Підручник з Історії України. 8 клас. Бурнейко - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 38. Поділи Речі Посполитої

Як утворилася Річ Посполита? Коли?

Що називають шляхетською демократією?

До якої держави належала Буковина у ХVІ-ХVІІ ст.?

Протягом уроку з’ясуйте, чому припинила існування Річ Посполита і як це вплинуло на українські землі

1. Причини поділів Речі Посполитої

Зверніть увагу — це важливо!

Серед причин поділів Речі Посполитої можна виділити кілька основних.

Внутрішньополітичні. Боротьба за польський трон часто призводила до збройного протистояння між союзами магнатів і шляхти. Шляхта обирала нового короля, а обравши - жорстко контролювала через рішення сейму. Вольності шляхетські у XVIII ст. дійшли до того, що кожен шляхтич-депутат у сеймі мав право «вето» — одноосібного скасування будь-якої постанови. Це робило державу слабкою і майже некерованою.

Економічні. Починаючи з Національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького, в Речі Посполитій почався економічний спад. Наступні війни та повстання завдавали величезних розорень і господарських втрат. Ні сейм, ні король не підтримували вітчизняне виробництво: за кордон вивозилась сировина, а завозилися готові вироби. Річ Посполита програвала Росії у конкурентній торгівлі на Балтійському морі. До того ж шляхетська республіка не мала ефективної податкової системи та дієздатної армії.

Зовнішньополітичні. З ослабленням Речі Посполитої, зросло втручання Франції, Швеції, Австрії, Росії у її внутрішні справи через підтримку різних угрупувань шляхти. 1717 р. Московське царство виступило «замирювачем» між королем і шляхтою. Під загрозою військ Петра І сейм 1717 р. прийняв усі умови договору, продиктовані Росією, та увійшов в історію як «Німий сейм». Російський вплив на польську політику зростав і надалі. Останні польські королі фактично були ставлениками російських імператорів. Водночас набирали потуги сусідні Австрія та Пруссія. Ослаблена Річ Посполита стала ідеальним об’єктом для розчленування.

1. Чому шляхетська демократія ускладнювала внутрішню ситуацію в Речі Посполитій?

2. Чому польська економіка перебувала в кризовому стані?

3. Які країни зміцнювались у час, коли Річ Посполита слабшала?

Детальніше про...

французьку «Енциклопедію» та Річ Посполиту

Енциклопедія, або Тлумачнии словник науки, мистецтва и ремесел була створена під керівництвом французьких просвітників

Дідро та Д'Аламбера. Статті Енциклопедії писали провідні мислителі свого часу - Вольтер, Руссо, Монтеск'є. У 1-му томі Енциклопедії, що вийшов 1751 р., вся велика стаття про анархію (хаос, безлад) була присвячена саме Речі Посполитій.

1. Продовжте речення «Стаття про анархію в Енциклопедії була присвячена Речі Посполитій, тому що ...».

Портрет царя, про якого йдеться в документі. Худ. О. Антропов

1. Хто зображений на портреті?

Дослідник про договір між шляхтою і королем 1717 р., прийнятий на «Німому сеймі».

Норман Дейвіс (британський історик)

Саксонське військо короля має бути вигнане з держави (Іншими словами, король втрачав будь-яку подобу незалежної військової потуги)

«Золоті свободи» шляхти будуть потверджені (Іншими словами, через збереження liberum veto (права вето) центральний уряд Речі Посполитої можна було паралізувати коли завгодно).

Збройні сили Речі Посполитої мають бути обмежені 24 тис. чоловік (Іншими словами, Річ Посполита мала залишатись безборонна).

Гарантом дотримання тих пунктів був цар (Іншими словами, російський цар міг коли завгодно втрутитись у справи Речі Посполитої і законно придушити будь-який реформістський рух).

1. Порівняйте цю угоду зі Зборівською 1649 р. Що в них спільного, а що відмінного?

2. Спираючись на документ, припустіть на чиєму боці - шляхти чи короля - виступав московський цар.

3. *Продовжіть речення і зробіть висновки. «1717 р. в Речі Посполитій Москва захищала права ..., а в 1658- 1659 рр. у Війську Запорозькому Москва захищала права ...».

Прусський орел

Дослідниця про армію Речі Посполитої у XVIII ст.

Наталя Яковенко (український історик)

... Насправді чисельність збройних сил держави (Речі Посполитої) надалі (після 1717 р.) коливалася між 12- 16 тис., тож їх співвідношення з арміями сусідніх держав виглядало як 1:11 стосовно Пруссії, 1:17 - Австрії, 1:28 - Росії.

1. Висловіть судження про можливості утворення військового союзу за участю Речі Посполитої. Яку зі згаданих країн він міг би зацікавити?

