Хімія. Поглиблений рівень. Повторне видання. 9 клас. Бутенко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Практична робота 10. Властивості етанової кислоти

Реактиви: розчин молярною концентрацією етанової кислоти 1 моль/л, розчини лакмусу, фенолфталеїну, метилового оранжевого, магній (порошок), натрій карбонат (порошок).

Обладнання: штатив із пробірками, шпатель.

Мета роботи: дослідити властивості етанової кислоти.

Виконання роботи

Дослід 1. Дія на індикатори. У три пробірки налийте розчин етанової кислоти. Дослідіть за допомогою лакмусу розчин кислоти в першій пробірці, фенолфталеїну — у другій, метилового оранжевого — у третій. Чи змінюється колір індикаторів у пробірках?

Дослід 2. Взаємодія з металом. У четверту пробірку додайте трохи порошку магнію. Що спостерігаєте? Який склад газу, що виділяється? Запишіть рівняння реакції.

Дослід 3. Взаємодія із сіллю. У п’яту пробірку додайте трохи порошку натрій карбонату. Що спостерігаєте? Газ якого кольору та складу виділяється? Запишіть рівняння реакції.

Результати дослідів і висновки щодо властивостей етанової кислоти запишіть у зошит.