Хімія. Поглиблений рівень. Повторне видання. 9 клас. Бутенко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Практична робота 3. Приготування розчину солі з молярною концентрацією еквівалента розчиненої речовини

Реактиви: калій сульфат, вода.

Обладнання: ваги, годинникове скло, шпатель, лійка, мірна колба на 50 мл.

Мета роботи: навчитися готувати розчин солі із заданою молярною концентрацією еквівалента розчиненої речовини.

Виконання роботи

1. Обчисліть масу калій сульфату K2SO4, необхідну для приготування 50 мл розчину молярною концентрацією еквівалента солі 0,1 моль/л. Покажіть отримане значення вчителю / вчительці.

2. Зважте потрібну масу солі на вагах (на годинниковому склі).

3. Установіть у мірну колбу лійку, пересипте в неї наважку солі й обережно обмийте годинникове скло й лійку дистильованою водою з промивалки. Перемішайте рідину в колбі до повного розчинення солі, додаючи невеликими порціями воду із промивалки. Потім додайте воду до позначки на шийці мірної колби, щоб нижній рівень меніска розчину торкався позначки. Закрийте колбу пробкою та обережно перемішайте її вміст.