2. Поділи Речі Посполитої. Буковина

Зверніть увагу — це важливо!

Перший поділ Речі Посполитої відбувся у 1772 р. Австрія приєднала Галичину, частину Волині і Поділля, а також землі на південь і схід від Кракова. До Росії відійшла Східна Білорусія і частина Лівонії. До Пруссії - північно-західна Польща з Ґданськом. За Другим поділом 1793 р., до Росії увійшли Київщина, Брацлавщина, Поділля, частина Волині та центральна Білорусія. Пруссія забрала собі західні польські землі. До перемовин про перші два поділи залучали польського короля і за них навіть голосував сейм.

У результаті Третього поділу 1795 р. Росія поширила владу на Західну Волинь і Західну Білорусію та Литву. До Пруссії відійшла Центральна Польща з Варшавою, до Австрії - Люблін і Краків з прилеглими землями. До Петербурга було вивезено всі польські та литовські державні архіви. Так 1795 р. Річ Посполита припинила своє існування.

По завершенню російсько-турецької війни 1768- 1774 років Османська імперія була ослаблена. Скориставшись цим, Австрія 1775 р. приєднала Буковину до своїх володінь. А оскільки Закарпаття потрапило під її владу ще в XVII ст., то наприкінці XVIII ст. усі українські землі опинилися у складі двох імперій — Російської та Австрійської.

1. Назвіть дати трьох поділів Речі Посполитої.

2. До складу яких імперій потрапили українські землі Речі Посполитої?

3. Якого року увійшла Буковина до складу Австрійської імперії?

Станіслав II Авгус Понятовський, Марчелло Бачіареллі, XIX ст.

Дослідник про обставини поділів Речі Посполитої і короля Станіслава II Понятовського.

Норман Дейвіс (британський історик)

Щоразу спроби останнього короля Станіслава-Августа провести реформи завершувалися приходом російських військ та каралися поділами. У 1760-х роках королеві пропозиції реформ призвели до війни з Барською конфедерацією (1768- 1772) і до 1-го поділу. В 1787- 1792 рр. королева підтримка реформ Великого сейму і Конституції 3 травня (1791 р.) призвела до утворення Тарговицької конфедерації й до 2-го поділу Польщі. У 1794-1795 рр. королева прихильність до національного повстання Тадеуша Косцюшка призвела до остаточної розв’язки. Після 3-го поділу вже не зосталося чим урядувати. Понятовський зрікся в день Св. Катерини 1795 р. і помер у російському вигнанні.

1. Чому Станіславу II Августу не вдалося провести реформи в країні?

Рейтан - Занепад Польщі, фрагмент картини Яна Матейка, 1866 р.

Дослідниця про голосування сейму 1773 р.

Наталя Яковенко (український історик)

На сеймі 1773 р. єдиним послом (депутатом), який оголосив бурхливий протест (проти поділу...), був шляхтич з білорусько-литовського Новогрудка Тадеуш Рейтан: на знак обурення він розірвав на собі одяг і впав на підлогу з криком: «Хто любить Бога, хто вірний Вітчизні, нехай зараз від неї не відступається...».

1. *Картина ілюструє описану в документі подію.

Висловіть обґрунтоване припущення, чий портрет і чому зобразив художник за спинами чоловіків.

1. Відшукайте, які українські землі потрапили під владу Австрійської, а які - під владу Російської імперій.

Детальніше про...

Таємну угоду 1796 р. між Росією, Австрією та Пруссією.

Вона забороняла за будь-яких обставин вживати терміни «Королівство Польське» і «Польща» та зобов’язувала підписантів придушувати усі спроби щодо відновлення цієї держави.

1. Про які документи, що стосуються Гетьманщини та Запорожжя, нагадує ця угода? Підказка: див. ст. 226, 232.

3. Зміни становища Правобережної України у складі Російської імперії

Зверніть увагу — це важливо!

Після поділів Речі Посполитої на приєднаних до Російської імперії землях було ліквідовано воєводства, а натомість у 1797 р. створено Київську (центр - Київ), Подільську (Кам’янець-Подільський) і Волинську (Житомир) губернії, які управлялися губернаторами. Губернії, в свою чергу, ділилися на повіти, які очолювали справники.

У соціальній (суспільній) сфері Російська імперія діяла традиційно. Шляхтичам було даровано титули дворян, греко-католицьку церкву почали силоміць повертати до православ’я і, водночас, утискати церкву римо-католицьку. Щоб якось «розбавити» українське населення краю, імперський уряд заохочував переселення сюди болгар, росіян, євреїв, німців та представників інших національностей, створюючи їм пільгові умови. Натомість становище селян-кріпаків, якими були переважно українці, залишилося таким же складним, як і раніше, хіба що душу зігрівали думи та легенди про козацьке минуле, а забутися від тяжкої праці допомагала українська пісня.

