Хімія. Поглиблений рівень. Повторне видання. 9 клас. Бутенко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Практична робота 7. Окисно-відновні реакції

Реактиви та матеріали: залізні цвяшки, розчини цинк сульфату, аргентум(І) нітрату та купрум(ІІ) сульфату (молярна концентрація солей 1 моль/л); мідна стружка, шматочки цинку, розведена сульфатна кислота; розчини калій дихромату й калій йодиду та сульфатної кислоти (молярна концентрація солей та кислоти 1 моль/л).

Обладнання: штатив із пробірками, скляна паличка; окуляри й гумові рукавички.

Мета роботи: закріплення знань щодо визначення реакцій, які відбуваються зі зміною ступенів окиснення атомів елементів, та визначення поміж реагентів типових окисників і відновників; закріплення вміння складати рівняння окисно-відновних реакцій методом електронного балансу.

Виконання роботи

І. Проведіть досліди.

Дослід 1. Взаємодія металів з розчинами солей

У кожну з трьох пробірок налийте відповідно розчин цинк сульфату, аргентум(І) нітрату та купрум(ІІ) сульфату. Занурте в кожний із розчинів по залізному цвяшку, який потрібно попередньо обробити (2-3 хв) хлоридною кислотою, а потім промити дистильованою водою.

Чи в усіх пробірках відбуваються хімічні реакції? Запишіть рівняння відповідних реакцій та вкажіть, що спричинило їх перебіг, а також ступені окиснення елементів.

Дослід 2. Взаємодія металів з кислотами. Працюйте в окулярах і гумових рукавичках!

В одну пробірку помістіть мідну стружку, у другу — шматочок цинку, а в третю — шматочок олова. Налийте в пробірки по 1 мл розведеної сульфатної кислоти.

Чи в усіх трьох пробірках відбуваються хімічні реакції? Чи однаково інтенсивно виділяється газуватий продукт реакції в пробірках? Чому? Який це продукт? Відповідь підтвердите рівняннями реакцій. Доберіть коефіцієнти методом електронного балансу. Який елемент у кожній із реакцій виконує роль окисника?

Дослід 3. Взаємодія калій дихромату з калій йодидом у кислотному середовищі

Налийте в пробірку 3 мл розчину калій дихромату та додайте 1 мл розчину сульфатної кислоти. Скляною паличкою перемішайте утворену суміш і додайте 2 мл розчину калій йодиду. Запишіть рівняння реакції, узявши до уваги, що К2Сr2О7 відновлюється до Cr2(SO4)3, а йодид-іон I- окиснюється до І2. Наявність І2 можна підтвердити, якщо внести в реакційне середовище свіжоприготований розчин крохмалю.

II. Виконайте завдання.

1. Укажіть, які з наведених реакцій є окисно-відновними. Для цього визначте ступені окиснення елементів, що містяться в складі реагентів і продуктів реакції:

2. Використовуючи метод електронного балансу, визначте окисник і відновник та запишіть рівняння окисно-відновних реакцій за наведеними схемами: