

§ 22. Вода. Поширеність у природі. Вода — розчинник

§ 23. Розчин і його компоненти. Кількісний склад розчину

Лабораторний дослід 4. Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин

§ 24. Взаємодія води з оксидами. Поняття про гідрати оксидів: кислоти й основи

Лабораторний дослід 5. Випробування водних розчинів кислот і лугів індикаторами

§ 25. Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення

Повторення та узагальнення теми «Вода»

Відповіді до задач. Термінологічний словник