Хімія. Поглиблений рівень. Повторне видання. 9 клас. Бутенко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тестові завдання. Розчини

1. Розчин відрізняється від неоднорідної суміші:

 • А здатністю зберігати властивості компонентів
 • Б незмінністю складу
 • В однорідністю
 • Г здатністю розділятися на складові

2. За якими характеристиками розчини подібні до хімічних сполук?

 • А здатність розшаровуватися
 • Б однорідність
 • В збереження властивостей окремих компонентів
 • Г склад, який можна змінювати

3. Укажіть спільні характеристики зависей та істинних розчинів:

 • А характеризуються утворенням гідратованих частинок
 • Б розчиненою речовиною може бути тільки твердий компонент
 • В нестійкість у часі
 • Г можна розділити на окремі компоненти

4. Яка з дисперсних систем є суспензією:

 • А оцет
 • Б емалеві фарби
 • В настоянка йоду
 • Г цукровий сироп

5. Емульсія — це:

 • А рідкий розчин
 • Б суміш нерозчинних одна в одній рідких речовин
 • В розчин яєчного білку
 • Г засіб для прання

6. Гідратація йонів — це:

 • А відщеплення кристалізаційної води
 • Б утворення навколо йонів оболонки з молекул води
 • В розчинення йонної сполуки у воді
 • Г хаотичний рух йонів у водному розчині

7. Які з тверджень правильні?

 • А концентрований розчин завжди є насиченим
 • Б розведений розчин завжди є ненасиченим
 • В у насиченому розчині можна розчинити ще певну кількість речовини
 • Г ненасичений розчин можна перетворити на насичений

8. З підвищенням температури розчинність твердих речовин у воді зазвичай:

 • А змінюється мало
 • Б збільшується
 • В не змінюється
 • Г зменшується

9. Зі зниженням температури розчинність газуватих речовин у воді, як правило:

 • А змінюється мало
 • Б зменшується
 • В збільшується
 • Г не змінюється

10. Колоїдний розчин відрізняється від істинного розчину:

 • А концентрацією
 • Б густиною
 • В розмірами частинок розчиненої речовини
 • Г способами приготування

11. Речовини, що містять молекули води, називають:

 • А гідратами
 • Б гідратами оксидів
 • В кристалогідратами
 • Г гідратованими

12. Ареометр — це прилад, за допомогою якого:

 • А визначають склад повітря
 • Б контролюють уміст шкідливих речовин у розчині
 • В вимірюють густину рідин
 • Г визначають напрямок вітру

13. Маємо насичений розчин магній сульфату масою 400 г за температури 10 °С. Якщо розчин нагріти до 40 °С, у ньому можна додатково розчинити сіль масою:

 • А 6 г
 • Б 46 г
 • В 22 г
 • Г 30 г

14. Установіть відповідність між математичним виразом, позначеним цифрою, та величиною, позначеною буквою:

15. Обчисліть маси солі та води, які необхідно взяти для приготування розчину масою 200 г з масовою часткою солі 8 %.

 • А 28 г солі і 172 г води
 • Б 24 г солі і 176 г води
 • В 20 г солі і 180 г води
 • Г 16 г солі і 184 г води

16. Обчисліть молярну концентрацію еквівалента калій сульфіду, якщо в розчині об’ємом 200 г міститься ця сіль масою 22 г.

 • А 3,2 моль/л
 • Б 2,9 моль/л
 • В 2,4 моль/л
 • Г 2,0 моль/л

17. Обчисліть молярну концентрацію солі в розчині, у якому масова частка алюміній хлориду — 25,67 %, а густина — 1,04 г/мл.

 • А 3,4 моль/л
 • Б 2,7 моль/л
 • В 2,3 моль/л
 • Г 2,0 моль/л

18. Обчисліть кількості речовини ферум(ІІ) хлориду тетрагідрату та води, необхідні для приготування 500 г розчину з масовою часткою FeCl2 9 %.

 • А 0,30 моль кристалогідрату і 24,17 моль Н2О
 • Б 0,46 моль кристалогідрату і 32,64 моль Н2О
 • В 0,35 моль кристалогідрату і 23,86 моль Н2О
 • Г 0,41 моль кристалогідрату і 29,26 моль Н2О