Хімія. 7 клас. Дячук

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Хімія. 7 клас. Дячук

Дорогі семикласники! Цього навчального року ви розпочинаєте вивчення нового для вас предмета — хімії.

Хімія — цікава і складна наука. Щоб оволодіти нею повною мірою, необхідно не лише засвоїти теоретичний матеріал, а й навчитися застосовувати набуті знання на практиці. Знання з хімії знадобляться вам як для пояснення багатьох природних явищ, так і для розуміння виробничих процесів та використання хімічних речовин у побуті.

Вступ

§ 1. Хімія — природнича наука. Речовини та їх перетворення у навколишньому світі

§ 2. Історія розвитку хімії

§ 3. Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з обладнанням кабінету хімії та лабораторним посудом

Практична робота № 1. Правила безпеки під час роботи в хімічному кабінеті. Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами. Будова полум’я

Розділ І. Початкові хімічні поняття

§ 4. Фізичні тіла. Матеріали. Речовини

§ 5. Молекули. Атоми

§ 6. Як вивчають речовини. Спостереження й експеримент у хімії

§ 7. Фізичні властивості речовин

§ 8. Чисті речовини та суміші

Практична робота № 2. Очищення забрудненої кухонної солі

§ 9. Атом

§ 10. Хімічні елементи

§ 11. Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва

§ 12. Маса атома

§ 13. Хімічні формули речовин

§ 14. Багатоманітність речовин

§ 15. Валентність хімічних елементів

§ 16. Відносна молекулярна маса

§ 17. Масова частка елемента у складній речовині

§ 18. Фізичні та хімічні явища

Практична робота № 3. Дослідження фізичних і хімічних явищ

Розділ II. Кисень

§ 19. Повітря

§ 20. Оксиґен. Кисень

§ 21. Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій

§ 22. Добування кисню у лабораторії та промисловості

Практична робота № 4. Добування кисню з гідроґен пероксиду, збирання, доведення його наявності

§ 23. Хімічні властивості кисню

§ 24. Умови виникнення та припинення горіння

§ 25. Застосування та біологічна роль кисню

Розділ ІІІ. Вода

§ 26. Вода

§ 27. Розчин

§ 28. Кількісний склад розчину

§ 29. Взаємодія води з оксидами

§ 30. Значення води і водних розчинів у природі та житті людини

Відповіді

Словник