Хімія. Поглиблений рівень. Повторне видання. 9 клас. Бутенко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 41. Обчислення зміни швидкості реакції зі зміною температури за правилом Вант-Гоффа

Приклади розв’язування задач

Приклад 1. Як зміниться швидкість реакції з підвищенням температури реакції від 30 до 60 °С, якщо температурний коефіцієнт реакції дорівнює 3?

Приклад 2. Визначте температурний коефіцієнт реакції, якщо з підвищенням температури на 40 °С її швидкість зросла у 256 разів.

Приклад 3. На скільки градусів треба підвищити температуру реакції, щоб її швидкість зросла в 32 рази, якщо температурний коефіцієнт реакції дорівнює 2?

Приклад 4. За температури 150 °С деяка реакція відбувається протягом 16 хв. Обчисліть час, який знадобиться для перебігу цієї реакції за температури 200 °С. Температурний коефіцієнт реакції дорівнює 2.

Запитання та завдання

1. У скільки разів збільшиться швидкість реакції внаслідок підвищення температури від 60 до 90 °С, якщо температурний коефіцієнт швидкості реакції дорівнює 2?

2. Визначте температурний коефіцієнт швидкості реакції, якщо в результаті підвищення температури від 30 до 60 °С швидкість реакції зросла в 64 рази.

3. Температурний коефіцієнт швидкості реакції дорівнює 3. У скільки разів збільшиться швидкість цієї реакції внаслідок підвищення температури на 40 °С?

4. На скільки градусів треба підвищити температуру, щоб швидкість реакції зросла в 64 рази, якщо температурний коефіцієнт швидкості реакції дорівнює 4?

5. Унаслідок підвищення температури на 50 °С швидкість реакції зросла у 243 рази. Визначте температурний коефіцієнт реакції.

6. У скільки разів зменшиться швидкість реакції газової суміші, якщо температуру реакції понизити від 90 до 50 °С? Температурний коефіцієнт реакції дорівнює 2.

7. За температури 120 °С швидкість реакції дорівнює 2,43 моль/л • с. Яка швидкість цієї реакції за температури 80 °С, якщо температурний коефіцієнт швидкості реакції дорівнює 3?

8. За температури 30 °С реакція триває 15 хв. Температурний коефіцієнт реакції дорівнює 2. Обчисліть час перебігу цієї реакції за температури 90 °С

9. За температури 40 °С реакція триває 6 хв. Температурний коефіцієнт реакції дорівнює 3. Обчисліть час перебігу цієї реакції за температури 10 °С

10. За температури 40 °С реакція триває 20 хв, а за температури 80 °С — 75 с. Обчисліть температурний коефіцієнт реакції.