Підручник з Історії України. 8 клас. Бурнейко - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Розділ 4

Українські землі наприкінці 50-х років XVII - на початку XVIII ст.

Під час дослідження теми розділу ми будемо:

Показувати на карті території Лівобережної і Правобережної Гетьманщин, Запорозької Січі, Слобідської України; події україно-московської війни; межу поділу України за Андрусівським перемир’ям, Бахчисарайським договором, «Вічним миром»; Чигиринські походи; події Північної війни на українських землях; територію поширення повстання Семена Палія.

Характеризувати зміст політики Росії щодо українських земель; адміністративно-територіальний устрій, господарське та повсякденне життя запорозьких земель; внесок Києво-Могилянської академії в розвиток освіти і науки; історико-культури і пам’ятки доби; основні положення Конституції Пилипа Орлика.

Визначати причини і наслідки періоду «Руїни»; військово-політичного виступу Івана Мазепи.

Висловлювати судження щодо діяльності гетьманів Івана Виговського, Юрія Хмельницького, Павла Тетері, Івана Брюховецького, Петра Дорошенка, Дем’яна Многогрішного, Івана Самойловича, Івана Мазепи, Пилипа Орлика; кошових отаманів Івана Сірка, Костя Гордієнка; полковника Семена Палія; Феофана Прокоповича.

Вивчати хронологічні межі періоду «Руїни», дати Гадяцької угоди, Андрусівського договору, Бахчисарайського договору, «Вічного миру», повстання під проводом С. Палія; зруйнування Батурина і Чортомлицької Січі; Полтавської битви; ухвалення Конституції Пилипа Орлика.

Пояснювати та застосовувати терміни і поняття: «Руїна», «протекторат», «Малоросійська колегія», «козацьке бароко», «Чигиринські походи».

§ 24. Гетьман Іван Виговський

В якому році помер Б. Хмельницький?

3 ким на той час підтримувала союз гетьманщина?

Яку посаду при Б. Хмельницькому займав І. Виговський?

Протягом уроку з’ясуйте, до чого призводить наявність або відсутність рівноваги у суспільстві

1. Перші кроки нового гетьмана Івана Виговського

Зверніть увагу — це важливо!

21 жовтня 1657 р. генеральна рада в Корсуні обрала гетьманом колишнього генерального писаря Івана Виговського. Новий гетьман у 1657 р. здобув ряд успіхів у зовнішній політиці: він уклав рівноправний союз зі Швецією, відновив приязні стосунки з Туреччиною, Трансільванією та Кримським ханством, домовився про перемир’я з Польщею.

Тим часом цар Алексей Міхайловіч хотів скористатися смертю Богдана Хмельницького, щоб повністю підкорити собі Україну. Московські посли неодноразово передавали Івану Виговському грамоти від царя, в яких він вимагав розірвати договір зі Швецією, якщо та не піде на мир з Москвою, вивести козацькі війська із Білорусі, хоча білоруси самі визнавали владу українського гетьмана; розташувати московські військові залоги в Чернігові, Ніжині, Переяславі, що дало б царю можливість контролювати гетьмана і збирати податки в тих містах.

Іван Виговський був проти такого обмеження прав Війська Запорозького, але, прагнучи миру й не бажаючи порушувати союзу з Московським царством, пішов на окремі поступки. Зокрема, дозволив розмістити московські військові залоги в Чернігові, Переяславі та Ніжині. Це призвело до втручання воєвод у справи місцевого управління та судочинства.

1. Кого обрали гетьманом на Корсунській раді 1657 р.?

2. Які вимоги ставив перед І. Виговським московський цар?

3. На які поступки погодився І. Виговський, щоб зберегти союз із Москвою?

Очевидець про Чигиринську раду 26 серпня 1657 р.

Васілій Кікін (посол московського царя в Чигирині)

... Вибрали ... на гетьманство писаря Івана Виговського, і дали йому гетьманську булаву, примовляючи: «Доки виросте

Гетьман Іван Виговський (О. Владімірова, В. Прядка, 2007 р.)

... Богданів син Юрій Хмельницький і прийде в літа, ... доти має відати військом (протягом трьох років).

1. Спробуйте пояснити. Чому на підставі цього документа можна говорити, що гетьманство могло стати спадковим урядом Хмельницьких?

Історик про Чигиринську та Корсунську ради.

Михайло Грушевський (український історик)

... На першій раді, в Чигирині були полковники, а черні небагато, і з Запоріжжя козаки були ... А як була друга рада, в Корсуні (21 жовтня 1657 р.), то за гетьманським наказом були полковники і сотники з усіх полків, і з кожним сотником було черні по 20. З Запорожжя на тій раді козаків не було, бо не можна було по них послати (через брак часу). На тій раді гетьман І. Виговський положив булаву і бунчук і поїхав з ради геть, а військо догонивши упросило, щоб був гетьманом далі...

1. Яка з рад була Старшинською, а яка Генеральною? Чому?

2. Внутрішня політика І. Виговського

Зверніть увагу — це важливоі|

Ще за часів Хмельниччини козацтво було неоднорідним: серед козаків були бідні і багаті, міщани і селяни, старовинне козацтво і щойно покозачена шляхта. Але талант Б. Хмельницького та його авторитет утримували в суспільстві рівновагу. Іван Виговський, прийшовши до влади, у своїй внутрішній політиці трохи більше уваги приділяв інтересам старшини, покозаченої шляхти та православного духовенства, і замало - усім іншим.

Нехтування І. Виговським інтересами селян та козацької сіроми (бідноти) призвело до бунтів проти гетьмана. Навесні 1658 р. розпочалось антиурядове повстання, яке очолили полтавський полковник Мартин Пушкар і запорозький отаман Яків Барабаш за таємної підтримки московського царя. Виговський спробував переконати повсталих не чинити братовбивства, але його не почули. У травні 1658 р. поблизу Полтави війська гетьмана розбили повсталих за допомогою кримських татар.

Хоч перемога була на боці гетьмана, але стабільності й миру це не принесло. В ході битви загинуло багато українців, що ще більше посилило незадоволення новим гетьманом серед Війська Запорозького. Окрім того, майже відверта підтримка повстанців московським царем спонукала Івана Виговського до зміни зовнішньої політики. Він вирішив розірвати стосунки з Московським царством і повернутися до союзу з Річчю Посполитою.

1. На кого у внутрішній політиці орієнтувався І. Виговський?

2. Хто очолив антигетьманське повстання в 1658 р.?

3. Що спонукало І. Виговського укласти союз із Річчю Посполитою?

Юрій Немирич

Джерело про одну з причин появи невдоволення гетьманом Іваном Виговським.

Самійло Величко (козацький літописець)

... Полтавці були (дуже) невдоволені поверненням (покозаченого шляхтича) Юрія Немирича, що був (до війни) одним з найбільших магнатів, а Виговський повертав йому майно. Немирич наклав на полтавців побори, яких вони давно не знали.

1. Порівняйте відомості М. Пушкаря з текстом документа.

Обрання полковником Мартина Пушкаря (С. Васильківський)

Дослідники про зв’язок Мартина Пушкаря та Якова Барабаша з Московським царством. Надія Кочерга (український історик)

Віктор Ревегук (український історик)

... Обидва лідери антигетьманського руху різними способами намагалися дискредитувати Івана Виговського і шукали підтримки в царського уряду, створюючи прецедент втручання Москви у внутрішні справи України, що загрожувало самому існуванню молодої козацької держави...

Яків Барабаш (уявний портрет невідомого автора)

Дослідник про політику Московського царства щодо Війська Запорозького.

