Хімія. Поглиблений рівень. Повторне видання. 9 клас. Бутенко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Практична робота 4. Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах

Реактиви: користуючись даними таблиці розчинності кислот, солей та основ у воді (див. форзац 2), доберіть розчинні солі з катіонами Cu2+, Со2+, Ni2+, Mg2+, Мn2+, розчини натрій гідроксиду, кальцій і барій хлоридів, натрій сульфату, амоній нітрату, цинк сульфату та натрій сульфіду, крейду, хлоридну кислоту.

Обладнання: мікропробірки зі штативом, шпатель.

Мета роботи: провести реакції йонного обміну; спостерігати явища, якими вони супроводжуються.

Виконання роботи

Дослід 1. Реакції, що супроводжуються утворенням нерозчинних речовин

У три мікропробірки внесіть по 3-4 краплі розчинів солі, у складі яких містяться катіони Cu2+, Со2+, Ni2+. Потім у кожну мікропробірку додайте по 5 крапель розчину натрій гідроксиду. Який колір одержаних осадів? Запишіть молекулярне, повне та скорочене йонно-молекулярні рівняння для кожної реакції.

Налийте у дві мікропробірки по 3-4 краплі розчинів кальцій і барій хлоридів. У кожну мікропробірку додайте по 4-5 крапель розчину натрій сульфату. Що спостерігаєте? Запишіть молекулярне, повне та скорочене йонно-молекулярні рівняння для кожної реакції.

Дослід 2. Реакції, що супроводжуються утворенням летких речовин

• Покладіть у мікропробірку шматочок крейди й додайте хлоридну кислоту. Піднесіть до отвору мікропробірки запалений сірник або скіпку. Що спостерігаєте? Складіть молекулярне, повне та скорочене йонно-молекулярні рівняння для кожної реакції.

Працювати у витяжній шафі! Налийте в мікропробірку 5 крапель розчину цинк сульфату і 5 крапель розчину натрій сульфіду. На осад, що утворився, подійте хлоридною кислотою. Які зміни відбуваються з осадом? Яка летка речовина при цьому виділяється? Запишіть молекулярне, повне та скорочене йонно-молекулярні рівняння для кожної реакції.

Дослід 3. Реакції, що супроводжуються утворенням речовин, які слабко дисоціюють

У пробірках отримайте осади магній та манган(ІІ) гідроксидів. Подійте на осади хлоридною кислотою. Що відбувається з осадами? Чому? Запишіть молекулярне, повне та скорочене йонно-молекулярні рівняння для кожної реакції.