Підручник з Історії України. 8 клас. Бурнейко - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 30. Гетьман Іван Мазепа

У який спосіб став гетьманом Іван Самойлович?

Згадайте, що таке аристократія та республіка.

Чим відомий Семен Палій?

Упродовж уроку з’ясуйте, чим уславився гетьман Іван Мазепа

1. Іван Мазепа: здобуття гетьманства та внутрішня політика

Зверніть увагу — це важливо!

Наприкінці 80-х ХVII ст. таємні вороги Івана Самойловича: декілька генеральних старшин на чолі з Іваном Мазепою та російський князь Василь Голіцин об’єднали свої зусилля. 1687 р. їм вдалося ув’язнити Івана Самойловича та відправити його до Москви. Натомість 1687 р. Старшинська рада в таборі на р. Коломак новим гетьманом обрала генерального осавула Івана Мазепу. Ціною за гетьманство стали чергові поступки на користь Москви, які були закріплені в Коломацьких статтях 1687 р.

У внутрішній політиці І. Мазепа спирався на свої освіченість та знання людей. Йому вдалося зміцнити гетьманську владу, оминувши обмеження Коломацьких статей і, водночас, забезпечити стабільність у Гетьманщині. Для цього, з одного боку, роздавав заможним старшинам посади та маєтки (землю), збирав не загальні, а тільки старшинські ради, тобто формував аристократичну республіку. Водночас, гетьман заборонив забирати в козаків землю та перетворювати їх у селян, також заборонив вимагати від селян відробітків більше ніж два дні на тиждень.

Для управління державою, ведення судочинства, розвитку артилерійської справи та дипломатичної діяльності потрібні освічені люди. Щоб таких мати, І. Мазепа підтримував науку та освіту: 1700 р. було створений Чернігівський колегіум, а 1701 р., за сприянням гетьмана, Києво-Могилянський колегіум отримав статус академії. Іван Мазепа також запрошував до своєї адміністрації дітей впливових старшинських родин, щоб вони, виконуючи різні доручення, готувалися до управління державою в майбутньому.

1. В якому році і за яких обставин гетьманом став Іван Мазепа?

2. Які заходи проводив Іван Мазепа для забезпечення стабільності в Гетьманщині?

3. Що робив новий гетьман для розвитку освіти та науки?

Герб Івана Самойловича

Детальніше про...

причини усунення від влади Івана Самойловича.

З одного боку, прагнення І. Самойловича до надмірного збагачення та звеличення спровокували незадоволення козаків та старшини. З іншого боку, І. Самойлович відкрито критикував умови Вічного миру, що викликало роздратування в Москві, а ще він разом з князем Василем Голіциним керував невдалим кримським походом 1687 р. Прорахунки допустив Голіцин, а всі провини вирішив перекласти на І. Самойловича. Як наслідок ...

Коломацькі статті

Гетьману заборонялося підтримувати самостійні дипломатичні відносини з іншими державами.

У Батурині розміщувався полк московських стрільців для «охорони» гетьмана.

Гетьману заборонялось без царського указу позбавляти старшину посад, а старшині - скидати гетьмана.

Гетьман зобов’язувався направляти свої війська на війни з Кримським ханством та Османською імперією.

Рекомендовувалося заохочувати україно-московські шлюби. Українці під загрозою смертної кари зобов’язувалися приймати від царських вояків знецінені мідні московські гроші.

Бунчук, булава, пірнач

1. Яким чином пірнач стосується документа, що поруч?

Дослідниця про бунчукових та значкових товаришів.

Наталія Василенко-Полонська (український історик)

З середини XVII ст. з'являються універсали гетьманів про те, що вони беруть того або іншого товариша «під свій бунчук». Ці особи ... підлягали лише юрисдикції гетьмана, а також його суду. ... Ця категорія козацтва дістала назву «бунчукових товаришів». ... (менш заможні і впливові) приймаються «під полковий стяг», значок, дістають назви «значкового товариства» і перебувають в юрисдикції полковника.

