Підручник з Історії України. 8 клас. Бурнейко - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 6. Реєстрове козацтво. Козацькі війни кінця XVI ст.

Чим приваблювало втікачів Дике поле?

Поясніть значення терміну «козак».

Хто запрошував козаків для захисту своїх володінь?

Упродовж уроку з’ясуйте, що сприяло зміцненню козацтва в українських землях

1. Утворення реєстрового козацтва

Зверніть увагу — це важливо!

І час походів у турецькі та татарські володіння козаки звільняли і, здобували для себе зброю і безцінний військовий досвід. Міць і тзаків зросли настільки, що їх на службу почали запрошувати іноземні володарі, а 1577 р. запорозький ватажок Іван Підкова втрутився в міжусобну боротьбу за владу в Молдові і на чолі козацького загону тимчасово захопив столицю князівства Молдови, оголосивши себе її князем.

Зважаючи на такі успіхи козацької зброї протягом 70-х рр. XVI ст., Річ Посполита створила «Його Королівської Милості Військо Запорозьке» — козацьке військо на королівській службі. Через те що набрані до нього козаки були внесені до спеціального списку — реєстру, їх називали реєстровими козаками або реєстровцями.

Розпочав формування реєстрового козацького війська король Сигізмунд II Август. 1572 року він затвердив перший козацький реєстр, призначив козакам платню, надав право на окремий суд та управління. Наступний польський король Стефан Баторій у 1578 р. розширив права реєстрових козаків, надавши їм так звані «Ьаторієві вольності»: звільнив їх від сплати податків, інших обов’язків і повинностей, окрім військової служби, надав право на земельні володіння, дозвіл на промисли та торгівлю, передав у власність реєстровому війську м. Трахтемирів із монастирем. Реєстровим козакам було вручено королівський прапор малинової барви, печатку та інші клейноди.

1. Куди здійснювали походи козаки?

2. Кого стали називати реєстровими козаками?

3. Назвіть імена польських королів: а) хто затвердив перший козацький реєстр; б) хто розширив права реєстровців.

Герб Я. Збаразького

Дослідник про життя І. Підкови після його утвердження в м. Ясси — столиці Молдавського князівства.

Михайло Грушевський (український історик)

Тріумф одначе був надто скороминучим... (молдавського господаря, противника І. Підкови) підтримували турки, ладив йому поміч Баторій (польський король). (Тому)

Іван Підкова

Підкова під кінець року вирішив забратися зі здобиччю, поки цілий, на Запорожжя. Але звабив його по дорозі воєвода брацлавський князь (Януш) Збаразький, що мав від короля наказ обов’язково Підкову зловити: запросивши до себе Шаха (сподвижника І. Підкови), запевнив через нього Підкову, що йому нічого не буде, і Підкова в те повірив. А Баторій ... наказав його всадити до в’язниці. Потім (у Львові) Підкову стято (відрубано голову) на жадання (молдавського) господаря і турецького султана.

1. Чим завершився молдавський похід І. Підкови? Чому польський король наказав ув’язнити І. Підкову?

Учасник подій запрошує козаків на державну службу. З листа 1568 р., вперше адресованого безпосередньо козакам, а не прикордонним старостам.

Сигізмунд II Август (король польський і великий князь литовський)

Підданим нашим, козакам тим, які із замків і місць «украінних» з’їхавши, на Низу «перемешкивают»... При замках наших знайдеться вам служба наша, за яку плату кожен з вас від нас отримає, коли ті своєвольності (походи в турецькі і татарські землі) облишите.

1. Відшукайте уривок документа, який вказує на мету створення реєстрового козацтва.

Сигізмунд II Август

Учасник подій про умови служби реєстрових козаків. З «Постанови щодо низовців» 1578 р.

Стефан Баторій (король Речі Посполитої)

... (Козаки) отримуватимуть те, що мали за покійного Сигізмунда-Августа короля, тим самим способом і з такими ж вільностями, як тоді були. Вони не мають воювати Волоської землі (Молдавії)., (тих) що хочуть таке чинити, повинні будуть гамувати, ловити і бити як ворогів королівських. Цареві кримському, його землям, людям, улусам ... не мають чинити шкоди. Мають давати нам знати про людей царських (кримського хана).

1. Які завдання були поставлені перед реєстровими козаками?

2. Відшукайте в тексті доказ того, що реєстрових козаків планувалося використовувати проти низових козаків.

Король Стефан Баторій, прижиттєвий портрет, В. Стефановський, 1576 р.

1. Порівняйте портрет Стефана Баторія із портретом Сигізмунда II. Назвіть спільне і відмінне між ними.

Детальніше про орієнтовну чисельність козацького війська в третій чверті XVI ст.

У ході реформи Сигізмунда II Августа 1572 р. на державну службу було набрано 300 козаків, у ході реформи Стефана Баторія 1578 р. - 600 козаків, а під час чергової «своєвольності» - походу проти кримського хана 1576 р. - зібралося близько 3000 козацького війська.

Детальніше про організацію реєстрового війська 1578 р.

