Історія України: підручник для 8 класу "Бурнейко 2016" - Нова програма

§1. Вступ

Розділ 1 - Українські землі в XVI ст.

§2. Українці на початку ранньомодерної доби

§3. Економічне життя українських земель в першій половині XVI ст.

§4. Люблінська унія 1569 р.

§5. Українське козацтво

§6. Реєстрове козацтво. Козацькі війни кінця XVI ст.

§7. Практичне заняття № 1

§8. Церковне життя в XVI ст.

§9. Культурно-освітнє життя в українських землях XVI ст.

§10. Українські міста і розвиток мистецтва в XVI - першій половині XVII ст.

Розділ 2 - Українські землі наприкінці XVI - у першій половині XVII ст.

§11. Берестейська церковна унія 1596 р.

§12. Кримське ханство

§13. Походи козаків у першій чверті XVII ст.

§14. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний

§15. Практичне заняття № 2

§16. Православна церква в першій половині XVII ст.

§17. Козацько-селянські повстання 20-30-х рр. XVII ст.

§18. Розвиток української освіти та культури в першій половині XVII ст.

Розділ 3 - Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.

§19. Початок Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.

§20. Українська козацька держава - Військо Запорозьке

§21. Практичне заняття № 3

§22. Військо Запорозьке в 1650-1653 рр.

§23. Військо Запорозьке у 1654-1657 рр.

Розділ 4 - Українські землі наприкінці 50-х років XVII - на початку XVIII ст.

§24. Гетьман Іван Виговський

§25. Військо Запорозьке від Юрія Хмельницького до Андрусівського перемир’я

§26. Гетьман Петро Дорошенко

§27. Припинення існування правобережної Гетьманщини

§28. Слобідська Україна та Запорожжя

§29. Практичне заняття № 4

§30. Гетьман Іван Мазепа

§31. Гетьман Пилип Орлик. Ліквідація козацтва на Правобережній Україні

§32. Культурне та духовне життя наприкінці 50-х років XVII ст. - на початку XVIII ст.

Розділ 5 - Українські землі у 20-90 х рр. XVIII ст.

§33. Наступ Російської імперії на автономію Гетьманщини

§34. Ліквідація Гетьманщини та полково-сотенного устрою в Україні

§35. Нова (Підпільненська) Січ

§36. Російсько-турецькі війни XVIII ст. і Україна та Кримське ханство

§37. Правобережна Україна. Буковина. Закарпаття. Східна Галичина

§38. Поділи Речі Посполитої

§39. Західноукраїнські землі у складі володінь австрійських Габсбургів. Реформи Марії-Терезії та Йосифа І

§40. Освіта і наука. Києво-Могилянська академія. Григорій Сковорода

§41. Архітектура. Образотворче мистецтво. Музика

§42. Практичне заняття № 5

§43. Узагальнення. Україна в ранньомодерну добу та її внесок в загальноєвропейську спадщину

Короткий словничок основних понять і термінів