Підручник з Історії України. 8 клас. Бурнейко - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 1. Вступ

Історія України Раннього нового часу, яку ви вивчатимете у 8 класі, нерозривно пов’язана з тими подіями та процесами, що мали місце в середньовічній історії України. Тому пропонуємо вам виконати спеціальні завдання, щоб пригадати, як жили наші предки у період Середньовіччя.

1. Середньовічна спадщина України (повторення)

Раннє Середньовіччя

(середина І тис. н. е. - перша половина XI ст.)

Завдання 1. Послідовно випишіть у зошит імена київських володарів за часом їх князювання.

Олег, Ігор, Кий, Ольга, Аскольд, Святослав.

Завдання 2. Об’єднайтеся у пари.

Із довідки підберіть імена до вказаних подій.

1. У 860 р. він першим серед київських князів прийняв хрещення.

2. У 882 р. він вбив останнього представника династії Києвичів і сам став княжити у Києві.

3. У 907 р. він примусив Візантійську імперію підписати вигідну для Русі угоду, текст якої зберігся до сьогодні.

4. У 945 р. його вбили повсталі деревляни.

5. У 947 р. вона запровадила устави, уроки, оброки, а також створила систему погостів, де стягувалися ці податки та повинності.

6. У 965 р. він переміг Хозарський каганат і захопив його столиці: м. Ітіль та м. Саркел.

Довідка: кн. Ігор, кн. Аскольд, кн. Ольга, кн. Олег, кн. Святослав.

Зріле (розвинуте) Середньовіччя (друга половина XI ст. - середина XIV ст.)

Завдання 3. Пригадайте.

1187 р. — вперше літописець використав поняття «Україна».

Завдання 4. Попрацюйте в парах.

Розкажіть своєму товаришеві про одного з видатних володарів Давньоруської держави, користуючись однією зі схем. При цьому побудуйте розповідь від першої особи: «Я, Володимир Великий, княжив у 980-1015 рр. ...», або «Я, король Данило ...». Після чого вислухайте розповідь свого товариша.

Завдання 5. Хто з князів у наведених схемах 1 - 4 належить до Зрілого Середньовіччя, а хто - ні?

Схема 1

Схема 2

Схема 3

Схема 4

Завдання 6. Пригадайте дві великі середньовічні трагедії Києва.

1169 р. — руйнування та грабунок міста Києва володимиро-суздальським князем Андрієм Боголюбським

1240 р. — руйнування та грабунок міста Києва монгольським ханом Батиєм

Завдання 7. За допомогою карти з’ясуйте: 1) межі розселення українців вкінці XV ст.; 2) під владою яких держав перебували українські землі.

Пізнє Середньовіччя

(друга половина XIV - XV ст.)

Завдання 8. Підберіть з довідки імена князів, пов’язані зі згаданими подіями.

1. У 1491 р. він у місті Краків уперше надрукував книги церковнослов’янською мовою.

2. У 1430-1438 рр. під його проводом відбувся останній збройний виступ руської православної знаті (української та білоруської) за свої права та проти посилення впливу римо-католицької церкви.

3. У 1362 р. він на чолі руських та литовських дружин розгромив монголів біля річки Сині Води.

4. Він, великий князь литовський, після укладення у 1385 р. Кревської унії став королем польським.

Довідка.: Ольгерд, Швайпольт Фіоль, Свидригайло, Ягайло.

2. Ранній новий час

Зверніть увагу — це важливо!

У 8 класі ви вивчатимете історію України Раннього нового часу, іншими словами, - її ранньомодерну добу - відтинок часу, який тривав від кінця Середньовіччя до кінця XVIII ст. і для України характеризувався розвитком міського самоврядування, цехового ремесла, фільваркового господарства, пожвавленням внутрішньої та зовнішньої торгівлі, виникненням і виходом на політичну арену козацтва, відновленням української державності та формуванням самобутньої національної культури.

Ранньомодерна доба в Україні умовно ділиться на декілька дрібніших періодів: перший тривав від початку XVI ст. до 1596 р. - це час поширення реформаційних ідей, зростання фільварків, покріпачення селян і, водночас, становлення козацтва як окремого стану; другий, 1596-1648 рр. - період напруженої боротьби українців за свої релігійні, економічні права і козацькі вольності; третій, 1648-1657 рр. - час Національно-визвольної війни і відновлення українцями власної державності; четвертий, 1657-1709 рр. - це найбільш суперечливий період, позначений Руїною в козацькій Україні, рівно ж як і небувалим розквітом української барокової культури; п’ятий період тривав з 1709 р. до 90-х рр. XVIII ст. - «імперський» період - час захоплення майже всіх українських земель Російською імперією, яка знищила рештки української державності.

Найбільше про ранньомодерну Україну ми дізнаємося з писемних джерел: літописів (і в тому числі козацьких літописів), гетьманських універсалів, судової документації, листування тощо. Багато знань дають речові джерела: будівлі чи їх залишки, збережена зброя, інструменти, ікони, картини, які допомагають відтворити тогочасне повсякдення, а усні джерела - козацькі пісні, думи, балади і перекази - найліпше розкривають душу українського народу.

1. Що називають Раннім новим часом (ранньомодерною добою)?

2. Чим відрізнялися між собою окремі періоди ранньомодерної доби України?

3. Наведіть приклади джерел з історії України Раннього нового часу.

Дослідник про продовження традицій літописання.

Микола Вінграновський (український письменник)

«Густинський літопис» поєднує давню традицію (літописання)... Він починається викладом подій всесвітньої історії... Далі автор переказує історію давньої України-Руси, південних князівств XII-XIV ст., Литовської Русі, використовуючи «Повість минулих літ», Київський і Галицько-Волинський літописи, білорусько-українсько-литовські літописи, Києво-Печерський патерик, різні житія святих, а також польські хронічки. Розповідь він доводить до 1589 р.

Примітка. Крім Густинського, відомі також Острозький (описує події за 1500- 1636 рр.), Львівський (1498- 1649 рр.), Межигірський (1393- 1620 рр.), Київський (1240- 1621 рр.) літописи.

1. На основі яких історичних джерел укладено Густинський літопис?

Густинський монастир

Підсумуйте свої знання.

1. Запам’ятайте дати та поняття:

- Ранній новий час, або ранньомодерна доба.

- XVI ст. - кінець XVIII ст. - Ранній новий час.

2. Складіть хронологічну таблицю «Періодизація Ранньомодерної історії України».

3. Підготуйте повідомлення про джерела з історії України Раннього нового часу

4. Користуючись думою «Про смерть (князя) Корецького», наведіть щонайменше 3-4 факти із життя козацької України.

Козацька дума

Про смерть (князя) Корецького

Там всі полки вирубали,

Всю дружину зарубали,

Корецького живцем взяли,

До Царигорода його повели,.

А тоді князь Корецький листи пише,

Листи пише, тяжко здише,

До своєї матухи посилає:

«Ой мати моя Корецькая,

Продай Корець і Межиріче,

Викуп мене з неволеньки!»

А к ньому мати листи одписала:

«Же-м тебе три рази з неволі викупала,

Міста-села потратила,

Потіхи і разу з тебе не мала.

Четвертий раз уже не буду.»

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст