Хімія. Поглиблений рівень. Повторне видання. 9 клас. Бутенко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Практична робота 9. Оборотні та необоротні реакції

Реактиви: розчини кальцій хлориду, алюміній нітрату, натрій карбонату, натрій ортофосфату (концентрація солей 1 моль/л); розчин концентрацією нітратної кислоти 1 моль/л, розчин лакмусу, розведена сульфатна кислота; розчин з масовою часткою К2Сr2О7 10 %, розчин лугу з масовою часткою КОН 60 %, розведена хлоридна кислота.

Обладнання: пробірки зі штативом.

Мета роботи: дослідження оборотних і необоротних реакцій.

Виконання роботи

Необоротними називають реакції, які супроводжуються утворенням осаду, виділенням газуватої або малодисоційованої сполуки.

Дослід 1. Необоротні реакції, що супроводжуються утворенням осаду

Приготуйте дві пробірки. В одну внесіть 10 крапель розчину кальцій хлориду, а в другу — 10 крапель розчину алюміній нітрату. У першу пробірку додавайте краплями розчин натрій карбонату, а в другу — розчин натрій ортофосфату. Що спостерігаєте? Зверніть увагу на забарвлення осадів. Запишіть рівняння відповідних реакцій.

Дослід 2. Необоротні реакції, що супроводжуються утворенням газів

У пробірку з розчином натрій карбонату краплями додайте розчин розведеної сульфатної кислоти. Що спостерігаєте? Який газ виділяється? Підтвердьте відповідним рівнянням реакції. Чи має газ забарвлення?

Дослід 3. Необоротні реакції, що супроводжуються утворенням малодисоційованої сполуки

У пробірку з розчином нітратної кислоти додайте декілька крапель розчину індикатора — лакмусу. Якого кольору набув індикатор? У цю саму пробірку також краплями обережно додавайте розчин натрій гідроксиду до появи синього забарвлення. Про що це свідчить? Як іще називають реакції подібного типу? Запишіть рівняння реакції.

Оборотними називають реакції, які можуть одночасно відбуватися у двох взаємно протилежних напрямках.

Розглянемо це на прикладі перетворення сполук Хрому(VI):

Сr2О72- + ОН- ⇄ 2СrО42- + Н+

Останні, залежно від зміни характеру середовища — лужного на кислотне або кислотного на лужне, можуть перетворюватися з дихромат-іона на хромат-іон і навпаки.

Дослід 4. У хімічну склянку місткістю 100 мл налийте 10 мл розчину К2Сr2О7. Краплями додайте концентрований розчин лугу КОН. Відбувається зміна оранжевого забарвлення на жовтий. Додайте краплями розведену хлоридну кислоту. Знову з’являється оранжеве забарвлення. Після цього вдруге додайте розчин лугу. Повторно одержали жовте забарвлення.

Перебіг указаних реакцій можна подати в такому вигляді:

Скорочене йонне рівняння цієї оборотної реакції має такий вигляд:Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.