У містах ситуація була краща. На них поширилася дія «Жалуваної грамоти містам» 1785 р., згідно якої містом мала управляти виборна міська дума, яка перейняла функції магістрату. Вона мала право відкривати майстерні, засновувати школи, влаштовувати торги і ярмарки, утримувати та передавати в оренду корчми і харчевні. Міста також володіли прилеглими угіддями та водоймами. В українських містах почали з’являтися перші мануфактури та регулярний поштовий зв’язок. У містах мешкало безліч різного люду, але повноправними городянами вважалися лише власники будинку чи землі у місті.

1. Які губернії було утворено на приєднаних до Російської імперії українських землях?

2. Як діяла Російська імперія в соціальній (суспільній) сфері?

3. Які новинки чекали на міське населення краю?

Поділи Речі Посполитої

Детальніше про... умови входження Правобережжя до Російської імперії

На території Правобережжя, принаймні на деякий час, продовжували діяти Литовські статути, за винятком статей, що стосувалися державного управління. Діяла також традиційна для Речі Посполитої система судочинства.

Переважна більшість українців у XVIII ст. були селянами

Детальніше про...

плюси і мінуси підкорення українських земель Російською імперією

Російська імперія прагнула, щоб українці забули саме слово «Україна» і вважали себе коли не росіянами, то принаймні малоросами, але об’єднання 80% українських земель у межах однієї держави, хай і російської, було хорошою передумовою для подальшої боротьби за незалежність.

Кріпосне право дозволяло поміщикам грати в карти не тільки на гроші, Г. Дюре, 1854 р.

Дослідниця про права власності шляхти в Російській імперії.

Наталя Полонська-Василенко (український історик)

... Російський уряд не тільки що підтвердив права ... панів, він навіть поширив їх. Ніколи за ... (Речі Посполитої) не мали вони такої влади над селянами, яку дістали від російського уряду.

1. Скільки пройшло років від останнього поділу Речі Посполитої до створення карикатури?

У російському палаці XVIII ст.

Дослідник про маєтки російських дворян.

Норман Дейвіс (британський історик, професор)

Кожен високий російський урядовець для підтримки традиційного способу життя потребував маєтку, де працювали б сотні, а то й тисячі кріпаків.

1. На основі двох наведених документів дайте оцінку змінам у становищі українських селян після поділів Речі Посполитої за формулою: «На мою думку, становище , тому що».

Корець. Кабінет з годинником. Фаянс, кін. XVIII ст.

Дослідниця про появу мануфактур на Правобережжі. Наталя Яковенко (український історик)

Новою сторінкою в житті приватних міст стало закладання на їх території панських мануфактур, де поруч з підданими (кріпаками) працювали вільнонаймані робітники. Так, Потоцькі в Тульчині відкрили фабрику ординарних сукон, а в Махнівці - панчішну, екіпажну і крохмальну фабрики, Чарторийські в Корці - фабрику фаянсу..., Плятери в Немирові - фабрику полотна.

1. *Висловіть думку. Як пов’язане слово «стабільність» із цим документом?

Детальніше про...

соціальну політику Російської імперії на Правобережжі

Російська імперія своєю соціальною політикою свідомо загострювала суспільне напруження на Правобережжі. Через потвердження прав шляхти та пільгових умов для іноземних переселенців склалася ситуація, що коли ти спілкуєшся українською, то ти кріпак і злидар, а коли ти не українець, то живеш значно краще. Це в селянських душах збурювало ненависть до тих іноземців, що були поруч. Натомість імперський уряд, який і створив цю ситуацію, був для селян непомітним за міфом про справедливого «батюшку-царя».

Коли в Україні

Західна Волинь увійшла до складу Російської імперії, ... на о. Цейлон (Шрі-Ланка) вступили британські війська, перетворивши його згодом на колонію Британської імперії; у Франції повар Франсуа Ампер винайшов консервування продуктів, за що отримав звання «благодійник людства».

Підсумуйте свої знання.

1. Запам’ятайте дати і події.

- 1772 р. - перший поділ Речі Посполитої.

- 1775 р. - приєднання Буковини до Австрійської імперії.

- 1793 р. - другий поділ Речі Посполитої.

- 1795 р. - третій поділ Речі Посполитої.

2. Запам’ятайте, які українські землі відійшли до Російської, а які - до Австрійської імперій.

3. Підготуйте усну доповідь «Наслідки поділів Речі Посполитої частково проявилися у зміні становища Правобережної України в складі Російської імперії».

4. Дайте обґрунтовану оцінку твердженню. «Після ослаблення сусідніх держав, Російська держава діяла схожими методами як у Речі Посполитій, так і у Війську Запорозькому».