Підручник з Історії України. 8 клас. Бурнейко - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 21. Практичне заняття № 3

Яких козаків називали реєстровими, а яких низовими?

Пригадайте відомі вам події з життя Б. Хмельницького?

Що поєднувало Б. Хмельницького та Іслама-Ґерея III?

Тема. Богдан Хмельницький як політик і людина.

Мета. Опрацювавши документи, здобути відомості про сім’ю та вдачу Богдана Хмельницького, його здібності до управління державою та дипломатичної діяльності.

Герб роду Хмельницьких

Хід заняття

Завдання 1. Об’єднайтесь в четвірки. Оберіть напрямок за яким будете проводити дослідження: «Хмельницький-людина», «Хмельницький-політик».

Завдання 2. Прочитайте документи. Розділіть сторінку зошита на дві колонки: у меншій - запишіть номери документів, які стосуються напрямку вашого дослідження.

Документ № 1. Сучасник про родину Б. Хмельницького. Веспасіан Коховський (польський хроніст)

...Походить він (рід Богданів) — за одними свідченнями — з жмудських (частина Литви) земель, а за іншими з Лисянки, міста на Україні ... Коли Іоану Даниловичу, воєводі руському, король пожалував староство Чигиринське,

(Михайла) Хмельницького відрядили туди писарем, аби описав податі. ... (Згодом) він одружився, і жінка народила йому сина Зиновія (його опісля Богданом прозвали).

Документ № 2. Джерело про сім’ю Б. Хмельницького.

Літопис Самійла Величка (козацький літопис)

...Нарешті, знудившись у Запорозькій Січі (після повернення з турецького полону), він ... осів ... у Чигиринському повіті й женився, пойнявши собі панну Ганну Сомківну. З нею Хмельницький мав двох синів:

Тимоша та Юрія, і третю - доньку Єлену... Він був освічений і серед реєстрових козаків знаменитий, а в боях проти бусурманів особливо відзначився... Єлену (Хмельницьку) спершу пойняв був за жінку шляхетний чоловік Данило Виговський — рідний брат того Виговського, що (був генеральним писарем при Б. Хмельницькому). Після нього її взяв за дружину (полковник) Павло... Тетеря.

Ганна Сомко (уявний портрет)

Богдан Хмельницький

Документ № 3. Очевидець про Б. Хмельницького.

Альберто Віміна (венеційський посол у Чигирині 1650 р.)

... Зросту швидше високого, ніж середнього, широкий в костях і міцної будови, його мова і спосіб правління вказують, що він володіє розсудливою думкою і проникливим розумом... Його манери люб’язні й відкриті, і це викликає любов у вояків, так само, як суворість покарань підтримує серед них дисципліну. Всім, хто заходить до нього в кімнату, він простягає руку і садовить на лаву, якщо це козаки.

* Голландський гравер В. Гондіус у середині XVII ст. зробив цю гравюру за портретом художника А. Вестерфельда, який бачив Б. Хмельницького на власні очі.

* Порівняйте словесний і графічний портрети видатного українського гетьмана.

Документ № 4. Дослідник про вдачу Б. Хмельницького. Володимир Пришляк (український історик)

А руку Богдан Хмельницький мав тяжку і запальну. Якось в одній гарячій суперечці зі старшиною спересердя рубонув шаблею по руці черкаського полковника Яська Пархоменка. Потім тричі вклонився, просячи вибачення. ... У нестримній люті наказував прикувати то до гармати, то до підлоги генерального писаря Івана Виговського — за підозру, що той шпигує на користь Москви... Коли ж гетьман був у доброму гуморі, міг закурити люльку чи пограти на кобзі.

Фрагмент шаблі Б. Хмельницького

Документ № 5. Учасник подій про зустріч Антіохійського патріарха Макарія з Б. Хмельницьким.

Павло Алеппський (архідиякон, сирійський мандрівник)

...Гетьман спішився, те ж вчинив і його супровід, підступив до патріарха, тричі вклонився. Цей Хміль — муж поважного віку... щирий, спокійний, мовчазний, не цурається людей, усіма справами займається особисто, помірний у їжі, питві та одязі... пополудні гетьман попрощався з нашим

владикою патріархом ... і сів у свій повіз однокінку. ... хоча в гетьмана ... тисячі (баских коней). Він тут-таки поїхав під зливою ... до свого війська.

Татарський лучник

Документ № 6. Джерело про повстання Богдана Хмельницького і смерть короля Володислава IV.

Польський літопис

...Помер 20 травня 1648 польський король Владислав IV, а ще за його життя перед самою його смертю з’явився бунтівник Богдан Хмельницький, котрий ... збунтував козаків і всіх селян, з татарською ордою розгромив коронне кварцяне військо з обома коронними гетьманами і взяв їх у полон.

Князь Владислав Домінік Заславський

Документ № 7. Універсал гетьмана від 20 липня 1648 р. Богдана Хмельницького (гетьман Війська Запорозького)

Богдан Хмельницький, гетьман Війська його к. (королівської) м. (милости) Запорозького. Всім, ... особливо козакам з Війська нашого Запорозького ... доводжу до відома, що ми, ... дізнаємо великої милості ясновельможного князя ... Домініка (Заславського), ... (Тому) якщо ... нам би довелось прийти до маєтностей князя ... Острога і всіх (інших), ... щоб жоден ... не важився ... чинити жодної шкоди і кривд. (Бо порушник) ... не уникне суворого покарання смертю.