Примітка. Бунчукові товариші навіть без посад прирівнювалися до полковників, а значкові - до сотників. Ця козацька еліта володіла значними багатствами і впливом.

1. За документом прослідкуйте, як слово «товариш», первісно означаючи друга, у сполученні з «бунчуковий» поступово набрало ознак титулу.

2. Зовнішня політика І. Мазепи

Зверніть увагу — це важливо!

У своїй зовнішній політиці Іван Мазепа не наважувався вступати в протидію до московського уряду. 1689 р. разом з московським військом здійснив невдалий Другий Кримський похід, а в 1695-1699 рр. брав участь у війні проти Османської імперії. Для Гетьманщини ці війни принесли лише розорення господарства і збільшення чисельності московських військ, які утримувалися за рахунок українців.

У 1700 р. Московське царство розпочало Північну війну проти Швеції. Військо Запорозьке як союзник Москви брало участь у цій війні. Північна війна виснажувала сили Гетьманщини. В ній Петро І використовував козацьке військо, яке несло втрати тисячами і не отримувало при цьому ніякої платні. Більше того - українці мали власним коштом споряджати не тільки козацькі полки, а й утримувати царську армію. До того ж Петро І використовував козаків на важких земляних роботах, з яких багато хто не повертався через голод, холод та важкі каліцтва. А коли польський король, не даючи ради визвольному повстанню Семена Палія, попросив у Петра І допомоги, то він проти українців направив інших українців з лівобережних полків.

Іван Мазепа і цього разу виконав царський наказ. 1704 р. він придушив повстання Семена Палія на Правобережжі. Щоправда власних військ звідти гетьман не вивів. Взявши Правобережну Київщину й частину Волині під свою булаву, він їх утримував за собою упродовж 1704—1708 рр. Проте через безцеремонну політику Петра І серед козаків і, головне, старшини дуже зросло число незадоволених таким станом справ. Та й сам Мазепа добре розумів ситуацію і хоча пам’ятав про гіркий досвід своїх попередників, все ж дуже обережно, потай від ненадійної старшини, налагодив таємне листування з іноземними володарями: спочатку з польським королем Станіславом Лещинським, а згодом зі шведським королем Карлом XII.

1. В яких військових кампаніях Петра І брав участь Іван Мазепа?

2. Як і коли Правобережна Україна потрапила під владу Івана Мазепи?

3. З якими володарями і чому Іван Мазепа налагодив таємне листування?

Герб Саксонії. Сьогодні це земля на сході ФРН (Федеративної Республіки Німеччини)

Дослідник про Північну війну і Україну.

Борис Крупницький (український історик в еміграції, ФРН) Петро І ... всупереч чинному договорові ... (посилав) українських козаків на Північ і Захід, у Прибалтику й Саксонію, Польщу та Литву, Білорусію і Галичину ... Насамперед, Україна озброювала, опоряджувала й забезпечувала провіантом російську армію, а також мусила давати їй коней і волів, зерно і сіно, селітру й порох. 1707р. Мазепа за наказом царя підготував для 53 тис. коней 2.046 тис. пудів сіна, ... (багато) вівса і ... борошна.

1. Порівняйте цей документ із умовами Коломацьких статей. Яка умова договору порушувалася?

Герб Івана Мазепи

Учасник подій 1706 р. висловлює І. Мазепі своє побоювання щодо планів царя ліквідувати автономію Гетьманщини.

Дмитро Горленко (прилуцький полковник)

Як ми за душу Хмельницького завши бога молимо і ім’я його благим, що Україну від неволі лядської звільнив, так зворотнім чином і ми, діти наші і майбутні покоління душу і кості твої будемо проклинати, коли нас за гетьманства свого після смерті своєї в такій неволі залишиш.

1. За даними на с. 199 з’ясуйте скільки років тоді було гетьману?