Гетьманом над реєстровцями був призначений шляхтич Ян Оришовський, писарем - Янчі Беґер. У Трахтемирові було організовано арсенал — склад зброї та боєприпасів, а в місцевому Зарубському монастирі - шпиталь для поранених та літніх і немічних козаків.

2. Передумови козацьких воєн кінця XVI ст.

Зверніть увагу — це важливо!

Реформи Сигізмунда II Августа та Стефана Баторія проводилися для того, щоб підпорядкувати козаків королівській владі. Натомість козацтво фактично було визнане державою як окремий суспільний стан; козаки отримали підґрунтя для боротьби за свої права. І хоча вольності адресувалися лише реєстровцям, з того часу кожен, хто козакував, вважав себе причетним до вольностей, наданих Стефаном Баторієм і був готовий боротися за них зі зброєю в руках.

Окрім того у другій половині XVI ст. через посилення панщини на Запорожжі побільшало селян-утікачів, а постійні війни козаків швидко робили із селян вправних воїнів. Процес переходу селян та містян від звичних занять до козакування називають покозаченням. Покозаченню і формуванню козацького стану сприяла дещо дивна політика Речі Посполитої. Неодноразово на війну козаків запрошували значно більше, аніж було в реєстрі, обіцяючи різного роду винагороду. Але потім не тільки не давали обіцяного, але й намагалися запорожців примусити відмовитися від козакування.

Стосунки між королівською владою та козаками особливо загострилися наприкінці XVI ст.: 1590 р. сейм прийняв ухвалу про «Порядок щодо низовців і України», яка суттєво обмежувала козацькі вольності. Ще однією ухвалою того ж сейму новообраному польському королю Сигізмунду III дозволялося роздавати «пустки» за Білою Церквою, зокрема і землі, якими здавна користувалися козаки. Спроби короля та магнатів реалізувати згадану ухвалу дали цілий жмут причин, які підштовхували козаків до повстань.

1. Які наслідки реформ Сигізмунда II Авґуста та Стефана Баторія?

2. Який процес називали покозаченням?

3. Чому наприкінці XVI ст. стосунки між королівською владою й козаками загострилися?

Детальніше про ...

сеймову ухвалу 1590 р. «Порядок щодо низовців і України»

Передбачалися суворі покарання за самовільні походи у володіння Туреччини та її васалів.

Встановлювався жорсткий контроль за складом реєстровців, щоб не допустити до їх числа своєвольників.

Призначення старшини реєстровців мало здійснюватися з числа осілої шляхти.

Для того, щоб не допустити існування вільного запорозького козацтва, передбачалися:

заборона постачання запорозьких козаків продуктами харчування, зброєю та набоями;

заборона прикордонним старостам пропускати на Запорожжя будь-кого без спеціального дозволу коронного гетьмана; розміщення на Січі залоги реєстрових козаків.

3. Козацькі війни 90-х рр. XVI ст.

Зверніть увагу — це важливо!

Через магнатське свавілля і спроби відбирати у козаків землю 1591 р. спалахнуло повстання під проводом Криштофа Косинського. За півтора року козаки оволоділи маже всією Київщиною (включно з Києвом) та Брацлавщиною. Але у вирішальній битві 23—31 січня 1593 р. під селом П’яткою (нині Житомирська обл.) повстанці зазнали поразки і відійшли на Січ. У травні того ж 1593 р. козаки поновили бойові дії. І хоча К. Косинський загинув під час облоги Черкас, їм вдалося взяти в облогу Київ і затвердити вигідну мирну угоду, яка перекреслювала постанови сейму 1590 р.

Коли вчергове Річ Посполита не розрахувалася з козаками за військову службу, восени 1594 р. розгорілося нове козацьке повстання (див. карту на с. 45). Одночасно діяло декілька повстанських загонів, які очолювали Семерій (Северин) Наливайко, Григорій Лобода та Матвій Шаула. Повстання спричинило нову хвилю покозачення та поширення козацького устрою в Україні. Перший великий бій з коронною армією С. Жолкевського відбувся 23 березня 1596 р. в урочищі Гострий Камінь. Після бою, в якому обидві сторони понесли важкі втрати, козаки відступили під Переяслав, а згодом далі вглиб степів і заклали табір на р. Солониці (відшукайте на карті).

Після тяжкої облоги козаки, з огляду на те, що в таборі були жінки і діти, погодилися в обмін на вільний вихід видати своїх ватажків і 28 травня 1596 р. склали зброю. Але як тільки це сталося, коронна армія вирізала майже всіх, хто був у таборі (близько 10 тисяч люду). Ця подія увійшла в історію під назвою Солоницька трагедія.

1. Що стало причиною дій Криштофа Косинського? Які наслідки повстання 1591- 1593 рр.?

2. Хто очолював повстання 1594 - 1596 рр.?

3. Чому подію 28 травня 1596 р. назвали Солоницькою трагедією?

Особистість.

Криштоф Косинський (1545—1593)

Ім’я (повне). Криштоф Львович Косинський.

Народження. Народився неподалік Дорогичина у Підляському воєводстві.

Походження. З роду руських православних шляхтичів.

Освіта. Невідомо.

