Хімія. Поглиблений рівень. Повторне видання. 9 клас. Бутенко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 19. Обчислення ступеня електролітичної дисоціації

У цьому параграфі ви дізнаєтеся:

  • як обчислювати ступінь електролітичної дисоціації електролітів.

Приклади розв’язування задач

Приклад 1. Обчисліть ступінь дисоціації електроліту, якщо із кожних його 60 молекул 33 молекули продисоціювали.

Приклад 2. Водний розчин магній нітрату містить 0,6 моль йонів. Обчисліть масу солі, яку розчинили.

Приклад 3. Ступінь дисоціації деякої кислоти НА дорівнює 4,2 %. Обчисліть число йонів Гідрогену, що містяться в розчині об’ємом 200 мл з молярною концентрацією кислоти 0,1 моль/л.

Запитання та завдання

1. Обчисліть ступінь електролітичної дисоціації (%) електроліту, якщо із кожних 140 молекул 24 молекули продисоціювали. Який це електроліт — слабкий, сильний чи середньої сили?

2. Унаслідок розчинення гідроген флуориду утворилися йони Гідрогену масою 0,0035 г та залишилися недисоційовані молекули гідроген флуориду кількістю речовини 0,35 моль. Обчисліть ступінь електролітичної дисоціації флуоридної кислоти в цьому розчині.

3. У розчині об’ємом 1 л міститься кислота кількістю речовини 0,1 моль, ступінь електролітичної дисоціації якої 0,01 %. Обчисліть масу йонів Гідрогену, що міститься в цьому об’ємі розчину.

4. У розчині з концентрацією одноосновної кислоти 0,25 моль/л містяться йони Гідрогену масою 0,0025 г. Обчисліть ступінь електролітичної дисоціації кислоти в цьому розчині.

5. У водному розчині купрум(ІІ) хлориду містяться катіони й аніони кількістю речовини 0,12 моль. Обчисліть масу купрум(ІІ) хлориду, який витратили для приготування розчину.

6. Розчин одноосновної кислоти містить 0,6 г йонів Гідрогену та 3,4 моль недисоційованих молекул кислоти. Який ступінь електролітичної дисоціації кислоти в розчині?

7. У розчині кислоти НА кожній парі йонів Н+ та А- відповідають дві молекули, що не продисоціювали. Обчисліть ступінь дисоціації кислоти.

8. Унаслідок розчинення у воді гідроген броміду утворилися 2,7 г катіонів Гідрогену і 0,3 моль недисоційованих молекул НВr. Обчисліть ступінь електролітичної дисоціації цієї кислоти. Це сильний чи слабкий електроліт?

*9. Ступінь електролітичної дисоціації нітритної кислоти HNO2 дорівнює 8,2%. Концентрація кислоти становить 1 моль/л. Обчисліть масу йонів Гідрогену, що містяться в цьому розчині об’ємом 3 л.

10. Робота в парах. а) Загальна кількість речовини катіонів Ферум3+ і сульфат-аніонів у розчині становить 0,5 моль. Обчисліть масу ферум(ІІІ) сульфату, який розчинили. б) Натрій сульфату декагідрат розчинили в дистильованій воді. Кількість речовини катіонів Натрію в цьому розчині становить 1 моль. Обчисліть масу натрій сульфату декагідрату, який розчинили.