Запропонуйте власні висновки.

3. Північна війна і Україна

Зверніть увагу — це важливо!

Шведський король Карл XII Густав первісно планував наступати одразу на Москву, але з цим виникли труднощі, і він повернув на південь, щоб поповнити свої сили козаками Івана Мазепи. Для українського гетьмана це стало несподіванкою, але він, попри значні ризики, заради своєї Батьківщини зібрав 4-тисячний загін з вірних йому козаків і в жовтні 1708 р. прибув з ним до табору Карла XII Густава, де уклав вигідний шведсько-український союз. До договору в 1709 р. приєднався кошовий отаман Кость Гордієнко з 8-тисячним загоном запорожців.

Щоб зберегти контроль над залишками козаків, Петро І швидко організував «вибори» нового гетьмана, на яких 1708 р. булаву отримав Іван Скоропадський. Водночас, користуючись тим, що війська Карла XII рухались дуже повільно, Петро І зайняв в Україні вигідні стратегічні позиції: 2 листопада 1708 р. його війська знищили Батурин, а в березні 1709 р. - Чортомлицьку Січ. Вирішальна битва відбулася 27 червня 1709 р. під Полтавою. В ній шведсько-українське військо зазнало цілковитої поразки, а І. Мазепа з вірними козаками відступив на територію Османської імперії. З розпачу і жалю за Україну старий гетьман помер 22 вересня 1709 р. у м. Бендери (нині у Придністров’ї, Республіки Молдова).

Ще 1708 р. розлючений Петро І проголосив Івана Мазепу зрадником, хоча як може бути зрадником той, хто захищає свою Батьківщину і дбає про свій народ; організував гоніння на людей, які мали хоч якісь стосунки з Іваном Мазепою. У них відбирали маєтки, відправляли до Сибіру, їх страчували. Щоб знизити освітньо-культурний рівень України, з 1709 р. заборонив навчатися в Києво-Могилянській академії студентам з Правобережжя, згодом заборонив друк українських книжок і водночас з монастирів було вилучено й вивезено до Російської імперії українські стародруки: рідкісні книги, літописи, давні жалувані грамоти, листи тощо.

1. Коли було укладено угоду між І. Мазепою та Карлом XII?

2. Як розгорталися бойові дії в Україні в 1708- 1709 рр.?

3. Які антиукраїнські заходи здійснював Петро І, починаючи з 1708- 1709 рр.?

Іван Мазепа

1. Порівняйте це зображення із портретом на 10-гривневій купюрі.

Учасник подій про майбутній союз зі шведським королем. Іван Мазепа (лівобережний гетьман)

Я присягаюся перед Богом, що роблю це не для власної користі, не для високих почестей, не для більшого багатства або якихось інших цілей, але для вас усіх, що єсте під моїм урядом, для жінок і дітей ваших, для спільного блага матері нашої, бідної нещасної України, для користі всього Війська Запорозького та народу малоросійського, для піднесення й поширення прав і вольностей Війська.

1. Вірнопідданий царя сказав би не «України», а ..., не «Війська Запорозького», а лише ... .

1. Відшукайте міста Батурин, Полтаву, Бендери, а також Запорозьку Січ.

2. Які події і коли відбувалися в згаданих місцевостях?

Портрет князя А. Меншикова

Сучасник подій про зруйнування Батурина.

Адлерфельт (Камер-юнкер Карла XII Густава)

Цар ... наказав Меншикову негайно заатакувати його (Мазепи) столицю, поки шведи не прибули на допомогу. Меншиков напав на неї 3 листопада і здобув її. Потім дав наказ вимордувати всіх без різниці віку та плоти... Він забрав звідти важкі гармати, а було їх близько сорока. ... Сплюндрував і спалив все місто та млини.

1. Висловіть обґрунтоване судження. Зі стратегічних розрахунків чи мотивів (мотим - це що спонукає до діяльності) помсти діяв Петро І?