Початкові умови формування особистості. Виховувався в дусі віротерпимості: його батько був православним, а мати Варвара Лящ - католичкою.

Ключові події життя. Одружився з княжною Марухною Ружинською - дочкою Остафія Ружинського, гетьмана низових (запорозьких) козаків. Першу половину життя перебував на службі у князів Острозьких. 1586 р. втратив свої володіння і подався на Запорожжя. 1590 р. призначений полковником реєстровців і отримав від короля у власність пу'стині Рокитну та Ольшаницю в Київському воєводстві. 1591 р. ті землі силою захопив білоцерківський староста князь Януш Острозький, а К. Косинський закликав до повстання і його підтримали козаки, бо багато з них зазнавали подібних кривд. Загинув 1593 р. під час облоги Черкаського замку.

Наслідки діяльності. Хоч почав Криштоф Косинський боротьбу за завдану йому кривду і під час повстання загинув, але здійнята ним хвиля боротьби допомогла козакам не допустити виконання сеймової ухвали 1590 р. і зміцнити своє становище в городовій Україні укладенням мирної угоди 1593 р.

1. Доведіть, що стосунки К. Косинського з князями Острозькими були суперечливими.

Детальніше про... заснування Базавлуцької Січі

Скориставшись відсутністю козаків, які саме в той час взяли в облогу Київ, кримський хан наприкінці 1593 р. зруйнував другу, після Хортицького замку, Томаківську Січ (1564—1593 рр.). Тоді козаки перенесли свою столицю на о. Базавлук. Так розпочалася історія Базавлуцької Січі (1593—1630 рр.).

Попрацюйте з картою «Повстання 90-х рр. XVI ст.»

1. Які міста присягнули Криштофу Косинському як гетьману?

2. Де відбувся головний бій 1593 р.?

3. Завдяки облозі яких міст козаки досягнули мирної угоди в другій половині 1593 р.?

4. Через які міста проходив шлях кожного із козацьких загонів повстання 1594- 1596 рр.?

5. Відшукайте місця з’єднання козацьких загонів та двох головних битв повстання.

6. Віднайдіть межі районів козацьких повстань 1591- 1593 рр. та 1594- 1596 рр.

Особистість.

Северин Наливайко (156?—1597)

Ім’я (повне). Северин (Семерій) Наливайко. В легендарній традиції частіше іменується Северином. Народження. Дослідники припускають, що Северин народився в першій половині 60-х рр. XVI ст. в містечку Гусятині над Збручем.

Походження. З роду міщан. Його батько займався кушнірством - обробкою хутра, виготовленням хутряних виробів, а старший брат Дем’ян (Даміан) був настоятелем домашньої церкви В.-К. Острозького, викладачем Острозької академії, поетом.

Освіта. Острозька академія.

Початкові умови формування особистості. Молодий Северин з одного боку отримав гарну освіту, мав підтримку В.-К. Острозького, а з іншого - пережив смерть батька з волі шляхтича Мартина Калиновського. Ключові події життя. Перебував на Запорожжі (по закінченні Острозької академії), брав участь у козацьких походах; був сотником надвірної корогви у війську В.-К. Острозького; брав участь 1593 р. у битві під П’яткою на стороні В.-К. Острозького; брав участь в австро-турецькій війні протягом 1594- 1595 рр.; під час повстання 1594- 1596 рр. його козаки брали участь у погромах прихильників церковної унії; в таборі на Солониці його побратими стратили Г. Лободу, запідозривши у зраді; а згодом прихильники Г. Лободи схопили С. Наливайка і видали С. Жолкевському; був страчений 11 квітня 1597 р. у Варшаві.

Наслідки діяльності. (усно заповніть пропуски) Приймаючи до свого ... покозачених ... , він дозволив ... їх гніву на шляхтичів, орендарів тощо. Дослідники ... значну жорстокість ... Наливайка, зате народ зберіг про нього пам’ять у думах як про славетного козака - захисника народу.

1. Відшукайте в біографії С. Наливайка причину того, що під час повстання 1594-1596 рр. стосунки між ним і запорожцями були достатньо напруженими.

Коли в Україні Криштоф Косинський готувався до бою під П’яткою, ... у Франції лідер гугенотів Генріх Наварський тримав в облозі столичний Париж;

в Японії володар Тойотомі Хідейосі, об’єднавши роздроблену країну, зробив невдалу спробу підкорення Кореї.

Підсумуйте свої знання.

1. Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними.

- 1577 р. - молдавський похід Івана Підкови.

- 1578 р. - завершення створення реєстрового козацтва Стефаном Баторієм.

- Весна 1590 р. - ухвала сейму про «Порядок щодо низовців і України».

- 1591-1593 рр. - повстання під проводом Криштофа Косинського.

- 1594-1596 рр. - повстання під проводом Г. Лободи, С. Наливайка, М. Шаули.

2. Відшукайте на карті місця головних битв. Запам’ятайте, коли вони відбулися.

3. Назвіть причини, передумови і наслідки козацьких повстань 90-х рр. XVI ст.

4. Висловіть судження щодо діяльності Северина Наливайка та Криштофа Косинського.