Михайло Грушевський (український історик)

... Московські правителі своєю політикою внесли розбрат і розділ в українське політичне життя, дали змогу різним демагогам (людям, що обманом здобувають прихильність інших людей), покликуючися на московську поміч і протекцію, організувати опозицію українському законному уряду. Ця політика Москви привела до страшної внутрішньої війни на Україні.

1. Порівняйте два вище наведені документи. Чи доцільно в описаній ситуації згадати вислів «Ворог мого ворога - мій друг»?

Джерело про придушення Іваном Виговським повстання Мартина Пушкаря та Якова Барабаша.

Самійло Величко (козацький літописець)

... А Виговський з козаками й татарами міцно вдарив на несправне Пушкареве військо ... і, вчинивши велику січу, нарешті зломив його і побив усе до ноги, врізнобіч розігнавши і там його добивши... В цьому бою Барабаш із запорожцями ... відлучились від Пушкаря й пішли ... до Січі... Пушкар ... в тому бою ... допустив, аби його молодецька голова (була) відсічена одним добрим козаком із пліч...

Зверніть увагу. Це вперше гетьман використав проти власного народу, хай і непокірного, іноземні війська.

1. Продовжіть речення. «І козаки М. Пушкаря та Я. Барабаша вірили у свою справу, і козаки Виговського також, але вони разом...».

Герб Івана Виговського

3. Гадяцька угода

Зверніть увагу — це важливо!

6 вересня 1658 р. Іван Виговський уклав Гадяцький договір з Річчю Посполитою. Згідно угоди, Річ Посполита відтоді мала складатися з трьох рівноправних частин: Польщі, Литви та України під назвою Велике князівство Руське.

Підписання Гадяцької угоди призвело до московсько-української війни 1658—1659 рр. Головна битва відбулася 28 червня 1659 р. поблизу м. Конотопа (нині Сумської обл.). У Конотопській битві війська гетьмана Івана Виговського та кримського хана Мехмед-Ґерея IV завдали нищівної поразки російському війську. Через це московський цар був наляканий і готовий іти на великі поступки Гетьманщині заради миру.

Але в Україні надто багато людей боялися, що Іван Виговський відновить владу шляхти та «старі» кріпацько-магнатські порядки. Тому відразу після Конотопської битви проти гетьмана піднімається потужне повстання на чолі з авторитетними козацькими полковниками, яке змусило І. Виговського зректися булави. Так відсутність єдності між українцями призвела до поступового настання періоду Руїни - часу розколу України, коли різні претенденти на гетьманську булаву боролися між собою, спираючись на своїх прихильників та іноземні війська. У підсумку - зруйновані міста і села, ослаблена, зневажена й поділена сусідами Україна.

1. В якому році було укладено Гадяцьку угоду?

2. Де і коли відбулася головна битва московсько-української війни?

3. Що в українській історії називають періодом Руїни?

Угода

Основні умови Гадяцького трактату 1658 р.

Україна у складі Брацлавського, Київського та Чернігівського воєводств під назвою Велике князівство Руське (ВКР) входила на рівних правах з Польщею і Литвою до Речі Посполитої. Виконавчу владу і командування військом здійснював гетьман, який обирався довічно і затверджувався королем. Обирати гетьмана мали козацтво, шляхта та духовенство.

Вища законодавча влада повинна була належати Раді з представників від козацьких полків та міст Великого князівства Руського.

Усе діловодство Великого князівства Руського мало вестися руською (староукраїнською) мовою.

ВКР мало мати окремі військо, судову систему, власну монету. ВКР могло утримувати 30-тисячне реєстрове козацьке і 10-тисячне наймане військо. Польським військам заборонялось перебувати на території Великого князівства Руського.

За поданням гетьмана 100 козаків з кожного полку щороку повинні прийматися до шляхетського стану.

Берестейська унія скасовувалася. Православному митрополиту і п’ятьом єпископам надавалися місця у сенаті Речі Посполитої. Передбачалося відкрити в Україні два університети, а також гімназії, колегії та друкарні згідно потреби.

Землі шляхти, конфісковані після 1648 року, поверталися попереднім власникам. Питання селян і козаків, які проживали на цих землях, залишалося неврегульованим.

Автограф гетьмана Івана Виговського

Особистість.

Іван Виговський (1608—1664)

Ім’я (повне). Іван Остапович Виговський.

Народження. Народився 1608 р., ймовірно, у с. Вигові Овруцького повіту Київського воєводства (нині Овруцький район Житомирської обл.).

Походження. З української православної шляхти.

Початкові умови формування особистості. Зростав у православній шляхетській багатодітній родині.

Освіта. Києво-Могилянський колегіум. Окрім української, чудово володів церковнослов’янською, польською, латинською, російською мовами.

Ключові події життя.

У 30-х роках XVII ст. - канцелярист Луцького ґродського суду, згодом - намісник луцького старости.

На початку Національно-визвольної війни служив у війську М. Потоцького, у битві під Жовтими Водами потрапив у полон до татар, з якого був визволений Б. Хмельницьким.

За гетьмана Б. Хмельницького був генеральним військовим писарем. На тій посаді сформував і очолив Генеральну військову канцелярію.

У серпні 1657 р. на Чигиринській раді обраний гетьманом до часу повноліття Юрія Хмельницького, а 21 жовтня на Генеральній козацькій раді в Корсуні був обраний повноправним гетьманом.

У внутрішній політиці орієнтувався на інтереси старшини та покозаченої шляхти, що призвело до козацьких повстань.

Навесні 1658 р. придушив повстання полтавського полковника Мартина Пушкаря та запорозького отамана Якова Барабаша. При цьому М. Пушкар загинув у бою, а Я. Барабаша було страчено згодом.

6 вересня 1658 р. уклав Гадяцький договір із Річчю Посполитою.

Здобув перемогу у Конотопській битві 28 червня 1659 р.

Того ж року через антигетьманські виступи зрікся булави.

Наслідки діяльності. Після смерті Б. Хмельницького ... Україну від протиправних зазіхань ... царства, але ... внутрішня політика дозволила Московському царству ... у внутрішні справи України і завершилася масовими ... виступами.

1. Заповніть пропуски в підрубриці «Наслідки діяльності», використовуючи слова (анти гетьманський, Московське, втручатися, невдала, захистив).

2. Зверніть увагу, коли і за яких умов покозачився шляхтич І. Виговський. Висловіть обґрунтоване припущення, як це вплинуло на особливості його гетьманування.

Коли в Україні

Московське військо під проводом ... 16 квітня 1659 р. підійшло до м ...., яке мужньо боронили 5 ... козаків ... і ... полків на чолі з .... Майже ... місяці тривала облога. Козаки робили вилазки, відновлювали вали й не давали засипати рів. Щоб помститися, Трубецький послав частини свого війська до міст ... та ... Зруйнували їх, побили людей. Успішна оборона Конотопа дала можливість гетьману ... зібрати 60000 війська з ..., ... та затяжних (найманих) загонів. Об’єднане військо ... червня ... р. підійшло до Конотопа й змусило ворога панічно ....

Іван Виговський зрікся гетьманської булави, ... в Іспанії король погодився поступитися на користь Франції своїми володіннями на північ від Піренейських гір.

Підсумуйте свої знання.

1. Запам’ятайте дати та події.

- 1657-1659 рр. - гетьманування І. Виговського.

- Весна 1658 р. - повстання М. Пушкаря, Я. Барабаша.

- 6 вересня 1658 р. - Гадяцька угода.

- 1658-1659 рр. - московсько-українська війна.

- 28 червня 1659 р. - Конотопська битва.

2. Поясніть значення терміна «Руїна».

3. Підготуйте повідомлення про причини, умови та наслідки Гадяцького договору.

4. Проаналізуйте. Що з визначенням «Руїни» співпадає з гетьмануванням І. Виговського, а що ні?