Завдання 3. Ознайомтеся із джерелом № 8. Після якої події написано того листа? *3авдання для формування аналітичних компетентностей. Попрацюйте в парах. Доведіть, що перша частина листа суперечить другій.

Документ № 8.

Б. Хмельницький листом звертається до Яна II Казимира.

Мій славетний пане і ласкавий королю! Падаючи до милостивих ніг Вашої милості, заявляю Вашій королівській милості про моє підданче послушенство. ... Ми робили помилки, але не з власної волі, а з необхідності. ... Ми, правда, маємо союз з татарським ханом, а зміст двосторонніх союзних листів такий, що ми повинні бути єдині серцем та кольором. Його світлість татарський хан навіть погодився на договір, що він не буде нападати на край Вашої королівської милості. ... Якщо йому десь потрібна буде наша військова допомога, то ми не можемо її йому відмовити. Дано в нашому таборі в середині серпня 1649 р.

Пам’ятна монета на честь 420-річчя від народження Б. Хмельницького

Традиційне вбрання Дожа (володаря) Венеції

Документ № 9. Учасник подій про перемовини з Богданом Хмельницьким.

Альберто Віміна (венеційський посол у Чигирині 1650 р.)

... Він (Хмельницький) устав зі свого місця і стрів мене серед покою, обняв мене і посадив потім коло себе. Він розпитував мене про новини ... Тоді я розповів ... (що Турок) тепер стоїть безборонний (через дії Венеції в Середземномор’ї) ... пройшла поголоска, що й Татарин ... хоче ... заволодіти Оттоманською імперією. ... Відповів (гетьман), що дякує ... (володарю Венеції) за чемні відносини ... і радо прилучився б до їх акції (проти турок), коли б ... (не було) незабезпечених відносин з Поляками. ... В кожнім разі не залишить подати сю справу на обраду і рішення Запорозького товариства.

Завдання 4. Завдання для формування аналітичних компетентностей. Попрацюйте в парах. У джерелі № 9 відшукайте підтвердження висновків, наведених у джерелі № 10.

Документ № 10. Дослідник про Б. Хмельницького.

Проспер Меріме (французький історик)

Небагато знаходимо таких абсолютних правителів, і жоден так уважно не дотримувався б звичаїв свого краю. У межах Війська Запорозького він, здавалось, був лише покірним виконавцем рішень їхньої ради. Вся сила його влади полягала в переконанні козаків у його непорушній відданості їхнім інтересам...

Завдання 5. *3авдання для формування аналітичних компетентностей. Попрацюйте в четвірках. У джерелах № 8, 9 та 12 відшукайте підтвердження висновків, наведених у джерелі № 11.

Документ № 11. Дослідник про політику полівасалітету Богдана Хмельницького.

Проспер Меріме (французький історик)

Надто слабкий, щоб самому завоювати свою

незалежність, мусив годитися на принагідних спільників, шукаючи, однак, таких, що не могли б ним правити ... Із союзниками, яким завжди видавався підозрілим і котрі

Шапка Б. Хмельницького

Ікона Покрову Богородиці із зображенням Б. Хмельницького першої половини XVIII ст.

1. Продовжіть речення. І документ № 13, і ікона Покрову Богородиці свідчать ... кидали його так само легко, як він сам їх залишав, Хмельницький зумів протягом десяти років втримати Україну вільною від будь-якого чужоземного гніту.

Документ № 12. Очевидець про розмову І. Виговського із московськими послами.

Франц Шебеші (трансільванський посол)

Московський посол (зауважував) ... чому гетьман ніколи не приїде особисто порозумітися з царем, а посилає послами простих козаків. Виговський на це говорив, що як цар у своїй землі цар, так і гетьман у своїм краю князь або король, він свій край шаблею здобув і з ярма визволив. Коли хочете, ... (зберігайте) приязнь і живіть з нами по доброму, коли ні — будемо боротися і наведемо на вас татар, шведів, угрів.

Документ № 13.

Українська народна творчість

Оце Богдан Хмельницький намальований

Воїн руський славний, так і неподоланий.

Завдяки йому Україна на ноги стала ...

Ох і голосні ж ви, вісті переможні,

Раз у всесвіті славу понести спроможні!

Завдання 6. До кожного, обраного вами, документу підберіть слова з довідки, які б найповніше відображали подану в ньому інформацію про Богдана Хмельницького. Підібрані слова запишіть в зошиті навпроти відповідного номера документа .

Довідка. Михайло Хмельницький, полон, Тиміш, зріст, розсудливість, фізична сила, дисципліна, демократичність, гарячковість, Запорожжя, скромність, виваженість, «бунтівник», завбачливий політик, полівасалітет, чигиринський писар, Ганна Сомківна, вправний дипломат, товариськість, талановитий лідер, повага до звичаїв, Юрій, впевненість в своїх силах, відчуття власної гідності, освіченість, об’єктивна самооцінка, прославлений в народі, визволитель, вихованість, розум, рішучість, Єлена, мудрість.

Завдання 7. Працюючи в четвірках, складіть характеристику Богдана Хмельницького за темою вашого дослідження, використовуючи слова, записані вами в зошиті упродовж уроку.

Завдання 8. Підведіть підсумки, працюючи в загальному колі, порівняйте складені вами характеристики Богдана Хмельницького. Якщо виявляться розбіжності, з’ясуйте їх причини.