Особистість.

Іван Мазепа (1639—1709)

Ім’я (повне). Іван Степанович Мазепа. У Голандії іменував себе як Йоганес Колединський.

Народження. Народився 1639 р. в с. Мазепинці Київського воєводства (тепер Білоцерківського району Київської області).

Походження. З козацько-шляхетського роду.

Початкові умови формування особистості. З одного боку, зростав на прикладі героїчної боротьби козацтва, а з іншого - юнацькі роки провів у Європі та при польському королівському дворі Яна II Казимира.

Освіта. Навчався в Києво-Могилянському колегіумі. Вільно володів польською, російською, татарською, італійською, німецькою, французькою мовами. Писав вірші і музичні твори. Згодом зібрав велику бібліотеку.

Ключові події життя.

До 1669 р. З 18 до 20-річного віку перебував у Франції, Голландії, Німеччині, Італії, де вивчив артилерійську та інженерну справу. Після повернення додому перебував на службі короля Яна II Казимира.

З 1669 р. перейшов на козацьку службу. Спочатку був ротмістром надвірної корогви, а згодом - генеральним осавулом Петра Дорошенка. З 1674 р. - генеральний осавул Івана Самойловича.

З 1687 р. - лівобережний гетьман. Підписав Конотопські статті, але підтримував дипломатичні зносини з багатьма європейськими монархами і приймав у Батурині іноземних послів. І. Мазепа відновив торговельні зв’язки Гетьманщини з Річчю Посполитою, Пруссією, Швецією, Кримським ханством, Туреччиною. Мав 61 рік, коли був нагороджений орденом Святого Андрія Первозваного - вищою нагородою Московії. У 1702- 1704 рр. придушив повстання Семена Палія. В 1704- 1709 рр. тримав під своєю булавою обидва береги Дніпра.

Марина Мазепа (в чернецтві Марія Магдалина) Саме вона опікувалася освітою, а згодом була порадницею свого сина Івана Мазепи.

В 1708 р. Через порушення Московською державою прав і вольностей Гетьманщини, не зважаючи на ризик, підняв заради України повстання й уклав 1708 р. шведсько-український союз. Після поразки у Полтавській битві (27.08.1709 р.) емігрував з України і в скорому часі - 22 вересня 1709 р. помер в с. Варниця біля Бендер (нині Молдова)

Культурницька діяльність. Був одним з найзаможніших людей свого часу, і водночас висококультурною людиною та меценатом. 1701 р. Посприяв перетворенню Києво-Могилянського колегіуму на академію. На його кошт збудовано, реставровано, оздоблено понад 43 церковні споруди: Успенський собор Києво-Печерської лаври, Успенська церква Густинського монастиря, Михайлівський Золотоверхий собор тощо...

Наслідки діяльності: освіта, наука, господарство, зміцнення, стабільність, аристократія, республіка, повстання, воля,

Полтава, переслідування.

1. Підготуйтеся усно сформулювати наслідки діяльності І. Мазепи, використовуючи слова з підрубрики «наслідки діяльності».

Коли в Україні 1701 р. Києво-Могилянський колегіум став академією, ... в Пруссії було оголошено про створення королівства. Першим прусським королем став Фрідріх І.

Підсумуйте свої знання.

1-2. Запам’ятайте дати та події:

- 1687 р. - Коломацькі статті;

- 1687-1709 рр. - гетьманування Івана Мазепи;

- 1701 р. - Києво-Могилянський колегіум отримав статус академії;

- 1708 р. - угода між І.Мазепою й Карлом XVII;

- Березень 1709 р. - зруйнування Чортомлицької (Старої) Січі;

- 27 червня 1709 р. - битва під Полтавою.

3. Підготуйте письмовий твір-роздум на тему «Українці у Північній війні».

4. Займіть позицію, обґрунтувавши її трьома-чотирма тезами «Іван Мазепа - патріот свого народу чи зрадник».