Хімія. Поглиблений рівень. Повторне видання. 9 клас. Бутенко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Практична робота 11. Розв’язування експериментальних задач

Реактиви: етанол (w = 96 %), розчин концентрацією калій дихромату 1,0 моль/л, сульфатна кислота (ρ = 1,84 г/мл); розчин концентрацією етанової кислоти 0,1 моль/л, розчин з масовою часткою натрій гідроксиду 10 % , розчин з масовою часткою ферум(ІІІ) етаноату 1 %, червоний лакмусовий папірець; гліцерол, дистильована вода, фільтрувальний папір.

Обладнання: штатив із пробірками, газовий пальник, тримач для пробірки.

Мета роботи: ознайомлення з властивостями етанолу, етанової кислоти, гліцеролу, глюкози.

Виконання роботи

Дослід 1. Окиснення етанолу. Помістіть у пробірку 0,5-1 мл розчину калій дихромату К2Сr2О7 і додайте 2-3 краплі сульфатної кислоти. Якого кольору розчин отримали? Розчин збовтайте та додайте етанол об’ємом 1 мл.

Уміст пробірки обережно струсіть і злегка підігрійте над полум’ям газового пальника.

Що спостерігаєте? Як змінилося забарвлення розчину? Який запах супроводжує реакцію?

Зеленувате забарвлення розчину, характерне для солей Хрому(ІІІ), і поява запаху прілих антонівських яблук свідчать про перебіг реакції за рівнянням:

Який коефіцієнт треба поставити перед формулою Н2О? Як у процесі реакції змінюється ступінь окиснення Карбону?

Дослід 2. Якісна реакція на етанову кислоту. У пробірку помістіть 3 краплі етанової кислоти та 3 краплі води. Додайте до утвореного розчину 2-3 краплі розчину натрій гідроксиду — до повної нейтралізації етанової кислоти.

Для контролю скористайтеся червоним лакмусовим папірцем. Додайте 2-3 краплі розчину ферум(ІІІ) етаноату Fe(CH3COO)3.

Нагрійте розчин до кипіння. Випадає червоно-бурий осад нерозчинного у воді ферум(ІІІ) гідроксодіацетату FeOH(CH3COO)2. Розчин над осадом стає безбарвним:

СН3СООН + NaOH → CH3COONa + Н2О

3CH3COONa + FeCl3 → Fe(CH3COO)3 + 3NaCl

Fe(CH3CO)3 + HOH → FeOH(CH3COO)2↓ + CH3COOH

Дослід 3. Властивості гліцеролу. На аркуш фільтрувального паперу нанесіть 2-3 краплі гліцеролу й окремо декілька крапель води. Спостерігайте, яка рідина випаровується швидше.

Хімічними чи фізичними властивостями речовин можна пояснити результати досліду?